โรงเรียนสิงห์สมุทร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสิงห์สมุทร
สัญลักษณ์โรงเรียนสิงห์สมุทร.gif
ลูกสิงห์สมุทรดุจมณีที่มีค่า
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Singsamut School
อักษรย่อ ส.ส
ประเภท รัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
สถาปนา 1 มกราคม พ.ศ. 2480
ผู้ก่อตั้ง หลวงประจญปัญญามิตร (เจริญ นายเรือ)
รหัส 1012200903
เว็บไซต์

โรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนสำหรับบุตร-หลาน ข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ต่อมาได้โอนให้สังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 141 ไร่ 200 ตารางวา โดยถูกแบ่งเป็นฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้นและฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยถนนจรดลศึกษาที่เป็นทางเข้าสู่ที่ตั้งของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2480 โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ โดยชื่อว่า โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ พ.ศ. 2483 โรงเรียนย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ในปัจจุบัน พ.ศ. 2487 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนทหารเรือสัตหีบบำรุง พ.ศ. 2496 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสิงห์สมุทร พ.ศ. 2502 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อว่า โรงเรียนสัตหีบ พ.ศ. 2523 กองทัพเรือส่งมอบโรงเรียนให้กรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 และเปลี่ยนชื่อกลับเป็น "โรงเรียนสิงห์สมุทร" โดยถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสิงห์สมุทรตั้งอยู่เลขที่ 2508 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180[ต้องการอ้างอิง]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
นายสำเนียง พาแพง พ.ศ. 2523 - 2532
นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ศ. 2532 - 2541
นายพยุงศักดิ์ อินทนิล พ.ศ. 2541 - 2542
นายสมคิด ดีรัศมี พ.ศ. 2542 - 2544
นายสมพงษ์ มะใบ พ.ศ. 2544 - 2546
นายสนั่น ผาวันดี พ.ศ. 2546 - 2552
นายประสิทธิ์ เหลืองทอง พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

  • พ.ศ. 2540 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2544 โรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา กรมสามัญศึกษา
  • พ.ศ. 2549 แกนนำห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่จาก สพท.ชบ. 3
  • พ.ศ. 2549 - 2550 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธาณสุข
  • พ.ศ. 2551 ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาศึกษาขนาดใหญ่ จาก สพท.ชบ. 3
  • พ.ศ. 2551 - 2552 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข
  • พ.ศ. 2553 โรงเรียน World-class standard ของ สพฐ.
  • พ.ศ. 2554 ผ่านประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ. ในระดับ ดี 4 มาตรฐาน ดีมาก 8 มาตรฐาน
  • พ.ศ. 2555 นางสาวชนิกา เนียมเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากกการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง จากการแข่นขันสร้างเว็บเพจ ประเภท Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดัญเหรียญเงินจากการแข่นขันโครงงานเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 สัญญาณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62[ต้องการอ้างอิง]

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ[แก้]

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีมาตราฐานสากล เป็นคนดีของสังคมโลก บนวิถีความเป็นไทย
ปรัชญาของโรงเรียน ลูกสิงห์สมุทร ดุจมณีที่มีค่า
คำขวัญของโรงเรียน รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำแต่ความดี
สีประจำโรงเรียน นํ้าเงิน - ขาว
เครื่องหมายประจำโรงเรียน คบเพลิง สมอ สิงห์

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]