รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Emblem of Royal Thai Police.png
เครื่องหมายราชการ
ไฟล์:ตราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.png
ตราประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงรัถยาภิบาลบัญชา
ในฐานะ ผู้บังคับกองโปลิศ
สถาปนาพ.ศ. 2403
รองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เงินตอบแทน78,030 บาท
เว็บไซต์Thai Police Commander

รายพระนามและชื่ออธิบดีกรมตำรวจและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย

กองโปลิศ / กรมกองตระเวน
(พ.ศ. 2403 - พ.ศ. 2458)
ลำดับ รูป รายนามและยศ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Capt.S.J.Ames.jpg หลวงรัถยาภิบาลบัญชา
(กัปตัน เอส.เย.เอมส์)
พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2435
2 พระยาอรรคราชวราทร.jpg พระยาอรรคราชวราทร
(ภัสดา บุรณศิริ)
พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2440
3 Emblem of Royal Thai Police.png นายเอ.เย.ยาดิน พ.ศ. 2440 พ.ศ. 2447
4 Eric St.J.Lawson.jpg มหาอำมาตย์โทมหาอำมาตย์โท อีริกเซ็นต์ เย ลอสัน พ.ศ. 2447 พ.ศ. 2456
5 Gustave Schau.jpg พลตรี

พระยาวาสุเทพ
(กุสตาฟ เชา)

พ.ศ. 2456 พ.ศ. 2458
กรมตำรวจ
(พ.ศ. 2458 - พ.ศ. 2541)
ลำดับ รูป รายนามและยศ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
6 พระองค์เจ้าคำรบ.jpg พลตำรวจเอก

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ

พ.ศ. 2458 พ.ศ. 2472
7 พลตำรวจโท พระยาอธิกรณประกาศ (หลุย จาติกวณิช).jpg พลตำรวจโท

พระยาอธิกรณ์ประกาศ
(หลุย จาติกวณิช)

พ.ศ. 2472 พ.ศ. 2475
8 Emblem of Royal Thai Police.png พันตำรวจเอก

พระยาบุเรศผดุงกิจ
(รวย พรหโมบล)

พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476
9 พันตำรวจเอก พระยาอนุสรณ์ธุรการ.jpg พันตำรวจโท

พระยาอนุสสรธุระการ
(จ่าง วัจนะพุกกะ)

พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2479
10 Adun Adundetcharat.jpg พลตำรวจเอก

หลวงอดุลเดชจรัส
(อดุล อดุลเดชจรัส)

พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2488
11 พระรามอินทรา (ดวง จุลัยยานนท์).jpg พลตำรวจโท

พระรามอินทรา
(ดวง จุลัยยานนท์)

พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2489
12 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจตรี

พระพิจารณ์พลกิจ
(ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ)

พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2490
13 Wax sculpture of Luang Chattrakankosol, National Memorial, Pathum Thani, Thailand (2).jpg พลตำรวจเอก

หลวงชาติตระการโกศล
(เจียม ลิมปิชาติ)

พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2494
14 Phao Sriyanond before 1957.jpg พลตำรวจเอก

เผ่า ศรียานนท์

พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2500
15 ไสว ไสวแสนยากร.jpg พลตำรวจเอก

ไสว ไสวแสนยากร

พ.ศ. 2500 พ.ศ. 2502
16 Official portraits of Sarit Thanarat.jpg พลตำรวจเอก

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2506
17 ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 2469.jpg พลตำรวจเอก

ประเสริฐ รุจิรวงศ์

พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2515
18 Praphas Charusathien.jpg พลตำรวจเอก

ประภาส จารุเสถียร

พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2516 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ
19 ประจวบ สุนทรางกูร 2502.jpg พลตำรวจเอก

ประจวบ สุนทรางกูร

17 ตุลาคม พ.ศ. 2516 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โอนกลับไปเป็นทหาร
20 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

พจน์ เภกะนันทน์

31 มีนาคม พ.ศ. 2518 30 กันยายน พ.ศ. 2518 รักษาราชการแทน อธิบดีกรมตำรวจ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2518
21 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

ศรีสุข มหินทรเทพ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2518 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
22 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น

พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2524
23 สุรพล จุลละพราหมณ์ 1934.jpg พลตำรวจเอกสุรพล จุลละพราหมณ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525
24 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2530
25 เภา สารสิน 1960s.jpg พลตำรวจเอก

เภา สารสิน

พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2532
26 พลตำรวจเอก แสวง ธีระสวัสดิ์.jpg พลตำรวจแสวง ธีระสวัสดิ์ พ.ศ. 2532 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [1] เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
27 สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์.jpg พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 22 มกราคม พ.ศ. 2534 [2] พ.ศ. 2536
28 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก ประทิน สันติประภพ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537
29 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

พจน์ บุณยะจินดา

พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2539
30
(1)
Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอก

ประชา พรหมนอก

พ.ศ. 2539 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน)
ลำดับ รูป รายนามและยศ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
30
(2)
Pracha Phromnok in 1998.jpg พลตำรวจเอก

ประชา พรหมนอก

16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 14 มิถุนายน​พ.ศ. 2543 ลาออกและไปดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน

31 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

พรศักดิ์ ดุรงควิบูลย์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 กันยายน พ.ศ. 2544 (14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 -1 ตุลาคม พ.ศ. 2543)​​

รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ​

32 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

สันต์ ศรุตานนท์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2547 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(22 มีนาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547)
- Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

สุนทร ซ้ายขวัญ

22 มีนาคม พ.ศ. 2547 30 กันยายน พ.ศ. 2547 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
33 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

โกวิท วัฒนะ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 22 เมษายน พ.ศ. 2550)
*ภายหลังศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550
34 เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ทางการ.jpg พลตำรวจเอก

เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 8 เมษายน พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนพ้นจากตำแหน่ง
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
35 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

8 เมษายน พ.ศ. 2551 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 – 8 เมษายน พ.ศ. 2551)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
ลาพักร้อน
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- Wichian Pojphosri in white gown.jpg พลตำรวจเอก

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(4 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552)
- Thanee Somboonsap (cropped).jpg พลตำรวจเอก

ธานี สมบูรณ์ทรัพย์

9 กันยายน พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2552 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(9 กันยายน พ.ศ. 2552 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552)
- Police General Prateep Tanprasert.jpg พลตำรวจเอก

ปทีป ตันประเสริฐ

28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วาระแรก (28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551)
วาระที่ 2 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 – 2 กันยายน พ.ศ. 2553)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 2 กันยายน พ.ศ. 2553
36 Wichian Pojphosri in white gown.jpg พลตำรวจเอก

วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

2 กันยายน พ.ศ. 2553 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554
- พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์.jpg พลตำรวจเอก

เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(15 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554)
37 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554 30 กันยายน พ.ศ. 2555
38 อดุลย์ แสงสิงแก้ว.png พลตำรวจเอก

อดุลย์ แสงสิงแก้ว

1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๗
ปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
- วัชรพล ประสารราชกิจ.jpg พลตำรวจเอก

วัชรพล ประสารราชกิจ

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2557 รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
(24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)
39 Somyot Poompanmoung 20191102 (cropped).jpg พลตำรวจเอก

สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2558
40 จักรทิพย์ ชัยจินดา.png พลตำรวจเอก

จักรทิพย์ ชัยจินดา

1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 30 กันยายน พ.ศ. 2563
41 Suwat Jangyodsuk.png พลตำรวจเอก

สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 30 กันยายน พ.ศ. 2565
42 Emblem of Royal Thai Police.png พลตำรวจเอก

ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1058 31 มกราคม พ.ศ. 2534
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอน 15 ง หน้า 1059 31 มกราคม พ.ศ. 2534

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]