โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Demonstration School of Valaya Alongkorn Rajabhat University Under The Royal Patronage
ข้อมูล
ชื่ออื่นDS.VRU.
คำขวัญสดใสเริงร่า ล้ำหน้าวิชาการ สมัครสมานสามัคคี ดีเยี่ยมพลานามัย ใส่ใจคุณธรรม เลิศล้ำประสบการณ์
สถาปนาพ.ศ. 2517
สีเขียว
เพลงเพลงมาร์ชสาธิตวไลยอลงกรณ์
ต้นไม้ราชพฤกษ์
เว็บไซต์http://satit.vru.ac.th/

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตฯ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2517 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้น โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาชั้นละ 1 ห้องเรียน โดยใช้อาคารหอพักมรกต หอพักบุศราคัม และหอพักไพฑูรย์ ต่อมาได้มีการขยายเพิ่มจำนวนห้องเรียนมาเป็น 2-3 ห้องเรียน และจัดสร้างอาคารเรียนขึ้นมาเรื่อยๆ และได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2550 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปี พ.ศ. 2553 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ที่ตั้งของโรงเรียน : เลขที่1 หมู่ที่20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]