เทศบาลนครแหลมฉบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้เกี่ยวกับเทศบาลนคร สำหรับความหมายอื่น ดูที่ แหลมฉบัง
แหลมฉบัง
ท่าเรือแหลมฉบัง
ตราอย่างเป็นทางการของแหลมฉบัง
ตรา
คำขวัญ: อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม
แหลมฉบัง is located in ประเทศไทย
แหลมฉบัง
แหลมฉบัง
ที่ตั้งของเทศบาลนครแหลมฉบัง
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°5′N 100°53′E / 13.083°N 100.883°E / 13.083; 100.883พิกัดภูมิศาสตร์: 13°5′N 100°53′E / 13.083°N 100.883°E / 13.083; 100.883
จังหวัดชลบุรี
อำเภอ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางจินดา ถนอมรอด
พื้นที่
 • ทั้งหมด88.59 ตร.กม. (34.20 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)[1]
 • ทั้งหมด88,271 คน
 • ความหนาแน่น996.40 คน/ตร.กม. (2,580.7 คน/ตร.ไมล์)
ทางหลวงThai Highway-3.svg Thai Motorway-t7.svg
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์www.lcb.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นเทศบาลรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่าพาณิชย์หลักของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้รับการยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลนครเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553[2][3]

ประวัติ[แก้]

จากบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 ให้เหตุผลว่า พื้นที่ในตำบลทุ่งสุขลาและพื้นที่บางส่วนของตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขาม ตำบลบึง อำเภอศรีราชา และพื้นที่บางส่วนของตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกอันเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักของประเทศ ตลอดจนเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนย์พาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมควรจัดตั้งท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็น เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ด้วยการยกฐานะพื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา และพื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง ขึ้นเป็นเขตเทศบาล เพื่อให้เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ควบคุมและบังคับใช้แผนพัฒนาเมือง ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการสังคมแก่ชุมชนและการดำเนินกิจการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ กับให้ประชาชนได้ปกครองดูแลและทำนุบำรุงท้องถิ่นของตน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลนครแหลมฉบังตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 125 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 109.65 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.5 ของพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 1. พื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม มีพื้นที่จำนวน 72.56 ตารางกิโลเมตร รวม 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน ประชากร ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 73,807 คน
 2. พื้นที่บางส่วนของสุขาภิบาลบางละมุง มีพื้นที่จำนวน 16.03 ตารางกิโลเมตร รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชากร ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 14,464 คน
 3. พื้นน้ำ (ทะเล) มีพื้นที่จำนวน 21.06 ตารางกิโลเมตร ทางด้านตะวันตกของเขตเทศบาล

โดยเทศบาลนครแหลมฉบังมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

การปกครอง[แก้]

รายนามนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง[แก้]

รายนามนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ 3 มกราคม 2535 - 13 พฤษภาคม 2553 นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง
รักษาการ นายชุมพจน์ มีวุฒิสม 14 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง (เนื่องจากหมดวาระ)
รักษาการ นายชุมพจน์ มีวุฒิสม 24 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง (เนื่องจากยกฐานะเป็นเทศบาลนคร)
รักษาการ นายภูษิต แจ่มศรี 1 ตุลาคม 2553 - 8 ธันวาคม 2553 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง (เนื่องจากปลัดเทศบาลเกษียณอายุราชการ)
2 นายภูษิต แจ่มศรี 9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง (ตามคำสั่ง คสช.)
3 นางจินดา ถนอมรอด 14 พฤศจิกายน 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
*3 นางจินดา ถนอมรอด 10 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง (ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี)

ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ชุมชน พื้นที่การปกครอง ประธานกรรมการชุมชน
1. ชุมชนบ้านอ่าวอุดม หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุนันท์ เสียงดัง
2. ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิสิษฐ์ พุทธตรัส
3. ชุมชนบ้านแหลมฉบัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอัมพร คชรัตน์
4. ชุมชนบ้านนาเก่า หมู่ 4-5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสรวิช สังข์แดง
5. ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายไพบูลย์ กัญญาคำ
6. ชุมชนตลาดอ่าวอุดม หมู่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเสถียร เอกจรัสภิวัฒน์
7. ชุมชนบ้านชากยายจีน หมู่ 8 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายแดง กลิ่นหอม
8. ชุมชนมโนรม หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสมสิน สิทธิศรี
9. ชุมชนบ้านแหลมทอง หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวสายัณ ขวัญเมือง
10. ชุมชนบ้านห้วยเล็ก หมู่ 11-12 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนเรศ บุญครอง
11. ชุมชนวัดพระประทานพร หมู่ 9 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเพลิน สีเกิด
12. ชุมชนบ้านหนองมะนาว หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวัชรินทร์ เกื้อกูลธรรมกุล
13. ชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ 6 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายนันทชัย ชูสาลี
14. ชุมชนบ้านหนองพังพวย หมู่ 7 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสาวสุนันท์ หอมกรุ่น
15. ชุมชนบ้านทุ่งกราด หมู่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายณรงค์ นิลทคช
16. ชุมชนบ้านบางละมุง หมู่ 9 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายประภาส มุ่งหาเงิน
17. ชุมชนบ้านหนองขาม หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสงกรานต์ พงษนภา
18. ชุมชนบ้านชากกระปอก หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายมานพ อิ่มเอิบ
19. ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ หมู่ 1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายทวี สังข์ทอง
20. ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง หมู่ 5 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายละออก สุมทรสินธุ์
21. ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ หมู่ 9 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมพงษ์ กล่อมบรรจง
22. ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน หมู่ 9-10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเพลิน สามงามนุ
23. ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายประวิก ทองปาน

ประชากร[แก้]

ปัจจุบันคาดว่ามีประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 100,000 คนในแต่ละวัน ในขณะที่สถิติของสำนักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบัง มีจำนวน 86,833 คน แยกเป็นชาย 42,666 คน หญิง 44,167 คน ซึ่งส่วนมากจะเป็นประชากรแฝงประมาณ 40,000 คนที่เข้ามาทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือแหลมฉบัง และเครือสหพัฒน์ฯ และที่อื่น ๆ โดยที่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่แต่อย่างใด โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และบางส่วนประกอบอาชีพเกษตรและประมง

ศาสนสถาน[แก้]

ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีวัด จำนวน 16 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง และศาลเจ้า 6 แห่ง

การศึกษา[แก้]

ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

 1. โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา) และ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
 2. โรงเรียนสังกัด สปช. จำนวน 10 แห่ง คือ โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนวัดพระประทานพร โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม โรงเรียนบ้านทุ่งกราด และโรงเรียนวัดหนองคล้า
 3. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
 4. โรงเรียนเอกชน จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุญจิตวิทยา และโรงเรียนทนาพรวิทยา
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
 6. สถาบันอุดมศึกษา 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

การสาธารณสุข[แก้]

ภายในเทศบาลนครแหลมฉบัง มีสถานพยาบาลสำหรับบริการประชาชน ดังนี้

 1. โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลแหลมฉบัง (ชื่อเดิม โรงพยาบาลอ่าวอุดม)
 2. โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง (ชื่อเดิม โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล)
 3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์ฯ) และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ทุ่งกราด)
 4. คลินิก ประมาณ 10 แห่ง

องค์กรสาธารณกุศล[แก้]

มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย[แก้]

มูลนิธิอาสาบรรเทาภัย ได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานมูลนิธิอาสาบรรเทาภัยจังหวัดชลบุรี" ณ เลขที่ 163/52 หมู่ 7 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นกำลังสำรองของทางราชการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพัฒนาชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสาธารณประโญชน์กับองค์กรทุกองค์กร โดยปัจจุบันมี นายประสานต์ เขียวศิริ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน

สภาพเศรษฐกิจ[แก้]

สภาพทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลแหลมฉบัง ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก มีอัตราการขยายตัวของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่สูงมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนา คือ ท่าเรือพาณิชย์หลักระหว่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองใหม่ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างครบวงจร ทำให้เหมาะแก่การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแหลมฉบังและในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กลุ่มอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดของจังหวัดชลบุรีประมาณไม่ต่ากว่า 1 แสนล้านบาท มีผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 154 บริษัท และมีการจ้างงานเป็นจำนวนมากที่สุดของจังหวัดชลบุรีประมาณ 5 หมื่นคน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุดในสาขาการผลิตของจังหวัด

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม[แก้]

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นอุตสาหกรรมที่มีค่าการลงทุนสูงสุดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง แยกเป็น

 1. โรงกลั่นน้ำมัน 3 แห่ง คือ โรงกลั่นน้ำมันบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), โรงกลั่นน้ำมันบริษัทเอสโซ่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานบริษัทไทยลู้บเบส จำกัด
 2. คลังเก็บน้ำมันปิโตรเลียม 3 แห่ง ได้แก่ คลังเก็บน้ำมันของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), คลังเก็บน้ำมันของบริษัทเอสโซ่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และคลังเก็บน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 3. คลังเก็บก๊าซแอลพีจี ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้ม 3 แห่งคือของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง[แก้]

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจใหม่บริเวณแหลมฉบัง อยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3,556 ไร่ ตำบลทุ่งสุขลาระหว่างกิโลเมตรที่ 126-129 แบ่งเป็น

 • เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,098 ไร่
 • เขตอุตสาหกรรมส่งออก 1,098 ไร่
 • เขตพาณิชยกรรม 146 ไร่

ในปัจจุบัน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 98 บริษัท

กลุ่มสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ[แก้]

โครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ ศรีราชา เป็นโครงการของเอกชนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลติ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ตำบลหนองขาม บนพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม 780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 และพื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 520 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 มีพนักงานและคนงานทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 71 บริษัท

ท่าเรือแหลมฉบัง[แก้]

ท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 120 กิโลเมตรและห่างจากเมืองพัทยาประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่อาณาบริเวณทางบกประมาณ 6,341 ไร่ (ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร) อาณาบริเวณทางน้ำประมาณ 55 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ถมทะเลเพื่อสร้างท่าเทียบเรือในโครงการขั้นที่ 1 ประมาณ 900 ไร่ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับเรือบรรทุกตู้สินค้า เรือสินค้าประเภทสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพได้และการส่งเสริมการส่งออกที่สำคัญของไทยในอนาคต

เกษตรกรรม[แก้]

พื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เคยเป็นแหล่งปลูกสับปะรดที่มีชื่อเสียงคือ สับปะรดพันธุ์ศรีราชา แล้วยังเคยเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลัง และได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพดีในพื้นที่ คือ มันสำปะหลัง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 โดยสถานีวิจัยศรีราชา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ปัจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในท้องที่เทศบาลนครแหลมฉบังได้ลดน้อยลงอย่างมาก โดยนำพื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]