โรงเรียนสิงห์สมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิงห์สมุทร
Singsamut School
เครื่องหมายสิงห์พันสมอมีคบเพลิงเปล่งรัศมี
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ส.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญรักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2480 สังกัดโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2483 โอนย้ายสังกัดจากโรงเรียนเอกชน ให้กองทัพเรือ รับผิดชอบ
พ.ศ. 2523 โอนย้ายสังกัดจากกองทัพเรือ ให้กรมสามัญศึกษา รับผิดชอบ
ผู้ก่อตั้งหลวงประจญปัญญามิตร (เจริญ นายเรือ)
โรงเรียนพี่น้องโรงเรียนสัตหีบ
• เขตกองเรือยุทธการ
• เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
รหัส1012200903
ผู้อำนวยการถาวร เขียนเสมอ
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1–ม.6
สี    น้ำเงิน - ขาว
เว็บไซต์singsamut.ac.th/

โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนสำหรับบุตร-หลาน ข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ต่อมาได้โอนให้สังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 141 ไร่ 200 ตารางวา โดยถูกแบ่งเป็นฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้นและฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยถนนจรดลศึกษาที่เป็นทางเข้าสู่ที่ตั้งของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2480 โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ โดยชื่อว่า "โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ" สังกัดโรงเรียนเอกชนโดยใน พ.ศ. 2483 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ในปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ" เป็น "โรงเรียนทหารเรือสัตหีบบำรุง สังกัดกองทัพเรือ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2496 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนสิงห์สมุทร" จนถึง พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "โรงเรียนสัตหีบ" ใน พ.ศ. 2523 กองทัพเรือได้ส่งมอบโรงเรียนสัตหีบ ให้สังกัดกับทางกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 และเปลี่ยนชื่อกลับเป็น "โรงเรียนสิงห์สมุทร" จึงถือว่าวันที่ส่งมอบโรงเรียนให้กับทางกรมสามัญศึกษานั้น เป็นวันสถาปนาของโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนสิงห์สมุทร ตั้งอยู่เลขที่ 2508 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี[ต้องการอ้างอิง]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายสำเนียง พาแพง พ.ศ. 2523 – 2532
นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2532 – 2541
นายพยุงศักดิ์ อินทนิล พ.ศ. 2541 – 2542
นายสมคิด ดีรัศมี พ.ศ. 2542 – 2544
นายสมพงษ์ มะใบ พ.ศ. 2544 – 2546
นายสนั่น ผาวันดี พ.ศ. 2546 – 2552
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง พ.ศ. 2553 – 2562
นายคงเดช โชติจำลอง พ.ศ. 2562 – 2566
นายถาวร เขียนเสมอ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

 • พ.ศ. 2540 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2544 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา
 • พ.ศ. 2549 แกนนำห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จาก สพท.ชบ. 3
 • พ.ศ. 2549 - 2550 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธาณสุข
 • พ.ศ. 2551 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่ จาก สพท.ชบ. 3
 • พ.ศ. 2551 - 2552 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2553 โรงเรียน World-class standard ของ สพฐ.
 • พ.ศ. 2554 ผ่านประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดย สมศ. ในระดับ ดี 4 มาตรฐาน ดีมาก 8 มาตรฐาน
 • พ.ศ. 2555 นางสาวชนิกา เนียมเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากกการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการแข่นขันสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดัญเหรียญเงินจากการแข่นขันโครงงานเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 สัญญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62[ต้องการอ้างอิง]

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ[แก้]

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีมาตราฐานสากล เป็นคนดีของสังคมโลก บนวิถีความเป็นไทย
ปรัชญาของโรงเรียน ลูกสิงห์สมุทร ดุจมณีที่มีค่า
คำขวัญของโรงเรียน รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี
สีประจำโรงเรียน นํ้าเงิน - ขาว
เครื่องหมายประจำโรงเรียน สิงห์พันสมอ มีคบเพลิงเปล่งรัศมี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ""จูน" รังสิยา นิสัยสม กว่าจะเป็นแชมป์เทควันโดโลก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-02-01. สืบค้นเมื่อ 2014-06-04.
 2. จัดขบวนแห่รับ ฮีโร่นพเก้า - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
 3. 'คนอะไรเป็นแฟนหมี' จากหนุ่มคหกรรม สู่เจ้าของเพจรักมุ้งมิ้ง - ไทยรัฐ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]