ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงรัถยาภิบาลบัญชา
ในฐานะ ผู้บังคับกองโปลิศ
สถาปนาพ.ศ. 2403 (164 ปี)
เงินตอบแทน78,030 บาท
เว็บไซต์Thai Police Commander

รายนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

กองโปลิศ / กรมกองตระเวน
(พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2458)
ลำดับ รูป รายนามและยศ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงรัถยาภิบาลบัญชา
(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2435
2 พระยาอรรคราชวราทร
(ภัสดา บุรณศิริ)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2440
3 นายเอ.เย.ยาดิน พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2447
4 มหาอำมาตย์โทมหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2456
5 พลตรี

พระยาวาสุเทพ
(กุสตาฟ เชา)

พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2458
กรมตำรวจ
(พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)
ลำดับ รูป รายนามและยศ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
6 พลตำรวจเอก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ

พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2472
7 พลตำรวจโท

พระยาอธิกรณ์ประกาศ
(หลุย จาติกวณิช)

พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
8 พันตำรวจเอก

พระยาบุเรศผดุงกิจ
(รวย พรหโมบล)

พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
9 พันตำรวจโท

พระยาอนุสสรธุระการ
(จ่าง วัจนะพุกกะ)

พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2479
10 พลตำรวจเอก

หลวงอดุลเดชจรัส
(อดุล อดุลเดชจรัส)

พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2488
11 พลตำรวจโท

พระรามอินทรา
(ดวง จุลัยยานนท์)

พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
12 พลตำรวจตรี

พระพิจารณ์พลกิจ
(ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)

พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
13 พลตำรวจเอก

หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)

พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2494
14 พลตำรวจเอก

เผ่า ศรียานนท์

พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
15 พลตำรวจเอก

ไสว ไสวแสนยากร

พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2502
16 พลตำรวจเอก

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
17 พลตำรวจเอก

ประเสริฐ รุจิรวงศ์

พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515
18 พลตำรวจเอก

ประภาส จารุเสถียร

พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ
19 พลตำรวจเอก

ประจวบ สุนทรางกูร

17 ตุลาคม พ.ศ. 2516 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โอนกลับไปเป็นทหาร
20 พลตำรวจเอก

พจน์ เภกะนันทน์

31 มีนาคม พ.ศ. 2518 30 กันยายน พ.ศ. 2518 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 พลตำรวจเอก

ศรีสุข มหินทรเทพ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
22 พลตำรวจเอก

มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น

พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2524
23 พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525
24 พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
25 พลตำรวจเอก

เภา สารสิน

พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532
26 พลตำรวจแสวง ธีระสวัสดิ์ พ.ศ. 2532 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [1] เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
27 พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [2] พ.ศ. 2536
28 พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
29 พลตำรวจเอก

พจน์ บุณยะจินดา

พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
30
(1)
พลตำรวจเอก

ประชา พรหมนอก

พ.ศ. 2539 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน)
ลำดับ รูป รายนามและยศ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
30
(2)
พลตำรวจเอก

ประชา พรหมนอก

16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 14 มิถุนายน​พ.ศ. 2543 ลาออกและไปดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน

31 พลตำรวจเอก

พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2544 (14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 -1 ตุลาคม พ.ศ. 2543)​​

รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ​

32 พลตำรวจเอก

สันต์ ศรุตานนท์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(22 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
- พลตำรวจเอก

สุนทร ซ้ายขวัญ

22 มีนาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2547 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
33 พลตำรวจเอก

โกวิท วัฒนะ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 22 เมษายน พ.ศ. 2550)
*ภายหลังศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550
34 พลตำรวจเอก

เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 8 เมษายน พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
35 พลตำรวจเอก

พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

8 เมษายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
ลาพักร้อน
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- พลตำรวจเอก

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
- พลตำรวจเอก

ธานี สมบูรณ์ทรัพย์

9 กันยายน พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- พลตำรวจเอก

ปทีป ตันประเสริฐ

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วาระแรก (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
วาระที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 2 กันยายน พ.ศ. 2553)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 2 กันยายน พ.ศ. 2553
36 พลตำรวจเอก

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

2 กันยายน พ.ศ. 2553 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- พลตำรวจเอก

เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
37 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555
38 พลตำรวจเอก

อดุลย์ แสงสิงแก้ว

1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๗
ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี จนเกษียณอายุราชการ
- พลตำรวจเอก

วัชรพล ประสารราชกิจ

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
39 พลตำรวจเอก

สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
40 พลตำรวจเอก

จักรทิพย์ ชัยจินดา

1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2563
41 พลตำรวจเอก

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2565
42 พลตำรวจเอก

ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 30 กันยายน พ.ศ. 2566
43 พลตำรวจเอก

ต่อศักดิ์ สุขวิมล

1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(20 มีนาคม พ.ศ. 2567 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567)[3]
- พลตำรวจเอก

กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

20 มีนาคม พ.ศ. 2567 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ[3]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1058 31 มกราคม พ.ศ. 2534
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1059 31 มกราคม พ.ศ. 2534
  3. 3.0 3.1 "ไม่มีกั๊ก! เปิดคำสั่ง 'เศรษฐา' เด้ง 2 บิ๊กตำรวจเข้ากรุสำนักนายกฯ". ไทยโพสต์. 2024-03-21. สืบค้นเมื่อ 2024-03-24.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]