โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
Thammasat Klongluang Witayakom School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม.png
ที่ตั้ง
69 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ข้อมูล
ชื่ออื่นธ.ค. (TK)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญนตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2516
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1001130201
ผู้อำนวยการนายเจริญ บัวลี (7 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน)
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี███ แดง - ███ สีน้ำเงิน
เพลงเพลงมาร์ชโรงเรียนธรรมศาสตร์
เว็บไซต์http://thk.ac.th/

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนในสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ริมถนนพหลโยธิน ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ประวัติโรงเรียน[แก้]

 • พ.ศ. 2516 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนคลองหลวงวิทยาคม" โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบางขันและเปิด สอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษาได้รับมองที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 50 ไร่ ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน
 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและโรงเรียนได้รับพิจารณาคัดเลือก จากกรมสามัญศึกษา ให้เป็นโรงเรียนเข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท รุ่นที่ 14 (คมช)
 • พ.ศ. 2524 เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงส่งเสริมการบริหารโรงเรียนให้ถึงเกณฑ์มาตรฐาน (ปบม.) และได้รับพระราชทานโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง
 • พ.ศ. 2526 ได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานเขตการศึกษา 1 เป็นโรงเรียนที่ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนรวม 6 หมวดงานถึงเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก
 • พ.ศ. 2529 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคมเป็น โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2533 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนตัวอย่างการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอาชีพ
 • พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิชยการ
 • พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศให้เป็นโรงเรียนสวัสดิการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการและได้เปลี่ยนหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ เป็นสาขาธุรกิจคอมพิวเตอร์
 • พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพ วิทย์-คณิตพิเศษ (GEP) และห้องเรียนคุณภาพ อังกฤษพิเศษ English Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นรุ่นแรกจำนวน 4 ห้อง
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 8 ห้อง
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนคุณภาพเพิ่มอีก 4 ห้อง รวมเป็น 12 ห้อง

ปัจจุบันมีนักเรียน 4,045 คน

 • พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับกลุ่มบริษัท CP ALL และสำนักงานคณะกรรมการศึกษา

อาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

10 อาคาร

 • อาคาร 2

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น) มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น

 • อาคาร 3

อาคารเรียนที่ใหญ่ที่สุด มี 6 ชั้น

 • อาคาร 4 มี 2 ชั้น และใต้ถุน 1 ชั้น

(สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

 • อาคาร 5 มี 3 ชั้น

(ห้องประชุมพลอยอินทนิล-ศูนย์มัลติมิเดีย ห้องผู้อำนวยการ)

 • อาคาร 1 มี 3 ชั้น

(คอมพิวเตอร์-การงานอาชีพ) และโรงอาหาร มี 3 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น

 • อาคาร 7

(ดนตรี-นาฏศิลป์-กีฬา-การงาน)

 • อาคาร 6 มี 4 ชั้น

(วิทยาศาสตร์)

 • อาคาร 9 มี 2 ชั้น

(เกษตร-วงโยธวาทิต)

 • อาคาร 8 มี 4 ชั้น

(คณิตศาสตร์-ภาษาไทย)

 • อาคาร 10

(อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม)

 • อาคาร ฝ่ายปกครอง
 • อาคาร ประชาสัมพันธ์
 • อาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • อาคาร คหกรรม
 • อาคาร ช่างอุตสาหกรรม ช่างไม้

ผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ชื่อ พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่ง
1 นาย สมาน รักษาศีล 2516-2531
2 นาย วันชาติ เฟื่องรัตน์ 2531-2542
3 นาย สุวิทย์ พ่วงลาภ 5 ม.ค-9พ.ย.2543
4 นาย ปรีชา จิตรสิงห์ 2543-2544
5 นาย เดชา ธรรมศิริ 2544-2551
6 นาย จรัญ ดีงาม 2551-2554
7 นาย ชัยชนะ ใจแก้ว 2554-2556
8 นาย สุรชัย ภิญโญชีพ 2557-2560
9 ว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ 2561-2565
10 นาย เจริญ บัวลี 2565-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°05′06″N 100°36′29″E / 14.084939°N 100.608064°E / 14.084939; 100.608064