โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
Thammasat Klongluang Witayakom School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ที่ตั้ง
69 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ข้อมูล
ชื่ออื่นธ.ค. (TK)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญนตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2516
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1001130201
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ (24 สิงหาคม 2561-ปัจจุบัน)
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี███ แดง - ███ สีน้ำเงิน
เพลงเพลงมาร์ชโรงเรียนธรรมศาสตร์
เว็บไซต์http://thk.ac.th/

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนในสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ริมถนนพหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายดังนี้
  • ธรรมจักร หมายถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พุ่มดอกบัว หมายถึง ศีล 5
  • กลีบบัวบาน หมายถึง มรรค 8
  • 2516 หมายถึง ปีที่ก่อตั้งโรงเรียน
  • ปิรามิด หมายถึง บ่อเกิดแห่งปัญญา
 • คติธรรมของโรงเรียน นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา แปลว่า แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี
 • ปรัชญา การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยพัฒนาชีวิตและสังคม
 • คำขวัญ คือเรียนดี มีคุณธรรม กิจกรรมเยี่ยม
 • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

 • พระพุทธชัยมงคล
 • เจ้าพ่อหนองเป็ด

ประวัติโรงเรียน[แก้]

พ.ศ. 2516 -ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม"โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบางขันและเปิด สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2518- กรมสามัญศึกษาได้รับมองที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน50ไร่ใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน

พ.ศ. 2521 -เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนได้รับพิจารณาคัดเลือก จากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท รุ่นที่ 14 (คมช)

พ.ศ. 2524 -เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงส่งเสริมการบริหารโรงเรียนให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน (ปบม.) และได้รับพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง

พ.ศ. 2526 -ได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานเขตการศึกษา 1 เป็นโรงเรียนที่ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนรวม 6 หมวดงานถึงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก

พ.ศ. 2529- กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคมเป็น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2533- ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ

พ.ศ. 2535- กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิชยการ

พ.ศ. 2543- สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศให้เป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2546- เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนหลักสูตรปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ เป็นสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2552- โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ วิทย์-คณิตพิเศษ (GEP) และห้องเรียนคุณภาพ อังกฤษพิเศษ English Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นรุ่นแรกจำนวน 4 ห้อง

พ.ศ. 2553 -โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 8 ห้อง

พ.ศ. 2554 -โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 12 ห้อง ปัจจุบันมีนักเรียน 4045 คน

พ.ศ. 2558 -โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับกลุ่มบริษัท CP ALL และสำนักงานคณะกรรมการศึกษา

-ได้รับพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

10 อาคาร

 • อาคาร 2

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น) มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น

 • อาคาร 3

อาคารเรียนที่ใหญ่ที่สุด มี 6 ชั้น

 • อาคาร 4 มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น

(สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

 • อาคาร 5 มี 3 ชั้น

(ห้องประชุมพลอยอินทนิล-ศูนย์มัลติมิเดีย ห้องผู้อำนวยการ)

 • อาคาร 1 มี 3 ชั้น

(คอมพิวเตอร์-การงานอาชีพ) และโรงอาหาร มี 3 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น

 • อาคาร 7

(ดนตรี-นาฏศิลป์-กีฬา-การงาน)

 • อาคาร 6 มี 4 ชั้น

(วิทยาศาสตร์)

 • อาคาร 9 มี 2 ชั้น

(เกษตร-วงโยธวาทิต)

 • อาคาร 8 มี 4 ชั้น

(คณิตศาสตร์-ภาษาไทย)

 • อาคาร 10

(อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม)

 • อาคาร ฝ่ายปกครอง
 • อาคาร ประชาสัมพันธ์
 • อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • อาคาร คหกรรม
 • อาคาร ช่างอุตสาหกรรม ช่างไม้


สนามฟุตบอล,สนามบาส 2 แห่ง,สนามวอลเลย์ 2 สนาม,สนามตะกร้อ 2 สนาม,สนามเปตอง,ลานอเนกประสงค์,สนามฟุตซอล 2 สนาม (ปัจจุบันบางส่วนชำรุดทรุดโทรมและมีการซ่อมบูรณะเรียบร้อยแล้ว)

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ชื่อ พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง
1 นาย สมาน รักษาศีล 2516-2531
2 นาย วันชาติ เฟื่องรัตน์ 2531-2542
3 นาย สุวิทย์ พ่วงลาภ 5 ม.ค-9พ.ย.2543
4 นาย ปรีชา จิตรสิงห์ 2543-2544
5 นาย เดชา ธรรมศิริ 2544-2551
6 นาย จรัญ ดีงาม 2551-2554
7 นาย ชัยชนะ ใจแก้ว 2554-2556
8 นาย สุรชัย ภิญโญชีพ 2557-2560
9 ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธิ์ 2561-ปัจจุบัน

ระบบการเรียนการสอน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 17 ห้องเรียน แบ่งเป็นแผนการเรียนได้ดังนี้

วิทย์-คณิต

อังกฤษ-คณิต

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาจีน

รวมเหล่า [ฝึกวิชาทหาร]

อาชีพ

คอมพิวเตอร์และ AI

กีฬา

ดนตรีไทยและสากล

ศิลปะและการแสดง

ธุรกิจออนไลน์ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน แบ่งเป็นแผนการเรียนได้ดังนี้

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

ห้องเรียนพิเศษอังกฤษ-คณิต

ห้องเรียนพิเศษ English Program

ห้องเรียนพิเศษ HUB

__________________________________________________________________________________________

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 16 ห้องเรียน แบ่งเป็นแผนการเรียนได้ดังนี้

วิทย์-คณิต [วิทย์สุขภาพ]

วิทย์-คณิต [วิศกรรม]

วิทย์-คณิต [วิทย์ทั่วไป]

อังกฤษ-คณิต

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาจีน

การบัญชี

อาชีพ

นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

คอมพิวเตอร์และ AI

กีฬา

ศิลปะและการแสดง

ธุรกิจออนไลน์


ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 6 ห้องเรียน แบ่งเป็นแผนการเรียนได้ดังนี้

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต [วิทย์สุขภาพ]

ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต [วิศวกรรม]

ห้องเรียนพิเศษอังกฤษ-คณิต

ห้องเรียนพิเศษ English Program

ห้องเรียนพิเศษ HUB


ห้องเรียน

ห้องเรียน

อ้างอิง[แก้]

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′06″N 100°36′29″E / 14.084939°N 100.608064°E / 14.084939; 100.608064