โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
Sarasit Phithayalai School
ที่ตั้ง
พิกัด13°48′47″N 99°52′39″E / 13.812945°N 99.877579°E / 13.812945; 99.877579
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญขยัน ศรัทธา ร่าเริง
อุปถัมภกนักบุญยอห์น บอสโก
ผู้ก่อตั้งบาทหลวงเลออง ริชาร์ด
อธิการบาทหลวงนพพร ยอแซฟ
สี         น้ำเงิน - ขาว
สังกัดคณะซาเลเซียน
ศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย (อังกฤษ: Sarasit Phithayalai School) ตั้งอยู่บนเลขที่ 76 ถนนสารสิทธิ์ฯ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ประเภทสามัญศึกษาในเครือคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2471 ซึ่งถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกของคณะซาเลเซียนในประเทศไทย

เดิมชื่อว่า "โรงเรียนเซนต์โยแซฟบ้านโป่ง" (Saint Joseph College Banpong) ต่อมาในปี พ.ศ 2484 เมื่อจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ชูแนวความคิดชาตินิยมไทยขึ้นมา กระทรวงศึกษาธิการจึงบังคับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เป็นภาษาไทยทั้งหมด ดังนั้น โรงเรียนเซนต์โยแซฟบ้านโป่งจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย" (Sarasit Phithayalai School) โดยคำว่า สารสิทธิ์ (Sarasit) แผลงมาจากคำว่า ซาเลเซียน (Salesian) อันเป็นชื่อของคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก ซึ่งชื่อนี้ได้รับการประพันธ์มาจาก ศาสตราจารย์ นาวาเอก พระเรี่ยมวิรัชชพากย์ (เรี่ยม ทรรทรานนท์) อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสในสมัยนั้น

ปัจจุบัน โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย (โรงเรียนชายล้วน) ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยกัน 7 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสามัญ, หลักสูตรเตรียมอนุบาล, หลักสูตร STEM (IP), หลักสูตร 3 ภาษา (SME), หลักสูตรติวเข้มเพื่อเข้ามหาลัยในฝัน (Uni), หลักสูตรการออกแบบ, และหลักสูตรดนตรี โดยมีทั้งแผนกนักเรียนไป - กลับ และแผนกนักเรียนนักเรียนประจำ

ภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยสมัยก่อน

ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

ปรัชญา[แก้]

มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์[แก้]

ผู้เรียนมีความขยัน ศรัทธา ร่าเริง

เอกลักษณ์[แก้]

การอบรมดูแลด้วยระบบป้องกันตามแนวทางของนักบุญยอห์น บอสโก

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

รูปโล่ห์ : กรอบลายไทย ล้อมด้วยตัวอักษรประดิษฐ์ ส.พ. ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ชื่อที่พระเรี่ยม วิรัชชพากย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสเป็นผู้คิดขนานนามให้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับคำว่า "ซาเลเซียน"

โล่ห์ : มีความหมายว่า นักเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ต้องเข้มแข็ง เสียสละ อดทน สมเป็นชายชาตรี เยี่ยมทหารของชาติ

กรอบวงกลม : มีความหมายว่า ต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรู้ ควบคู่ไปกับคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน[แก้]

น้ำเงิน-ขาว คือ สีแห่งขัตติยะดุจท้องฟ้า เป็นสีที่อยู่เบื้องบน แสดงถึงความยิ่งใหญ่ เป็นเครื่องเตือนใจให้นักเรียน เป็นผู้ใฝ่สูงรักศักดิ์ศรีของความเป็นคน และมีจิตใจกว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประดุจดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไร้อาณาเขต

อาคารสถานที่[แก้]

มีทั้งหมด 8 อาคาร บนเนื้อที่ 12 ไร่ ประกอบด้วย

 • อาคารดอมินิก ซาวีโอ
 • อาคารมารีย์อุปถัมภ์
 • อาคารยอห์น บอสโก
 • อาคารหอประชุมและโรงอาหาร
 • อาคารฝ่ายปกครอง
 • อาคารนักเรียนประจำ
 • อาคารไมเกิ้ล รัว
 • อาคารเซนต์โยเซฟ
อนุสาวรีย์นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
อาคารยอห์น บอสโก
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยก่อนเทศกาลคริสมาสต์
โบสถ์นักบุญยอแซฟ

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยในปัจจุบัน[แก้]

 • บาทหลวงนพพร ยอแซฟ (อธิการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาซาเลเซียนและแผนกนักเรียนประจำ)
 • บาทหลวงยอห์น ลิสซันดรีน (รองอธิการ)
 • บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ (ผู้จัดการ)
 • บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร (ผู้อำนวยการ)
 • นางภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ)
 • นายวิชัย อรตัน (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรและแผนงาน)
 • นายศราวุฒิ วงอุบล (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน)
 • นายมาโนช ส่งศรี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ)
 • นายเอกรงค์ หงส์ศรีทอง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่)
 • นางสาวนิโลบล แว่นเกตุ (ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอนุบาล)
 • นายชาญชัย หมันประสงค์ (ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการประถมศึกษา)
 • นายประสิทธิ์ สรรสม (ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น)
 • นางรัชนก อินทร์จันทร์ (ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ทำเนียบอธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ 2471 - 2477
2 บาทหลวงอเลสซันโดร แตรปิง 2478 - 2482
3 บาทหลวงการ์โล กาเซ็ตตา 2483 - 2486, 2496
4 บาทหลวงมารีโอ รูเซ็ดดู 2487, 2497
5 บาทหลวงเปโตร การเร็ตโต 2488 - 2490
6 บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี 2491 - 2492, 2504 - 2505
7 บาทหลวงเอ็ตโตเร ฟรีเยรีโอ 2493, 2498 - 2499
8 บาทหลวงคอนสตัชโช กาวัลลา 2494 - 2495
9 บาทหลวงยอวันนี กาเซ็ตตา 2500 - 2503
10 บาทหลวงยวง โกลมบินี 2506 - 2507, 2517 - 2520
11 บาทหลวงอัลบิโน ปองกิโอเน 2510
12 บาทหลวงอันโตนีโอ 2511
13 บาทหลวงการ์ซีอา ไรมุนโด 2512 - 2514
14 บาทหลวงสนม วีระกานนท์ 2515
15 บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ 2516
16 บาทหลวงปอล ตราบุ๊กกี้ 2523 - 2528
17 บาทหลวงวีระ เจนผาสุข 2529 - 2531
18 บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล 2532 - 2534
19 บาทหลวงสมชาย กิจนิชี 2535 - 2537
20 บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ 2538 - 2543
21 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ 2544 - 2549
22 บาทหลวงประเสริฐ สมงาม 2550 - 2553
23 บาทหลวงยะรัชต์ ไชยรา 2554 - 2560
24 บาทหลวงนพพร ยอแซฟ 2560 - ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 บาทหลวง... 2471 - 2481
2 บาทหลวงเซซาร์ 2482
3 บาทหลวงเอ็ตโตเร ฟรีเยรีโอ 2483
4 บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์ 2484 - 2487, 2493 - 2495, 2503 - 2512
5 บาทหลวงยอแซฟ วิตาลี 2488 - 2492
6 บาทหลวงสนม วีระกานนท์ 2496 - 2502, 2515
7 บาทหลวงลิขิต ชวประพันธ์ 2513
8 บาทหลวงการุญ คูรัตน์ 2514
9 บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ 2516 - 2518
10 บาทหลวงสมชาย กิจนิชี 2519 - 2525
11 บาทหลวงชโย เวชยันต์ 2526 - 2528
12 บาทหลวงวีระ เจนผาสุข 2529 - 2531
13 บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ 2532 - 2542
14 ภราดาถนัด อนันต์ 2543 - 2546
15 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ 2547 - 2549
16 บาทหลวงประเสริฐ สมงาม 2550 - 2553
17 บาทหลวงมณฑล โรจนสุทันศ์กุล 2554 - 2560
18 บาทหลวงนพพร ยอแซฟ 2560 - 2563
19 บาทหลวงชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร 2563 - ปัจจุบัน

ทำเนียบอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 นายประสิทธิ์ กิจเจริญ 2471 - 2474
2 บาทหลวงยอแซฟ ปีนัฟโฟ 2475 - 2476
3 บาทหลวงชาลส์ โบแอ็ตตี 2477 - 2484
4 นายสิริ พีระพันธ์ 2485 - 2490
5 นายลิลิต คเชนทร์ทวา 2491 - 2492
6 บาทหลวงสนิท ลุลิตานนท์ 2492 - 2495, 2503 - 2505, 2507 - 2512
7 บาทหลวงสนม วีระกานนท์ 2496 - 2502, 2506
8 บาทหลวงลิขิต ชวประพันธ์ 2513
9 นายชั้น พึ่งฮั้ว 2514 - 2543
10 ภราดาถนัด อนันต์ 2544 - 2546
11 บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ 2547 - 2549
12 บาทหลวงประเสริฐ สมงาม 2550 - 2553
13 บาทหลวงมณฑล โรจนสุทันศ์กุล 2554 - 2560
14 บาทหลวงนพพร ยอแซฟ 2560 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่า[แก้]

องคมนตรี

ธุรกิจ

การเมือง

การศึกษา

กีฬา

บันเทิง

ศาสนา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′58″N 100°33′34″E / 13.749426°N 100.559436°E / 13.749426; 100.559436