โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
วิริเยน ทุกขมัจเจติ
คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
80/4 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Patthanakarn Lamlukka School
อักษรย่อ ต.อ.พ.ปท./TUPPT
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1001130601 (ใหม่)
01130601 (เก่า)
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 80/4 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 โดยมีชื่อเดิมว่าโรงเรียนลำลูกกา ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ตามความต้องการของชุมชนและนโยบายของกระทรวงในขณะนั้น โดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนต้นแบบ[1]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน[2] และเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง[3] ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและโรงเรียนประจำอำเภอลำลูกกา

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา การจัดชั้นเรียนแบบ 10-10-10/7-7-7 รวม 51 ห้องเรียน

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี มีเดิมชื่อว่า โรงเรียนลำลูกกา ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 โดยเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีเดียวกัน ซึ่งในช่วงแรกได้ฝากนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนประชาบาลลำลูกกา (โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมในปัจจุบัน) จนกระทั่งอาคารเรียนชั่วคราวหลังแรกก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2511 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน โรงเรียนได้ทำการสอนเรื่อยมาจนในปี พ.ศ. 2524 โรงเรียนจึงได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นครั้งแรก

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนลำลูกกา เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นของอำเภอลูกกาและสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ที่นิยมตั้งชื่อโรงเรียนตามโรงเรียนที่ได้รับความนิยม[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปพระเกี้ยวเปล่งรัศมี และเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ
 • คติพจน์ วิริเยน ทุกขมัจเจติ แปลว่า คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร
 • ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • สีประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลนิมิต
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกชมพูพันธ์ทิพย์ [4]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้บริหารโรงเรียนลำลูกกา
ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิริยะ เวชวิธี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2510-2520
2. นายบุญนาค ภาสะพันธ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2520-2521
3. นายอนันต์ ทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2521-2534
4. นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2534-2537
5. นายโสภณ บำรงสงฆ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2539
6. นายกุศล กลแกม ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539-16 มกราคม พ.ศ. 2544
7. นางทิพยรัตน์ เด่นดำรงวิทย์ ผู้อำนวยการ 16 มกราคม พ.ศ. 2544-18 ธันวาคม พ.ศ. 2545
8. นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์ ผู้อำนวยการ 14 มกราคม พ.ศ. 2546-9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
ลำดับ รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
8. นางจำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์ ผู้อำนวยการ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546-8 ตุลาคม พ.ศ. 2546
9. นายถวิล ศรีใจงาม ผู้อำนวยการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546-12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
10. นายปรีชา กล่ำรัศมี ผู้อำนวยการ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550- [[]]

ระบบการเรียนการสอน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีการจัดชั้นเรียนแบบ 10-10-10/7-7-7 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นละ 8 ห้องเรียน) มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,249 คน มีการเปิดกลุ่มการเรียน ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 10 ห้องเรียน ห้องละ 50 คน รวมทั้งระดับชั้น 500 คน ได้แก่[5]

มีห้องgiftedสำหรับม.1เพิ่ม1ห้อง (พ.ศ 2556)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 7 ห้องเรียน ห้องละ 45 คน รวมทั้งระดับชั้น 315 คน ได้แก่

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-เกาหลี จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
 • แผนการเรียนทั่วไป จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น[6]

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีเปิดรับสมัครนักเรียนและสอบคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เช่นเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป โดยในแต่ละปีจะกำหนดจำนวนการรับและประเภทนักเรียนที่รับซึ่งโรงเรียนจะประกาศแจ้งผ่านในโรงเรียนและในเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับสมัครนักเรียนปีละประมาณ 500 คน โดยจะแบ่งออกเป็น นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการสอบคัดเลือกวัดความสามารถ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโดยการจับสลาก และนักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ[5]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะรับสมัครนักเรียนปีละประมาณ 300 คน โดยจะมีการแบ่งออกเป็นแผนการเรียนต่างๆ โดยจะแบ่งออกเป็น นักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี และนักเรียนที่เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกาแต่ไม่ผ่านการคัดเลือก[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ประวัติโรงเรียน
 2. รายชื่อโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
 3. รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
 4. เอกลักษณ์โรงเรียน
 5. 5.0 5.1 ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 6. 6.0 6.1 ระเบียบการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°56′29″N 100°45′54″E / 13.941281°N 100.764897°E / 13.941281; 100.764897