การจัดการการดำเนินงาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การจัดการการดำเนินงาน (อังกฤษ: operations management) เป็นสาขาธุรกิจที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ และร่วมรับผิดชอบให้แน่ใจว่าการดำเนินงานธุรกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล

นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร และการกระจายสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า