โรงเรียนบึงกาฬ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบึงกาฬ
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญพระไตรปิฎกและคบเพลิง
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
เขตการศึกษาหนองคาย-บึงกาฬ
ผู้อำนวยการดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ภาษาเกาหลี
เวียดนามภาษาเวียดนาม
ประเทศจีนภาษาจีน
สี████ ฟ้า-แดง

โรงเรียนบึงกาฬ (อักษรย่อ : บ.ก.) เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งอยู่ที่ 211 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ปัจจุบันมีอายุ 55 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบึงกาฬได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 โดยขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอคือ โรงเรียนวิศิษฐ์อำนวยศิลป์เป็นสถานที่เรียน มีห้องเรียน 1 ห้องเรียน นักเรียน 32 คน (ชาย 25 คน หญิง 7 คน) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 จึงได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 54 ไร่209 ตารางวา โดยมี นายสมพงษ์ สมภักดี เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาโรงเรียนบึงกาฬได้ขยายชั้นเรียนเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ คมช. รุ่น 1 และในปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4- 5) ปัจจุบันโรงเรียนบึงกาฬเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเรียนทั่วไปในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นคณิตศาสตร์และภาษา และการเรียนทั่วไปช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) และโครงการ Buffer School[2][3]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมพงษ์ สมภักดี ครูใหญ่,อธิการบดี พ.ศ. 2509-2519
2 นายสุเมธี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2519-2529
3 นายคำสิงห์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
4 นายเบียน โคตะนันท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2533
5 นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2537
6 นายแสง สีดาหล้า ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2542
7 นายสมทัย แสนโคตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542-2547
8 นายทรงกลด สรรพอาษา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2553
9 นายสุพกิจ กงบุราณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2557
10 นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557-2559
11 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559-2563
12 ดร.สุรสิทธิ์  สิทธิอมร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : พระไตรปิฎกและคบเพลิง
 • สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-แดง
  • ฟ้า
        หมายถึง ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายกว้างไกลทั้งภายในและภายนอกโลก
  • แดง
        หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ขยันหมั่นเพียรให้ได้มาซึ่งความรู้
 • คติพจน์ : ปญฺญา โลกสฺมํ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
 • คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 • ปรัชญาของโรงเรียน : ความรอบรู้ นำไปสู่ความสำเร็จ
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน  : สร้างคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : มะเขือขื่น
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : มีสัมมาคารวะ ยิ้มไหว้ทักทายกัน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : คนดีศรีบึงกาฬ สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล

อาคารสถานที่[แก้]

โรงเรียนบึงกาฬ ประกอบด้วยอาคารสถานที่ ดังต่อไปนี้

 • อาคารปฐมอนุสรณ์ (อาคาร 1)
 • อาคารสุนทรทวี (อาคาร 2)
 • อาคารตรีวิทย์ (อาคาร 3)
 • อาคารจตุรพิชัย (อาคาร 4)
 • อาคารวิไลเบญจ (อาคาร 5)
 • อาคาร 6
 • อาคาร 7
 • โดมเอนกประสงค์ราชป้องขันธุ์
 • อาคารศรีบึงกาฬ
 • อาคารสำราญรมย์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักเรียน
 2. "ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงกาฬ", ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, สืบค้นเมื่อ 9 April 2017
 3. "ข้อมูลโรงเรียนบึงกาฬ", bungkan school, สืบค้นเมื่อ 9 April 2017
 4. "ข้อมูลโรงเรียนบึงกาฬ", bungkan school, สืบค้นเมื่อ 9 April 2017
 5. "เบื้องหลัง ‘Welmel’ แบรนด์เครื่องประดับสุดกุ๊กกิ๊กของ ‘แพรว-อมรรัตน์’"[ลิงก์เสีย], กรุงศรี,สืบค้นเมื่อ=19 May 2017

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]