เทศบาลนครรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนครในจังหวัดปทุมธานี สำหรับความหมายอื่น ดูที่ รังสิต
รังสิต
สถานีรถไฟรังสิต
สถานีรถไฟรังสิต
ตราอย่างเป็นทางการของรังสิต
ตรา
รังสิต ตั้งอยู่ใน Thailand Pathum Thani
รังสิต
รังสิต
ที่ตั้งของเทศบาลนครรังสิตในจังหวัดปทุมธานี
รังสิต ตั้งอยู่ใน ประเทศไทย
รังสิต
รังสิต
ที่ตั้งของเทศบาลนครรังสิตในประเทศไทย
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°59′0″N 100°37′0″E / 13.98333°N 100.61667°E / 13.98333; 100.61667พิกัดภูมิศาสตร์: 13°59′0″N 100°37′0″E / 13.98333°N 100.61667°E / 13.98333; 100.61667
จังหวัดปทุมธานี
อำเภอธัญบุรี
ตำบลประชาธิปัตย์ (ทั้งตำบล)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
พื้นที่
 • ทั้งหมด20.80 ตร.กม. (8.03 ตร.ไมล์)
ประชากร (2557)
 • ทั้งหมด79,319 คน
 • ความหนาแน่น3,813.41 คน/ตร.กม. (9,876.7 คน/ตร.ไมล์)
ทางหลวงThai Highway-1.svg Thai Highway-305.svg Thai Highway-346.svg
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครรังสิต เลขที่ 151 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์rangsit.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครรังสิต หรือ นครรังสิต เป็นเทศบาลนครในตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน รังสิตกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

ประวัติ[แก้]

 • 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 จัดตั้ง สุขาภิบาลประชาธิปัตย์ ในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือจนถึงคลองหนึ่ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 72 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2498[1]
 • 5 มีนาคม พ.ศ. 2506 มีการขยายพื้นที่สุขาภิบาลประชาธิปัตย์ให้ครอบคลุมตำบลประชาธิปัตย์ทั้งตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 80 ตอนที่ 32 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2506[2]
 • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 สุขาภิบาลประชาธิปัตย์ได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 94 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537[3]
 • 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เทศบาลเมืองรังสิต การจัดตั้งและเปลี่ยนชื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2546[4]
 • 29 เมษายน พ.ศ. 2554 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะเทศบาลเมืองรังสิตขึ้นเป็น เทศบาลนครรังสิต ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 61 ง ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554[5]

ภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครรังสิตมีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ทั้งตำบล มีเนื้อที่ 20.80 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

สภาพทั่วไปในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ผ่านกลาง แบ่งเขตพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ขุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยขุดแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี ไปจนถึงเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาวโดยประมาณ 38.4 กิโลเมตร มีคลองซอย 14 คลอง อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิตจำนวน 3 คลองซอย ใช้สำหรับส่งน้ำเพื่อประโยชน์ทางกสิกรรมและคมนาคมขนส่ง

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับจังหวัดทั่วไปในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 28-29 องศาเซลเซียส

สัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์ดวงตราเทศบาลนครรังสิต เป็นรูปวงกลม ประกอบด้วย คำว่า “เทศบาลนครรังสิต” “จังหวัดปทุมธานี” รูปรวงข้าว ก๋วยเตี๋ยวเรือ และรูปดอกบัวหลวง โดยรวงข้าวแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์จากน้ำในคลองรังสิต ก๋วยเตี๋ยวเรือแสดงถึงวิถีการดำรงชีวิตของชาวคลองรังสิต รูปดอกบัวหลวงเป็นสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับคลองรังสิตมาแต่โบราณ นอกจากนี้ ด้านล่างยังมีเงาของสัตว์พื้นถิ่นปทุมธานีที่เคยพบในพื้นที่ของทุ่งรังสิตในอดีตและบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว ได้แก่ สมัน ช้างป่า ควายป่า และเสือ ซึ่งลงมาจากป่าเขาใหญ่เพื่อหาอาหารกินบริเวณทุ่งหญ้าอาณาเขตบริเวณรังสิต ซึ่งต่อมาพื้นที่บริเวณนี้ถูกเรียกว่าทุ่งหลวง และทุ่งรังสิต และยังกินพื้นที่ไปถึงเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ในอำเภอคลองหลวง และชื่ออำเภอหนองเสือในปัจจุบัน

ประชากร[แก้]

เทศบาลนครรังสิตมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 76,973 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 36,263 คน ประชากรหญิงจำนวน 40,710 คน ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 3,701 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพที่ผสมผสานระหว่างการเกษตร,การอุตสาหกรรม,การบริการ และการพาณิชย์ ปัจจุบันการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการอยู่ในอัตราที่สูง ทำให้มีผู้สนใจในภาคการเกษตรอยู่ในอัตราที่น้อยลง

ในด้านศาสนานั้น เทศบาลนครรังสิตมีวัดจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดแสงสรรค์ วัดคลองหนึ่ง และวัดจันทรสุข

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

การศึกษา[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิต 5 แห่ง คือ
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เทพธัญญะอุปถัมภ์)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สิริเวชชะพันธ์)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (รัตนโกสินทร์)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (สินสมุทร)
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จำนน 2 แห่ง คือ
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จำนวน 3 แห่ง คือ
 • โรงเรียนเอกชน 13 แห่ง คือ
  • โรงเรียนศิริศึกษา
  • โรงเรียนแก้วสว่างวิทยาม
  • โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ
  • โรงเรียนอุดมศึกษา
  • โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
  • โรงเรียนอนุบาลรังสิต
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์รังสิต
  • โรงเรียนอนุบาลบรรจบรักษ์
  • โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์
  • โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
  • โรงเรียนธัญวิทย์
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง
  • โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
 • โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต 7 แห่ง คือ

สาธารณสุข[แก้]

เทศบาลนครรังสิต มีศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 3 แห่งและยังอยู่ในการดำเนินก่อสร้างอีก 1 แห่ง

การขนส่ง[แก้]

ถนนในเขตเทศบาลนครรังสิตมีจำนวน 41 สาย รวมเป็นระยะทาง 53,670 เมตร ประชาชนโดยส่วนใหญ่ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมรองลงมาคือทางน้ำ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญมากในอดีต ในปัจจุบันยังมีการคมนาคมขนส่งทางน้ำบ้างสำหรับติดต่อภายในเขตนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง เส้นทางน้ำที่สำคัญ ได้แก่คลองหนึ่ง คลองสอง คลองสาม และคลองรังสิตประยูรศักดิ์ และทางรถไฟสามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพแล้วลงที่สถานีรถไฟรังสิตได้

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 72 (74 ง): (ฉบับพิเศษ) 20-21. 17 กันยายน 2498. Check date values in: |date= (help)
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี จังหวัดปทุมธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 80 (32 ง): 873–874. 2 เมษายน 2506. Check date values in: |date= (help)
 3. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๗" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 111 (49 ก): 33–36. 2 พฤศจิกายน 2537. Check date values in: |date= (help)
 4. "พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรังสิต พ.ศ. ๒๕๔๖" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (36 ก): 18–20. 1 พฤษภาคม 2546. Check date values in: |date= (help)
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเทศบาลนครรังสิต" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 128 (พิเศษ 61 ง): 42. 1 มิถุนายน 2554. Check date values in: |date= (help)

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]