โรงเรียนบ้านค่าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านค่าย
Bankhai School
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 6 ถนนบ้านค่าย - บ้านบึง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ค.(BK)
คำขวัญปัญญา นราน รตฺน
(ปัญญาคือดวงแก้วของนรชน)
ก่อตั้ง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492
รหัส1021470234
ผู้อำนวยการดร. ดำรงค์ ศรีอร่าม
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1-ม.6
สี██████ ชมพู - ฟ้า
เพลงเพลงมาร์ชบ.ค.
เว็บไซต์www.bankhai.ac.th

โรงเรียนบ้านค่าย เป็นโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดระยอง และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านค่าย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : "ปัญญา นราน รตฺน" แปลว่า "ปัญญาคือดวงแก้วของนรชน"
 • คำขวัญโรงเรียน : "เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสามัคคี มีวินัย"
 • สีประจำโรงเรียน : "ชมพู - น้ำเงิน"
 • ตราประจำโรงเรียน : เป็นรูปโล่ มีรวงข้าวล้อมรอบอักษร บ.ค. และคบเพลิง

" รวงข้าว " คือ สัญลักษณ์ ของความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ " คบเพลิง " คือ สัญลักษณ์ของการกีฬา ความสามัคคี รวมพลัง ของชาว บ.ค.

 • อัตลักษณ์ของโรงเรียน : "ยิ้มไหว้ทักทายกัน แบ่งปันมีน้ำใจ รักใคร่สามัคคี วิถีชีวิตพอเพียง"

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2492 โดยอาศัยที่ดินของวัดบ้านค่ายในเนื้อที่ 12 ไร่เปิดทำการสอนในระดับชั้นม.1 - ม.3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 โดยมีนายอร่าม เวชประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และต่อมานายเอี่ยม จันทร์สว่างเป็นผู้บริหารคนแรก และในปีพ.ศ. 2496 เปิดทำการสอนในระดับชั้นม.4 - ม.6 ปีพ.ศ. 2504 ยุบชั้นม.1 และได้เปิดชั้นม.ศ.1 แทนชั้นม.4 เดิมจนถึงปีพ.ศ. 2506 จึงมีเฉพาะชั้นม.ศ.1 - ม.ศ.3 ปีพ.ศ. 2518 เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4 - ม.ศ.5)

ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านค่ายมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 44 ไร่ 1 งาน 7.6 ตารางวา เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา ประเภทเดินเรียน แผนการเรียนเต็มรูปแบบ 12 - 12 - 12 / 8 - 8 - 8

สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 : อาคารเรียนสองชั้นสีชมพู เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร 2 : อาคารเรียนสองชั้นสีฟ้า เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคาร 3 : อาคารเรียนสามชั้นสีม่วง เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ ห้องประชุมรวงข้าว และห้องโสตทัศนศึกษา
 • อาคาร 4 : อาคารเรียนสี่ชั้นสีเหลือง เป็นที่ทำการของฝ่ายบริหาร เป็นที่ตั้งของห้องสมุด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • อาคาร 5 : อาคารเรียนสี่ชั้นสีเขียว เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระศิลปะ
 • หอประชุม 1 หลัง
 • อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง
 • อาคารพยาบาล 1 หลัง
 • โรงอาหาร
 • อาคารอเนกประสงค์ "อนุสรณ์โรงเรียนบ้านค่าย 50 ปี"
 • สนามฟุตบอล
 • อาคารสมะลาภา
 • สวนพุทธลานธรรม
 • สวนกาญจนาภิเษก

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านค่าย[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเอี่ยม จันทร์สว่าง พ.ศ. 2492 - 2495
2 นางลลิตา นิมิตกุล พ.ศ. 2495 (รักษาการ)
3 นายสุกรี โมกขะวรรธนะ พ.ศ. 2495 - 2498
4 นายชำนาญ ผุดผ่อง พ.ศ. 2498 - 2506
5 นายผัน นำเพ็ง พ.ศ. 2506 (รักษาการ)
6 นายลอนดอน รักษมาตา พ.ศ. 2506 - 2516
7 นายประมวล พรหมอินทร์ พ.ศ. 2516 - 2517
8 นายอำนวย ทั่วทิพย์ พ.ศ. 2517 - 2525
9 นายสุรพงษ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2525
10 นายอำนวย ทั่วทิพย์ พ.ศ. 2525 - 2530
11 นายสุรพงษ์ ซื่อตรง พ.ศ. 2530 - 2533
12 นายพัฒน์ ทรงเที่ยง พ.ศ. 2533 - 2536
13 นายทองอินทร์ งามสม พ.ศ. 2536 - 2539
14 นายเสกล แสงพงษ์ชัย พ.ศ. 2539 - 2541
15 นายวินิจ ปธานราษฏร์ พ.ศ. 2541 - 2543
16 นายมานิตย์ จันวัน พ.ศ. 2543 - 2551
17 นายไพรัตน์ บุญศรี พ.ศ. 2551 - 2555
18 นางสาวสุริสา บุญโชติหิรัญ พ.ศ. 2555 -2558
19 นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล พ.ศ. 2558 - 2563
20 นายดำรงค์ ศรีอร่าม พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • สาย กังกเวคิน สมาชิกวุฒิสภา
 • กิตติศักดิ์ ระวังป่า อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
 • ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]