โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
Stsryt.jpg
วิชฺชาจารณสมฺปนฺนา สาเสฎฺฐา ผู้รู้ดีและประพฤติดีเป็นผู้เจริญ
เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Satri Si Suriyothai School
อักษรย่อ ศ.ท. (ST)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465
เพลง เพลงโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เว็บไซต์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 เป็นโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เดิมชื่อโรงเรียนสตรีวัดสุทธิวราราม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามในปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2465 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) เป็นครูใหญ่คนแรกจนถึงปี 2470 จึงได้ลาออกจากราชการ กระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งรองอำมาตย์ตรีแจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี กระทรวงธรรมการได้ซื้อตึกของอนามัยหนึ่งหลังและสร้างอาคารให้ใหม่อีกหนึ่งหลังเป็นอาคารไม้สามชั้น ในตรอกยายกับตา (ซอยดอนกุศลในปัจจุบัน) ในที่ดินของกรมรัษาที่หลวง (กรมธนารักษ์ปัจจุบัน) โฉนดเลขที่ 672 เนื้อที่ทั้งแปลง 13 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา และย้ายไปเรียนในอาคารหลังกล่าวเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2474 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีบ้านทวาย มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่รับนักเรียนทั้งหญิงและชาย

ในปี 2482 กระทรวงธรรมการได้ประกาศแยกโรงเรียนสตรีบ้านทวายออกเป็น 2 โรงเรียน คือ

1. โรงเรียนสตรีบ้านทวาย สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมสามัญศึกษาในเนื้อที่ 4ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีนางสาวกรองแก้ว วณิกนันทน์ (คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์) เป็น ครูใหญ่เปิดสอนแผนกสามัญศึกษาต่อมาพระยาประมวลวิชาพูล อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีบ้านถวาย เป็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เพื่อให้ถูกต้องตามรัฐนิยม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2482(พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นผู้บัญญัติชื่อ)จึงถือว่าวันที่ 15 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

2. โรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต้ สังกัดกรมอาชีวศึกษา มีคุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ เป็นครูใหญ่เปิดสอนแผนกอาชีวศึกษาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทยได้ขออนุญาตนำทหารเข้าพักในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้โรงเรียนไปเปิดสอนที่โรงเรียนประชาบาล บริษัทเกลือไทยจำกัด อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 8 กันยายน 2487 รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ เมื่อสงครามสงบลงจึงให้กลับมาสอนที่เดิม แต่เนื่องจากมีกองทหารฮอลันดาเข้ามาพักแทนทหารญี่ปุ่น โรงเรียนต้องขอยืมโรงเรียนเทศบาล วัดยานนาวา เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวในระหว่างที่โรงเรียนติดต่อสถานทูตฮอลันดาเพื่อขอให้ เคลื่อนย้ายกองทัพออกจากบริเวณโรงเรียนในปี 2491 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ผู้บริหารเป็นตำแหน่ง “อาจารย์ใหญ่” โดยมีคุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี เป็นอาจารย์ใหญ่ และในปี 2515 ได้รับการยกฐานะ[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน สมเด็จพระสุริโยทัยทรงพระคชาธาร
 • คติธรรม ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ประกอบกรรมดี มีวินัย
 • สีประจำโรงเรียน น้ำตาล-ชมพู
  • ███ สีน้ำตาล หมายถึง รสหวานล้ำดุจน้ำตาล และแสดงความแข็งแกร่ง กล้าหาญ ดุจพระวีรกรรมของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย
  • ███ สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน สดใส และแสดงถึงความสุภาพอ่อนหวาน สมเป็นกุลสตรีที่ดีเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธสัมพรรณณีศรีสุริโยทัย
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์[2]
 • สีประจำคณะ :
  • คณะสุพรรณิการ์ สีเหลือง ███
  • คณะราชาวดี สีม่วง ███
  • คณะพวงหยก สีเขียว ███
  • คณะยูงทอง สีแสด ███
  • คณะสร้อยอินทินิล สีฟ้า ███

รายนามผู้บริหารโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย [3][แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 คุณหญิงธนภารพิสิษฐ์ (แส มิลินทสูตร) พ.ศ. 2465 – 2470
2 รองอามาตย์ตรีเจ้ จุณณะปิยะ (เจตน์ จุณณะปิยะ) พ.ศ. 2470 – 2474
3 คุณหญิงประยงคุ์ ถ่องดิกิจฉการ พ.ศ. 2474 – 2482
4 คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ พ.ศ. 2482 – 2491
5 คุณหญิงกรองทอง สุรัสวดี พ.ศ. 2491 – 2498
6 นางญาณี บุณยินทุ พ.ศ. 2498 – 2515
7 นางจงกล วิทยาธิกรณศักดิ์ พ.ศ. 2515 – 2527
8 นางกัลยา ชื่นกลิ่น พ.ศ. 2527 – 2535
9 นางสาวพยอม อ่อนอุดม พ.ศ. 2535 – 2537
10 นางสาวเทียมจันทร์ รามนันทน์ พ.ศ. 2537 – 2540
11 นางสาวประคอง ถนัดงาน พ.ศ. 2540 – 2544
12 นางสายพิณ มณีศรี พ.ศ. 2544 – 2547
13 นางสาวอรุณี นาคทัต พ.ศ. 2547 – 2551
14 นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ พ.ศ. 2551 – 2552
15 นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ พ.ศ. 2553 – 2558
16 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

เกียรติประวัติ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]