ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
เอสไอไอทีก่อตั้งในช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับการลงทุนจากต่างประเทศจำนวนมาก ความต้องการวิศวกรที่สามารถสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว [[เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม|ศ. เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม]] อธิการบดีมธ.ในขณะนั้น กับ [[อานันท์ ปันยารชุน|นายอานันท์ ปันยารชุน]] [[พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา|นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา]] และ[[นิรมล สุริยสัตย์|ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์]] ผู้นำของวงการอุตสาหกรรมในยุคนั้น จึงได้หารือและประสานงานจนได้ก่อตั้ง ''โครงการวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ'' (Engineering English Program - EEP) ขึ้นใน[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] เมื่อปี พ.ศ. 2535
 
เนื่องจากติดขัดด้านโครงสร้างซึ่งยังอยู่ในระบบราชการ และงบประมาณที่จำกัด เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่งจึงได้เปลี่ยนสถานะ ก่อตั้งเป็นสถาบันกึ่งอิสระนอกระบบราชการ ไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดิน และไม่หวังผลกำไร<ref name="Nishino-Chaisomphob" /> โดยได้รับความร่วมมือจาก [[สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย]] (ส.อ.ท.) และ[[สมาพันธ์องค์กรเศรษฐกิจญี่ปุ่น]] (''ไคดันเรน'' ในขณะนั้น ปัจจุบันคือ ''นิปปอน ไคดันเรน'') ใช้ชื่อว่า '''สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์''' (International Institute of Technology - IIT) เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2537 และต่อมาได้รับพระราชทานชื่อสถาบันจาก[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็น '''สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร''' ตามพระนาม[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] ดังเช่นทุกวันนี้
 
== วิทยาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์