โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม.gif
ปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาคือแก้วประดับนรชน
43 หมู่ 5 ถนนรังสิต-บางขันธ์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nongsuawittayakhom School
อักษรย่อ น.ส.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1001130401
เพลง เพลงมาร์ชหนองเสือ
เว็บไซต์

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต-บางขันธ์ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ใกล้กับวัดบึงบาประภาสะวัต และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอหนองเสือ

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราว ซึ่งต่อมาได้รับที่ดินสร้างโรงเรียนและสนามกีฬา จำนวน 60 ไร่ จากพระครูเมตตาวิหารคุณ เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ โดยในครั้งแรกเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 43 คน ครู 2 คน และเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2532 ปัจจุบัน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 2000 คน

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

อาคาร 1[แก้]

ประกอบด้วย

 • ชั้น1 ห้องผู้อำนวยการ ห้องบริหารงานอำนวยการทั่วไป ธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมโดยธนาคารออมสิน ห้องกิจการนักเรียนปัจุจบันห้องบริหารงานทั่วไป ห้องเรียนทั่วไป
 • ชั้น2 ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องวิหารคุณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องtell me more ห้องแผนงานงานงบประมาณ

อาคาร 2[แก้]

หรืออาคารวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย

 • ชั้น1 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
 • ชั้น2 ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางเคมี

อาคาร 3[แก้]

หรือปัจจุบันอาคารสีฟ้า ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 สถานที่ประกอบพิธีการต่างๆ/ทำกิจกรรม/ห้องเรียนทั่วไป/ห้องประชุมชั่วคราว
 • ชั้น 2 ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์1 ห้องคอมพิวเตอร์2 ห้องคอมพิวเตอร์3
 • ชั้น 3 ห้องภาษาไทย ห้องเรียนทั่วไป ห้องพระพุทธ ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • ชั้น 4 ห้องคณิตศาสตร์ ห้องเรียนทั่วไป

ทิศตะวันออกห้องน้ำหญิงทุกชั้น ทิศตะวันตกห้องน้ำชายทุกชั้น

อาคาร 4[แก้]

หรืออาคารสีม่วง ประกอบด้วย

 • ชั้น 1 หอประชุมชั่วคราว2
 • ชั้น 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องอาเซียน
 • ชั้น 3 ห้องเรียนภาษาไทย
 • ชั้น 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์

ทิศตะวันออกห้องน้ำหญิงทุกชั้น ทิศตะวันตกห้องน้ำชายทุกชั้น

อาคาร 5[แก้]

อาคารเรียนอเนกประสงค์ได้งบจัดสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรียนประสาสัมพันธ์[แก้]

เคยเป็นธนาคารโรงเรียนเก่า

ซุ้มพระ[แก้]

ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าประตู1 มีลานนั่งอยู่ด้านข้าง

โรงฝึกงาน[แก้]

ประกอบไปด้วย

 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารคหกรรม
 • อาคารเกษตร

ด้านหลังอาคารทั้ง3 เป็นสถานที่ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ คอกหมูป่า บ่อปลา พืชท้องถิ่น โรงเพราะเห็ด

เรือนพยาบาล[แก้]

อยู่ข้างอาคาร 3

ห้องนาฏศิลป์[แก้]

ใช้เรียนวิชานาฏศิลป์

ห้องดนตรี[แก้]

มี 2 สถานที่ 1.ห้องเก็บอุปกรณ์ดนตรี/ห้องซ้อมดนตรี 2.ห้องซ้อมดนตรี/ห้องเรียน(ห้องเรียนสีม่วง)

ห้องสหกรณ์โรงเรียน[แก้]

ห้องจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน/จำหน่ายเครื่องปริโภคทั่วไป

โรงอาหาร[แก้]

เมื่อก่อนเป็นโรงยิมต่อมาเป็นหอประชุม ปัจจุบันเป็นโรงอาหาร

อาคารศิลปะ[แก้]

ห้องเรียนศิลปะ อยู่ด้านหลังโรงอาหาร

อาคารเรียนชั่วคราว[แก้]

มี2อาคาร อาคาร1.ประกอบด้วยห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องเด็กพิเศษ ห้องเรียน อาคาร2.ห้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องเรียน ห้องแนะแนว

อาคารหอประชุม[แก้]

ในอนาคตหอประชุมขนาดใหญ่รองรับ 3000 กว่าคน และมีเวทีการแสดง

ด้านกีฬาและสุขภาพ[แก้]

เรือนกล้วยไม้[แก้]

ลานนนทรี[แก้]

เป็นที่ทำกิจกรรม

ลานไทร,ลานประดู่[แก้]

เป็นลานนั่งพักผ่อน2ลานนี้จะอยู่ตรงข้ามกันทางทิศตะวันตกของโรงเรียน

ลานจอดรถ[แก้]

จอดรถรับส่งนักเรียนและผู้ปกครองและลานจอดรถด้านหลังอาคาร1 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ห้องน้ำ[แก้]

ทิศตะวันออกห้องน้ำชายติดกับสนามวอลเลย์บอลชายหาด ทิศตะวันตกห้องน้ำหญิงติดกับอาคาร2หรืออาคารวิทยาศาสตร์

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายวิชิต แผ้วสถาน รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2515
2. นายสันติ โชติจันทร์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2515-2516
3. นายสมาน รักษาศีล ครูใหญ่ พ.ศ. 2516
4. นายอำนวย ทั่วทิพย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2516-2517
5. นายธานี สมบูรณ์บูรณะ ครูใหญ่ พ.ศ. 2517-2519
6. นายเถลิง แก้วเสน่ห์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2519-2524
7. นายวิวัฒน์ พวงมะลิต อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2524-2528
8. นายวันชัย ดีวงษา อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2528-2534
9. นายกนก วสวานนท์ อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2534-2535
10. นายประดิษฐ์ นาคกรด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2539
11. นายประสิทธิ์ มีแต้ม ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2542
12. นายสุทัศน์ เบญจสุวรรณเทพ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542-30 กันยายน พ.ศ. 2545
13. นายสมศักดิ์ โคกทอง ผู้อำนวยการ 24 มกราคม พ.ศ. 2546 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
14. นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
15. นายสมชาย ส่งศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
16. นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 18 มกราคม พ.ศ. 2553
17. นายโกสินทร์ นันทธีโร ผู้อำนวยการ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
18. นายนฤนาท ผ่องศรีนวล ผู้อำนวยการ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555-20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
19. นางอัญชลี เกตุบำรุง ผู้อำนวยการ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน

โรงเรียนเข้าโครงการ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2528 เข้าโครงการ มพช.
 • ปีการศึกษา 2535 เข้าโครงการ รพชส.
 • ปีการศึกษา 2538 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ปีการศึกษา 2546 ได้รับเลือกเข้าโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • ปีการศึกษา 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
 • ปีการศึกษา 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
 • ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง
 • ปีการศึกษา 2552 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน[แก้]

 • สนามสอบธรรมศึกษา
 • สนามสอบการศึกษานอกโรงเรียน
 • ศูนย์การแข่งขันกีฬาอำเภอ
 • แข่งขันกีฬา อบจ.คัพ
 • เคยจะเป็นที่สอบGAT&PAT

แผนการเรียน[แก้]

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 1-2)
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 3-6)
 • แผนการเรียนเกษตร-อุตสาหกรรม ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 7)
 • แผนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) (เลขห้อง 8) เปิดสอนปีการศึกษา 2558

จำนวนห้องขึ้นอยู่กับนักเรียนในแต่ละปี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 1)
 • ห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี (MOU) สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น ห้องละ 36 คน (เลขห้อง 2)
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 3,4)
 • แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 5,6)
 • แผนการเรียนเกษตร-อุตสาหกรรม ห้องละ 50 คน (เลขห้อง 7)
 • แผนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) (เลขห้อง 8) เปิดสอนปีการศึกษา 2558

จำนวนห้องขึ้นอยู่กับนักเรียนในแต่ละปี

การเดินทาง[แก้]

รถโดยสารประจำทาง

 • รถประจำทางสาย 1008 รังสิต-หนองเสือ รถสีเขียวไม่ปรับอากาศ เวลา 05.00 - 18.30 ผ่านหน้าโรงเรียน
 • รถตู้ สายรังสิต-นครนายก ปากคลอง10 ต่อด้วยรถสองแถวเข้าคลอง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3261 (ถนนเลียบคลองสิบ,ถนนคลองสิบ-หนองแค,ถนนปทุมธานี-สระบุรี)

เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์

 • โดยลงจอดที่สนามฟุตบอลโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

โรงเรียนและสถานที่ใกล้เคียง[แก้]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

พัน หนองเสือ ชื่อนามปากกา นักร้องนักแต่งเพลงชื่อชุดว่า เขียนเพลงถึงเธอ,หรืออาจารย์พัน เสือ จอมขมังเวทย์ [1]

เพชรราช พุฒซ้อน (อดีตนักตบอินดอร์ ทีมชาติไทย ปัจจุบันโค้ชฝึกซ้อมวอลเลย์บอลชายหาด สโมสรทหารอากาศ)[2]

พัทรวาทย์ พุฒซ้อน (นักตบทีมชาติ และโค้ชวอลเลย์บอลชายหาด น้องชายเพชรราช พุฒซ้อน)

จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์ (เจเจ สังกัดโพลีพลัส)

นิธิรินธร ภูผานี(นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด,วอลเลย์บอลชายหาดภูเก็ตไทยแลนด์ โอเพ่น)[3]

รำไพพฤทธิ์ นุ่มวงศ์(นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด,วอลเลย์บอลชายหาดภูเก็ตไทยแลนด์ โอเพ่น)

อัญชลี ยานสุวรรณ์(นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด)[4]

อรดี ภูผานี(นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด)

จิระพันธิ์ พุฒซ้อน นักกีฬาพายเรือทีมชาติ ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาปีที่6/2 จบปีการศึกษา2554

ณรงค์ศักดิ์ เบี้ยทอง นักกีฬาพายเรือทีมชาติ ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาปีที่6/5 จบปีการศึกษา2554

กิตติศักดิ์ ธรรมวิจิต (เอ็ม) นักแสดงนักร้องช่อง7 บริษัท สามเศียร จำกัด,กันตนา ค่ายRichman Records ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาปีที่6/2 จบปีการศึกษา2554

สุภาพร แสนจำหน่าย (เบียร์) นักแสดงช่อง7สมทบละครพื้นบ้านบริษัท สามเศียร จำกัด ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาปีที่6/5 จบปีการศึกษา2554

นัฐกานต์ จันทาพูน (หมิว) นักแสดงจากรากบุญ 2 รอยรักแรงมาร ช่อง3 ,อดีต ดาว (สตาร์สคูล)โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ศิษย์เก่ามัธยมศึกษาปีที่6/1 MOU จบปีการศึกษา2556

ก่อนหน้าได้มีศิษย์เก่านักตะกร้อทีมชาติไทย(เข้าเรียนเริ่มก่อตั้งโรงเรียนแรกๆ) ปัจจุบันได้มีศิษย์เก่าเรือพายทีมชาติ ไม่ทราบนามปี2554

สมาคมต่างๆ ภายในโรงเรียน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°07′55″N 100°49′03″E / 14.131814°N 100.817428°E / 14.131814; 100.817428