โรงพยาบาลอานันทมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
Ananda Mahidol Hospital
183401 193115904044909 192230914133408 566111 3012149 n.jpg
ประเภท โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้ง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง พ.ศ. 2480
ผู้อำนวยการ พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์
จำนวนเตียง 321 เตียง[1]
เว็บไซต์ http://www.ananhosp.go.th/

โรงพยาบาลอานันทมหิดล (อังกฤษ: Ananda Mahidol Hospital) กรมแพทย์ทหารบก เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกองทัพบกไทย ให้บริการทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนรวมถึงประชาชนทั่วไป และใหญ่เป็นลำดับที่สามรองจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ปัจจุบันโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประวัติโรงพยาบาล[แก้]

จอมพล ป.พิบูลสงคราม

ในอดีตจังหวัดลพบุรียังเป็นขนาดจังหวัดเล็ก ชุมชนยังไม่หนาแน่นมากจากบริเวณท่าหินไปถึงท่าโพธิ์ ซึ่งในปีนั้นกระทรวงกลาโหมโดยมี พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (ยศขณะนั้น) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีดำริที่จะย้ายหน่วยทหารบางส่วนจากกรุงเทพมหานครมาตั้งที่จังหวัดลพบุรี ใน พ.ศ. 2480 พร้อมกับเล็งเห็นว่า เมื่อมีหน่วยทหารและครอบครัวมาตั้งรกรากมากขึ้นในจังหวัดลพบุรี หากมีการเจ็บป่วยก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ทางการรักษาพยาบาลจึงได้คิดวางแนวทางที่จะตั้งโรงพยาบาลไว้ในจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยของทหาร, ครอบครัว, ประชาชนและพลเรือนในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพราะในระยะเวลานั้นทั้งจังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรียังไม่มีโรงพยาบาลประจำจังหวัด นับว่าเป็นความคิดที่รอบคอบในการวางแผนระยะยาวในสมัยนั้น ดังนั้นโรงพยาบาลอานันทมหิดลก็ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และแล้วเสร็จในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ มากระทำพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้เปิดดำเนินการโดยสามารถให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยไม่เกิน 200 เตียงตัวอาคารของโรงพยาบาลไม่สามารถสร้างเสริมให้ครบตามแผนได้ เนื่องจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงมีเพียงอาคารศัลยกรรมหนึ่งหลังอายุรกรรมหนึ่งหลังและสูตินรีเวชกรรมหนึ่งหลังเท่านั้น

อาคารอำนวยการ
ทางเข้าโรงพยาบาล

พลตรีหลวงพิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ก็ได้มองเห็นว่าประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการแพทย์อีกมากมาย จึงได้วางแผนผลิตแพทย์ชั้นหนึ่งภายใต้โครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย ห้กรมแพทย์ทหารบกจัดตั้งโรงเรียนเสนารักษ์เพื่อผลิตนายแพทย์ทหารไว้ใช้ในการสงคราม เป็นการเตรียมพร้อมกำลังพลในด้านการแพทย์ และความประสงค์ในอันดับต่อมาก็คือการกระจายแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งออกไปสู่ชนบททั่วประเทศโครงการผลิตแพทย์จากโรงพยาบาลอานันทมหิดลซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สอง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผลผลิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามโครงการ เพราะการผลิตแพทย์ไม่เหมือนกับการผลิตบุคลากรอื่น ดังนั้นเมื่อจบโครงการจึงสามารถผลิตบุคลากรสำเร็จออกมาเป็นแพทย์ได้เพียง 167 คน

เนื่องจากสงครามมหาเอเชียบูรพาได้ทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศอังกฤษ กองทัพไทยต้องส่งทหารเข้าร่วมในการรบด้วย เช่น กองทัพพายัพทำให้ทหารต้องเจ็บป่วยและบาดเจ็บมาก โรงพยาบาลในเขตแนวหน้าและเขตหลังคือกองพยาบาลมณฑลที่ 1 (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพียงพอ กรมเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลอนันทมหิดล เพื่อให้มีขีดความสามารถรับทหารป่วยเจ็บเพิ่มขึ้นและจัดตั้งศูนย์พักฟื้นทหารป่วยเจ็บของกองทัพบก อีกทั้งได้อาคารชั่วคราวขึ้น 4 หลัง แต่ละหลังรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง รวมอาคารเดิมแล้วสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 1,000 เตียง

ในการรับผู้ป่วยที่ส่งกลับจากโรงพยาบาลประจำถิ่นและหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ในเขตหน้าและในพื้นที่การรบ จากภารกิจซึ่งต้องสนับสนุนกองทัพบกตลอดมา รวมทั้งการต้องดูแลทหาร, ครอบครัวและพลเรือนที่เจ็บป่วยเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พันเอกยง วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการ ได้เสนอแผนและโครงการต่อกองทัพบกขออนุมัติสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้น ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ภายในอาคารเดียวกันและได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจาก พลเอกสุรกิจ มัยลาภ (เสนาธิการทหารบกขณะนั้น) จัดสรรงบประมาณและกรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 เวลา 18.30 น. อาคาร 6 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปีเศษ ใช้งบประมาณ 50 กว่าล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไปที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รายชื่อผู้บริหารโรงพยาบาลอานันทมหิดล[แก้]


รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 • พ.อ.พระพิทักษ์อาพาธพล
 • พ.อ.หลวงวินิจเวชการ
 • พ.อ.ขุนจรัสโยธารักษ์
 • พ.อ.ขุนพิมลนพรัตน์
 • พ.อ.พนม บุญนิยม
 • พ.อ.อภัย รักแผน
 • พ.อ.พัฒน์ วงษ์สนิท
 • พ.อ.ประดิษฐ์ ตู้จินดา (พล.ต.)
 • พล.จ.สิริ สุวัณณะสังข์
 • พ.อ.(พ) บุญยัง เวชบูล (พล.ต.)
 • พ.อ.(พ) ผิน ทรัพย์สาร
 • พ.อ.(พ) แสวง ไพทีกุล (พล.ต.)
 • พ.อ.(พ) ยง วัชระคุปต์ (พล.ท.)
 • พ.อ.(พ) สมาน หัชยกุล (พล.ต.)
 • พล.ต.วราภรณ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
 • พล.ต.สิงหา เสาวภาพ (พล.อ.)
 • พล.ต.ชนะ แย้มบุญเรือง (พล.ท.)
 • พล.ต.อมฤต ณ สงขลา (พล.ท.)
 • พล.ต.ปัญญา อยู่ประเสริฐ (พล.ท.)
 • พล.ต.ธรรมนูญ ยงใจยุทธ
 • พล.ต.ทวีวุฒิ เหราบัตย์
 • พล.ต.ณรงค์ วัยวุฒิ
 • พล.ต.ปรียพาส นิลอุบล (พล.ท.)
 • พล.ต.จุลเทพ ธีระธาดา
 • พล.ต.สวง ไพบูลย์
 • พล.ต.ชัยโรจน์ ธรรมศารทูล
 • พล.ต.ชายชาญ ตาตะนันทน์
 • พล.ต.รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร
 • พล.ต.ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์
 • พล.ต.พรเลิศ จำเรียง
 • พล.ต.ดิตถ์ สิงหเสนี
 • พล.ต.สุรพงศ์ ปราการรัตน์
 • พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช
 • พ.ศ. 2481 - 2482
 • พ.ศ. 2482 - 2487
 • พ.ศ. 2487 - 2488
 • พ.ศ. 2488 - 2489
 • พ.ศ. 2489 - 2491
 • พ.ศ. 2491 - 2493 และ พ.ศ. 2497 - 2498
 • พ.ศ. 2493 - 2495 ,พ.ศ. 2498 - 2499 ,พ.ศ. 2503 - 2506 (พ.อ.(พ))
 • พ.ศ. 2496 - 2497
 • พ.ศ. 2499 - 2503
 • พ.ศ. 2506 - 2507
 • พ.ศ. 2507 - 2509
 • พ.ศ. 2509 - 2510
 • พ.ศ. 2510 - 2515
 • พ.ศ. 2515 - 2516
 • พ.ศ. 2516 - 2520
 • พ.ศ. 2520 - 2524
 • พ.ศ. 2524 - 2526
 • พ.ศ. 2526 - 2527
 • พ.ศ. 2527 - 2531
 • พ.ศ. 2531 - 2532
 • พ.ศ. 2532 - 2533
 • พ.ศ. 2533 - 2535
 • พ.ศ. 2535 - 2536
 • พ.ศ. 2536 - 2538
 • พ.ศ. 2538 - 2541
 • พ.ศ. 2541 - 2544
 • พ.ศ. 2544 - 2546
 • พ.ศ. 2546 - 2548
 • พ.ศ. 2548 - 2551
 • พ.ศ. 2551 - 2552
 • พ.ศ. 2552 - 2553
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°50′56″N 100°39′48″E / 14.848785°N 100.663272°E / 14.848785; 100.663272