โรงเรียนวอนนภาศัพท์

พิกัด: 13°15′52″N 100°55′35″E / 13.2643635°N 100.9263313°E / 13.2643635; 100.9263313
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวอนนภาศัพท์
WONNAPASUB SCHOOL

Wonnapasub School
ตราประจำโรงเรียน วอนนภาศัพท์ ชลบุรี
ที่ตั้ง
แผนที่
หมู่ที่ 14 บ้านหาดวอน ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไทย ประเทศไทย 20130
ข้อมูล
ชื่ออื่นว.น. - W.N.
ประเภทรัฐบาล
สถาปนา1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483
ผู้ก่อตั้งนายวอน นภาศัพท์
หน่วยงานกำกับสพฐ.
รหัส1020080009
ผู้อำนวยการดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน วิทยะฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น
เพลงเพลง โรงเรียนวอนนภาศัพท์
เว็บไซต์data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1020080009&page=history

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านหาดวอน ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 โดยชาวตำบลแสนสุข ร่วมมือกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินของคุณนายวอน นภาศัพท์ ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 4 (บ้านเพิงล่าง) อยู่ในอำเภอศรีราชา ต่อมาตำบลแสนสุขโอนมาขึ้นกับอำเภอเมืองชลบุรี ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 4 (บ้านเพิงล่าง)

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2495 คุณนายวอน นภาศัพท์ จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ 75 ตารางวา และสร้าง อาคารเรียน 2 ชั้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวอนนภาศัพท์

ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 19 คน มี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(ค.ศ.4) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

การพัฒนาอาคารสถานที่[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2483 ชาวตำบลแสนสุข ร่วมแรง เสียสละ สร้างโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2496 คุณวอน นภาศัพท์ บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 75 ตารางวา และสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ให้โรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2512 ทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2519 ทางราชการสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้วเนื่องจากติดบนถนนเทศบาล
 • ปี พ.ศ. 2521 ประชาชนสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง รวมเป็น 6 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2528 กรรมการศึกษาและศิษย์เก่า สร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้อง รวมเป็น 7 ห้องเรียน
 • ปี พ.ศ. 2529 กรรมการศึกษาและศิษย์เก่า สร้างระบบประปาโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2529 กรรมการศึกษาและศิษย์เก่า ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ปี พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ สร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. 202/26 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2535 กรรมการศึกษาประชาชน สร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 24 ช่อง
 • ปี พ.ศ. 2535 คุณเขย คุณกุน บัวโทน บริจาคทรัพย์ 100,000 บาท ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
 • ปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในตำบลใกล้เคียง บริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรือนพยาบาล มูลค่า 260,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2540 ตระกูลนภาศัพท์ โดยบริษัท ยานัตถุ์ หมอชิต ได้บริจาคอาคารเรียนตึก 4 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน มูลค่า 7 ล้านบาท
 • ปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง มูลค่า 1,500,000 บาท

การจัดการศึกษาของโรงเรียน[แก้]

 • เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

สัญลักษณ์[แก้]

 1. ทะเล เรือ ใบโพธิ์
 2. ทะเล หมายถึง การศึกษาที่เจริญก้าวหน้า และกว้างไกล
 3. เรือ หมายถึง ความเข้มแข็ง ขยัน อดทน ความมานะอุตสาหะ
 4. ใบโพธิ์ หมายถึง ร่มโพธิ์ ร่มไทร การศึกษาดีเป็นภูมิคุ้มกันตัว

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

13°15′52″N 100°55′35″E / 13.2643635°N 100.9263313°E / 13.2643635; 100.9263313