โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดเสด็จ เปิดเรียนเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2471 มีรองอำมาตย์เอกหลวงมหาสวัสดิ์ เป็นนายอำเภอ ขุนศรีทิพย์ศึกษากร เป็นกรรมการอำเภอ และมีนายนาด สุทธิแย้ม เป็นครูใหญ่ใช้ศาลาการเปรียญทำการสอน พ.ศ. 2497 พลเอกสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สร้างอาคารเรียน พระครูลมูล ขันติพโล ได้เชิญชวนประชาชนบริจาคสมทบอีกจำนวน 144,819 บาท สร้างเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ออกมุขทั้งสองข้างตามแบบวัดจันทรสโมสรมี 14 ห้องเรียน สิ้นเงิน จำนวน 244,819 บาท พลเอกถนอม กิตติขจร ได้มาทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2499 โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดเสด็จ "สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ"

โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มี นายสมคะเน ดาษดา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทั้งสิ้น 50 คน นักเรียน 748 คน เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]