โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thammasat Primary School
อักษรย่อ ปมธ. หรือ ม.ปมธ. (มัธยมศึกษา) [P.T.S.]
ประเภท โรงเรียนสวัสดิการ
คติพจน์ เก่งภาษา ล้ำหน้าเทคโนโลยี เป็นคนดีนำสังคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต1
ก่อตั้ง 13 สิงหาคม 2528
ผู้ก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
เว็บไซต์

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ต้องการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากร ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ อาจารย์ อาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ขอร้องให้ตั้งโรงเรียนประถมขึ้นในมหาวิทยาลัย (หนังสือที่ ศธ. 1403/12408 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2528) โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เสนอขอให้สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ใช้ที่ดินราชพัสดุในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศูนย์รังสิต ซึ่งขึ้นทะเบียนที่ ปท. 480, 476, 500 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื่อที่ 12 ไร่ (หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค. 0407/313 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2529) เริ่มแรกสำนักงานฯ ได้อนุมัติและให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 จำนวน 8 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 และสุขาแบบ สปช. 602/26จำนวน 4 ที่นั่ง และได้ให้นายไชโย เขียวนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน มารักษาการครูใหญ่ และเป็นผู้ควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายสมชาย พิทักษ์เขตขัณฑ์ ครูใหญ่โรงเรียนจารศรบำรุง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และได้ประกาศเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ได้ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2529 และได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีนักเรียนปีแรกจำนวน 265 คน และในปัจจุบันนี้ พ.ศ. 2559 จำนวน 4,000 กว่าคน

เขตบริการที่โรงเรียนรับผิดชอบในการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน คณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอ ได้กำหนดเขตบริการที่โรงเรียนรับผิดชอบได้แก่ หมู่บ้านที่ 17 และหมู่บ้านที่ 18 (บ้านเลขที่ 99 คือเลขที่ของมหาวิทยาธรรมศาสตร์) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้โรงเรียนยังรับบริการเด็กนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 จากศูนย์เด็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อีกทั้งประชาชนนอกเขตบริการที่ให้ความสนใจเข้าเรียนอีกด้วย

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โรงเรียนต้องย้ายจากที่ก่อสร้างเดิมมายังสถานที่แห่งใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติการก่อสร้าง ศูนย์แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เนื่องจากสถานที่เดิมนั้นต้องใช้เป็นที่ก่อสร้าง สนามกีฬากลางแจ้ง (Main Statium)

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บัณฑิตอาสาสมัครให้ใช้สถานที่เป็นที่เรียนชั่วคราว และเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจนจบการแข่งขัน โรงเรียนได้ย้ายกลับมาดำเนินการเรียนการสอน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2540 ที่อาคารเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้นที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อาคาร[แก้]

1.อาคารเรียน 3 หลัง ประกอบด้วย

1.1 อาคารเอเซี่ยนเกมส์

1.2 อาคารรวมใจพัฒน์

1.3 อาคารองค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ)

2.โรงอาหาร

3.สนามฟุตบอล

4.สนามบาสเก็ตบอล

5.ห้องน้ำ

6.อาคารอเนกประสงค์

ข้อมูลอื่นๆ[แก้]

เกี่ยวกับโรงเรียน
ชื่อย่อโรงเรียน ปมธ. หรือ ม.ปมธ.(มัธยม) [P.T.S.]


สีประจำโรงเรียน ขาว-เหลือง-แดง
คำขวัญโรงเรียน เก่งภาษา ล้ำหน้าเทคโนโลยี เป็นคนดีนำสังคม
มาร์ชชาวเหลืองแดง รั้วเหลืองแดงแห่งนี้มีความหมาย

เด็กหญิงชายได้ศึกษาน่าเลื่อมใส

ได้วิ่งเล่นสนุกสนานทุกวันไป

แสนสุขใจ ปมธ. ขอชื่นชม

พวกเราชาวประถมศึกษาธรรมศาสตร

ช่างเก่งกาจการกีฬาน่าเหมาะสม

แข่งที่ไหนได้ถ้วยทองต้องนิยม

เหมือนสายลมมาพัดใจให้ยินดี

วิสัยทัศน์พัฒนามาร่วมกัน

มาสร้างสรรค์ความเป็นเลิศประเสริฐศรี

วิชาการเก่งกล้ามาหลายปี

ด้วยเกียรติ์นี้ขอเทิดไว้ดั่งใจปอง

ที่อยู่โรงเรียน 111 หมู่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, ตำบล คลองหนึ่ง, อำเภอ คลองหลวง, จังหวัด ปทุมธานี, 12120
โทรศัพท์ 02-564-4498
เว็บไซต์ http://www.pts.ac.th

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]