โรงพยาบาลอานันทมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
Ananda Mahidol Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลทั่วไป
ที่ตั้งเลขที่ 35 ถนนพิชัยดาบหัก ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2480
วันเปิดทำการ6 มกราคม พ.ศ. 2481
สังกัดกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
ผู้อำนวยการพลตรี ณัฐนนท์ ภุคุกะ[1]
จำนวนเตียง306 เตียง[2]
แพทย์74 คน
บุคลากร1,016 คน
เว็บไซต์https://anan-hosp.go.th/

โรงพยาบาลอานันทมหิดล (อังกฤษ: Ananda Mahidol Hospital) (อักษรย่อ: รพ.อ.ป.ร.) สังกัดกรมแพทย์ทหารบก ตั้งอยู่ในตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็นโรงพยาบาลทหารขนาดใหญ่ในส่วนภูมิภาค ให้บริการระดับทุติยภูมิขั้นสูง เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกองทัพบกไทย ให้บริการทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนรวมถึงประชาชนทั่วไป และมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่สามรองจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ศัยภาพของโรงพยาบาล[แก้]

ในปี 2560 โรงพยาบาลอานันทมหิดล มีการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้บริการด้านโรคหัวใจมากขึ้น ทั้งการพัฒนาแพทย์ด้านหัวใจ แพทย์สวนหัวใจเพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory) ทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือ และห้อง ที่สามารถดูแลผู้ป่วยด้านหัวใจได้อย่างครบถ้วน

จากเดิมก่อนที่จะพัฒนาศักยภาพด้านโรคหัวใจและสวนหัวใจ ต้องส่งต่อคนไข้ไปรักษาที่กรุงเทพฯ เช่น รพ.พระมงกุฎ หรือส่งไปยังจังหวัดที่มีศักยภาพสูงกว่า เมื่อมีการพัฒนาศักยภาพของ รพ.อานันทมหิดล ขึ้นมาเอง ก็ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ได้มากขึ้น ลดจำนวนการส่งต่อ ลดปัญหาการเดินทางไกล และการรอคิวนาน[3]

ประวัติโรงพยาบาล[แก้]

จอมพล ป.พิบูลสงคราม

ในอดีตจังหวัดลพบุรียังเป็นขนาดจังหวัดเล็ก ชุมชนยังไม่หนาแน่นมากจากบริเวณท่าหินไปถึงท่าโพธิ์ ซึ่งในปีนั้นกระทรวงกลาโหมโดยมี พันเอกหลวงพิบูลสงคราม (ยศขณะนั้น) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีดำริที่จะย้ายหน่วยทหารบางส่วนจากกรุงเทพมหานครมาตั้งที่จังหวัดลพบุรี ใน พ.ศ. 2480 พร้อมกับเล็งเห็นว่า เมื่อมีหน่วยทหารและครอบครัวมาตั้งรกรากมากขึ้นในจังหวัดลพบุรี หากมีการเจ็บป่วยก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ทางการรักษาพยาบาลจึงได้คิดวางแนวทางที่จะตั้งโรงพยาบาลไว้ในจังหวัดลพบุรีอีกแห่งหนึ่ง เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยของทหาร, ครอบครัว, ประชาชนและพลเรือนในจังหวัดลพบุรี รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เพราะในระยะเวลานั้นทั้งจังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรียังไม่มีโรงพยาบาลประจำจังหวัด นับว่าเป็นความคิดที่รอบคอบในการวางแผนระยะยาวในสมัยนั้น ดังนั้นโรงพยาบาลอานันทมหิดลก็ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2480 และแล้วเสร็จในปีถัดมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ มากระทำพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันเปิดค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พ.ศ. 2481 โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้เปิดดำเนินการโดยสามารถให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยไม่เกิน 200 เตียงตัวอาคารของโรงพยาบาลไม่สามารถสร้างเสริมให้ครบตามแผนได้ เนื่องจากเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา จึงมีเพียงอาคารศัลยกรรมหนึ่งหลังอายุรกรรมหนึ่งหลังและสูตินรีเวชกรรมหนึ่งหลังเท่านั้น

พ.ศ. 2482 พลตรี หลวงพิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ก็ได้มองเห็นว่าประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านการแพทย์อีกมากมาย จึงได้วางแผนผลิตแพทย์ชั้นหนึ่งภายใต้โครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยให้กรมแพทย์ทหารบกจัดตั้งโรงเรียนเสนารักษ์เพื่อผลิตนายแพทย์ทหารไว้ใช้ในการสงคราม เป็นการเตรียมพร้อมกำลังพลในด้านการแพทย์ และความประสงค์ในอันดับต่อมาก็คือการกระจายแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งออกไปสู่ชนบททั่วประเทศโครงการผลิตแพทย์จากโรงพยาบาลอานันทมหิดลซึ่งนับว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สอง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผลผลิตไม่สามารถดำเนินการได้ตามโครงการ เพราะการผลิตแพทย์ไม่เหมือนกับการผลิตบุคลากรอื่น ดังนั้นเมื่อจบโครงการจึงสามารถผลิตบุคลากรสำเร็จออกมาเป็นแพทย์ได้เพียง 167 คน

พ.ศ. 2486 เนื่องจากสงครามมหาเอเชียบูรพาได้ทวีความรุนแรงขึ้น ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับประเทศอังกฤษ กองทัพไทยต้องส่งทหารเข้าร่วมในการรบด้วย เช่น กองทัพพายัพทำให้ทหารต้องเจ็บป่วยและบาดเจ็บมาก โรงพยาบาลในเขตแนวหน้าและเขตหลังคือกองพยาบาลมณฑลที่ 1 (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพียงพอ กรมเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกจึงได้ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลอนันทมหิดล เพื่อให้มีขีดความสามารถรับทหารป่วยเจ็บเพิ่มขึ้นและจัดตั้งศูนย์พักฟื้นทหารป่วยเจ็บของกองทัพบก อีกทั้งได้อาคารชั่วคราวขึ้น 4 หลัง แต่ละหลังรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง รวมอาคารเดิมแล้วสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 1,000 เตียง

พ.ศ. 2514 ในการรับผู้ป่วยที่ส่งกลับจากโรงพยาบาลประจำถิ่นและหน่วยสนับสนุนทางการแพทย์ในเขตหน้าและในพื้นที่การรบ จากภารกิจซึ่งต้องสนับสนุนกองทัพบกตลอดมา รวมทั้งการต้องดูแลทหาร, ครอบครัวและพลเรือนที่เจ็บป่วยเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดลพบุรี พันเอกยง วัชระคุปต์ ผู้อำนวยการ ได้เสนอแผนและโครงการต่อกองทัพบกขออนุมัติสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้น ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบสมบูรณ์ภายในอาคารเดียวกันและได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจาก พลเอกสุรกิจ มัยลาภ (เสนาธิการทหารบกขณะนั้น) จัดสรรงบประมาณและกรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 เวลา 18.30 น. อาคาร 6 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปีเศษ ใช้งบประมาณ 50 กว่าล้านบาท เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนับว่าเป็นโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไปที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

รายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล[แก้]

รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 • พ.อ.พระพิทักษ์อาพาธพล
 • พ.อ.หลวงวินิจเวชการ
 • พ.อ.ขุนจรัสโยธารักษ์
 • พ.อ.ขุนพิมลนพรัตน์
 • พ.อ.พนม บุญนิยม
 • พ.อ.อภัย รักแผน
 • พ.อ.พัฒน์ วงษ์สนิท
 • พ.อ.ประดิษฐ์ ตู้จินดา (พล.ต.)
 • พล.จ.สิริ สุวัณณะสังข์
 • พ.อ. (พ) บุญยัง เวชบูล (พล.ต.)
 • พ.อ. (พ) ผิน ทรัพย์สาร
 • พ.อ. (พ) แสวง ไพทีกุล (พล.ต.)
 • พ.อ. (พ) ยง วัชระคุปต์ (พล.ท.)
 • พ.อ. (พ) สมาน หัชยกุล (พล.ต.)
 • พล.ต.วราภรณ์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
 • พล.ต.สิงหา เสาวภาพ (พล.อ.)
 • พล.ต.ชนะ แย้มบุญเรือง (พล.ท.)
 • พล.ต.อมฤต ณ สงขลา (พล.ท.)
 • พล.ต.ปัญญา อยู่ประเสริฐ (พล.ท.)
 • พล.ต.ธรรมนูญ ยงใจยุทธ
 • พล.ต.ทวีวุฒิ เหราบัตย์
 • พล.ต.ณรงค์ วัยวุฒิ
 • พล.ต.ปรียพาส นิลอุบล (พล.ท.)
 • พล.ต.จุลเทพ ธีระธาดา
 • พล.ต.สวง ไพบูลย์
 • พล.ต.ชัยโรจน์ ธรรมศารทูล
 • พล.ต.ชายชาญ ตาตะนันทน์
 • พล.ต.รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร
 • พล.ต.ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์
 • พล.ต.พรเลิศ จำเรียง
 • พล.ต.ดิตถ์ สิงหเสนี
 • พล.ต.สุรพงศ์ ปราการรัตน์
 • พล.ต.ไตรโรจน์ ครุธเวโช
 • พล.ต.สาโรช เขียวขจี
 • พล.ต.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์
 • พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน
 • พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช
 • พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์
 • พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด
 • พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส
 • พล.ต.อำนวย เติมเกาะ
 • พล.ต.ณัฐนนท์ ภุคุกะ
 • พ.ศ. 2481 - 2482
 • พ.ศ. 2482 - 2487
 • พ.ศ. 2487 - 2488
 • พ.ศ. 2488 - 2489
 • พ.ศ. 2489 - 2491
 • พ.ศ. 2491 - 2493 และ พ.ศ. 2497 - 2498
 • พ.ศ. 2493 - 2495 ,พ.ศ. 2498 - 2499 ,พ.ศ. 2503 - 2506 (พ.อ. (พ))
 • พ.ศ. 2496 - 2497
 • พ.ศ. 2499 - 2503
 • พ.ศ. 2506 - 2507
 • พ.ศ. 2507 - 2509
 • พ.ศ. 2509 - 2510
 • พ.ศ. 2510 - 2515
 • พ.ศ. 2515 - 2516
 • พ.ศ. 2516 - 2520
 • พ.ศ. 2520 - 2524
 • พ.ศ. 2524 - 2526
 • พ.ศ. 2526 - 2527
 • พ.ศ. 2527 - 2531
 • พ.ศ. 2531 - 2532
 • พ.ศ. 2532 - 2533
 • พ.ศ. 2533 - 2535
 • พ.ศ. 2535 - 2536
 • พ.ศ. 2536 - 2538
 • พ.ศ. 2538 - 2541
 • พ.ศ. 2541 - 2544
 • พ.ศ. 2544 - 2546
 • พ.ศ. 2546 - 2548
 • พ.ศ. 2548 - 2551
 • พ.ศ. 2551 - 2552
 • พ.ศ. 2552 - 2553
 • พ.ศ. 2553 - 2555
 • พ.ศ. 2555 - 2556
 • พ.ศ. 2556 - 2557
 • พ.ศ. 2557 - 2559
 • พ.ศ. 2559 - 2560
 • พ.ศ. 2560 - 2561
 • พ.ศ. 2561 - 2562
 • พ.ศ. 2562 - 2564
 • พ.ศ. 2564 - 2565
 • พ.ศ. 2565 - 2566
 • พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม[แก้]

โรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ซึ่งได้รับอนุมัติจากแพทยสภาและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่ 4 และนักเรียนนายสิบเหล่าแพทย์ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวกับงาน ทางสาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น งานกายภาพบำบัด งานพยาธิวิทยา งานเวชระเบียน เป็นต้น  

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°50′56″N 100°39′48″E / 14.848785°N 100.663272°E / 14.848785; 100.663272

 1. https://www.js100.com/en/site/news/view/132715 โปรดเกล้าฯ "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล" จำนวน 762 นาย
 2. "ระบบรายงานทรัพยากรสาธารณสุข". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-01-10. สืบค้นเมื่อ 2010-02-09.
 3. https://mgronline.com/qol/detail/9600000085231