เทศบาลเมืองท่าโขลง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ท่าโขลง
เทศบาลเมือง
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าโขลง เลขที่ 1 หมู่ที่ 10 ถนนสีขาว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายไทย ทองปราง
พื้นที่
 • ทั้งหมด 63 ตร.กม. (24 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2552)
 • ทั้งหมด 58,837
 • ความหนาแน่น 933.92 คน/ตร.กม. (2,418.8 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 1396
เว็บไซต์ http://www.thaklong-phathumtani.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองท่าโขลง เป็นเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประวัติเทศบาล[แก้]

เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าโขลง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2539 โดยครอบคลุมพื้นที่ 63 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 31 ชุมชน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม เดิมนั้นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในปัจจุบันพื้นที่เดิมที่เคยเป็นการเกษตรค่อยๆ เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรม สภาพส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 ได้มีพระราชกฤษฎีกาหน้า 25 เล่มที่ 118 ตอนที่ 93 ก จัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลงโดยเปลี่ยนฐานะจากเทศบาลตำบลท่าโขลง เป็นเทศบาลเมืองท่าโขลง เมื่อได้รับการยกฐานะมาเป็นเทศบาลตำบล ยังไม่มีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองได้ขอใช้อาคารชั้น 3 และชั้น 4 ของเทศบาลเมืองคลองหลวงเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเทศบาลมีภารกิจและบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการสร้างอาคารสำนักเทศบาลขึ้นเป็นอาคาร 3 ชั้น ในเนื้อที่ 4 ไร่12 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจาก นางบุญช่วย วิรางกูลเพื่อให้เป็นที่ทำการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวก และรวดเร็ว

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองท่าโขลงตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีอาณาเขตตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลมีพื้นที่ 63.00 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอคลองหลวงประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดปทุมธานีประมาณ 16 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลงมาทางใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 และขึ้นไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรจบกับเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีกับอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ทิศตะวันออก ติดกับ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นแนวเส้นแบ่งเขตตำบลคลองสองกับตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3214 ฟากเหนือ
 • ทิศใต้ ติดกับ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3214 ฟากเหนือไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอเมืองปทุมธานี
 • ทิศตะวันตก ติดกับ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบแนวแบ่งเขตอำเภอคลองหลวงกับอำเภอสามโคก ตามแนวเขตทางรถไฟฟากตะวันออกไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

ชุมชนในเขตเทศบาล[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง มี ..... ชุมชน ดังนี้

ตำบลคลองหนึ่ง[แก้]

ตำบลคลองสอง[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

สังกัดเทศบาลเมืองท่าโขลง[แก้]

โรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[แก้]

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองท่าโขลง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ....[แก้]

ระดับประถมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา
 • โรงเรียนลำสนุ่น
 • โรงเรียนปากคลองสอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โรงเรียนจารุศรบำรุง
 • โรงเรียนวันครู 2502
 • โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
 • โรงเรียนวัดพืชนิมิตร
 • โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

สังกัด เอกชน[แก้]

ประถมศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนทวิวิชช์
 • โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถานที่ทางศาสนาในเขตเทศบาล[แก้]

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

 • วัดพระธรรมกาย
 • วัดบางขัน
 • วัดคลองสอง
 • วัดทวีการะอนันต์
 • วัดพืชนิมิต
 • วัดคุณหญิงส้มจีน

มัสยิดในเขตเทศบาล[แก้]

 • มัสยิดลำสนุ่น
 • มัสยิดเจริญอิสลาม

คริสตจักรในเขตเทศบาล[แก้]

 • คริสตจักรสัมพันธ์คลองหลวง ระพีพัฒน์

สถานพยาบาลในเขตเทศบาล[แก้]

โรงพยาบาลของรัฐ[แก้]

 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีจำนวนเตียงคนไข้ 600 เตียง

โรงพยาบาลเอกชน[แก้]

 • โรงพยาบาลนวนคร มีจำนวนเตียงคนไข้ 150 เตียง

สถานีอนามัย[แก้]

 • สถานีอนามัย หมู่ 8
 • สถานีอนามัย หมู่ 13 ต.คลองหนึ่ง
 • สถานีอนามัยหมู่ 13 ต.คลองสอง
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าโขลง