โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ตราโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า.png
นสิยา โลกวฑฺฒโน
ไม่ควรเป็นคนรกโลก
37 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองสิบสาม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Debsirinklongsibsam Patthumthani School
อักษรย่อ ท.ศ.ป.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 25 มีนาคม พ.ศ. 2519
ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
รหัส 1001130602
เพลง บทกลอนร้องโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี (อโห กุมาร)
เพลงมาร์ทโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เว็บไซต์

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสิบสาม ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่คลองสิบสามและชุมชนใกล้เคียง เพราะในสมัยก่อนที่จะตั้งโรงเรียน นักเรียนในพื้นที่ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาเดินทางไปเรียนต่อที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร มีเส้นทางทุรกันดาร และถนนคลองสิบสามสายกลางยังเป็นดินคันคลองชลประทาน ขณะนั้นนายรุสดี ผลเจริญ ประธานอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี และคณะมีความคิดที่จะให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยจะใช้ที่ดินของมัสยิดอัลฮูดา (อยู่ห่างจากที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน 200 เมตร) แต่ไม่เป็นที่ยินยอม

ต่อมาได้รับที่ดินจากนายสอิดและนางลอ รื่นสุข ซึ่งมอบให้มัสยิดประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการจัดการมอบที่ดินจำนวน 48 ไร่ 22 ตารางวา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศาสนาประจำมัสยิดประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโรงเรียน

วันที่ 25 มีนาคม 2519 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นโรงเรียน โดยให้ชื่อว่าโรงเรียนคลองสิบสามวิทยา และแต่งตั้งนายวิวัฒน์ พวงมะลิต เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 31 คน ซึ่งในระยะแรกได้ใช้มัสยิดอัลฮูดาเป็นสถานที่และได้ย้ายมาที่ตั้งของโรงเรียนเมื่ออาคารชั่วคราวก่อสร้างเสร็จ และได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน โดยเฉพาะพระครูพินิจธัญโสภณ เจ้าอาวาสวัดนิเทศราษฎร์ประดิษฐ์

ช่วงปีพ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน มีนักเรียน 181 คน ซึ่งในขณะนั้นได้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาก่อตั้งขึ้นใหม่หลายโรงเรียนและนักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษาที่เป็นชาวมุสลิมจะเดินทางไปศึกษาต่อทางศาสนาในภาคใต้โดยไม่ศึกษาสายสามัญ จึงจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาดังกล่าวและพัฒนาโรงเรียน โดยมี ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น นายณรงค์ กาญจนานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ และนายถนอม ผดุงสุทธิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา เป็นผู้ดำเนินการ

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา เป็น โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี เข้าโครงการ“ด้วยรักและห่วงใย”ในพระอุปถัมป์ และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537เป็นการเสด็จเยี่ยมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ซึ่งในระยะก่อนการเสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนตามกำลังและสภาพเท่าที่เป็นไปได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายมาช่วยลงแรงพัฒนาโรงเรียน[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์นี้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์

  • พุทธสุภาษิต น สิยา โลกวฑฺโน แปลว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก ซึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรถะ) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ทรงประทานให้กับโรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2466[3]
  • สีประจำโรงเรียน

ทั้งสองสีหมายถึงสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม ซึ่งวันพฤหัสบดีนั้นเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี และสีของใบและดอกรำเพย[4]

  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกรำเพย[2]
  • เพลงประจำโรงเรียน บทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์ (อโห กุมาร) [5]

โรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์[แก้]

ปัจจุบันโรงเรียนเทพศิรินทร์ มีสถานศึกษาในเครือที่ใช้ชื่อ “เทพศิรินทร์” ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง เพื่อร่วมการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวความคิดจากสัตยาบัน "กรอบความร่วมมือเครือข่ายเทพศิรินทร์" ที่มีวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง และเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนเทพศิรินทร์ในด้านต่างๆ ภายใต้การดำเนินโครงการ "เทพศิรินทร์ เป็นหนึ่ง : All DEB in ONE" โดยมีรายชื่อโรงเรียนดังนี้

ลำดับ โรงเรียน อักษรย่อ จังหวัด สถาปนา สถานศึกษาเดิม
1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ท.ศ. / DS กรุงเทพมหานคร 15 มีนาคม พ.ศ. 2428
(135 ปี 149 วัน)
2 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ท.ศ.ร. / DSR กรุงเทพมหานคร 26 มีนาคม พ.ศ. 2522
(41 ปี 138 วัน)
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ท.ศ.ป. / DSP ปทุมธานี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(28 ปี 47 วัน)
โรงเรียนคลองสิบสามวิทยา
(พ.ศ. 2519)
4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ท.ศ.น. / DSN นนทบุรี 19 มกราคม พ.ศ. 2536
(27 ปี 205 วัน)
โรงเรียนวัฒนโชติศรีบุญญาคม
(พ.ศ. 2520)
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ท.ศ.พ. / DSPU สระบุรี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546
(17 ปี 63 วัน)
โรงเรียนพุแควิทยา
(พ.ศ. 2519)
6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท.ศ.ล. / DSL กาญจนบุรี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(15 ปี 52 วัน)
โรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม
(พ.ศ. 2516)
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น ท.ศ.ข. / DSKK ขอนแก่น 24 มกราคม พ.ศ. 2549
(14 ปี 200 วัน)
โรงเรียนมิ่งเมืองขอนแก่น
(พ.ศ. 2527)
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ท.ศ.ช. / DSC เชียงใหม่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550
(12 ปี 348 วัน)
โรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
(พ.ศ. 2522)
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ท.ศ.ส. / DSS สมุทรปราการ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
(12 ปี 178 วัน)
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์
(พ.ศ. 2521)
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ท.ศ.๙ / DS ๙ เชียงใหม่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
(12 ปี 34 วัน)
โรงเรียนบ้านคุ้ม
(พ.ศ. 2526)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°01′05″N 100°53′41″E / 14.017953°N 100.894653°E / 14.017953; 100.894653