โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ตราโรงเรียนเซนต์ดอมินิก.jpg
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saint Dominic School
อักษรย่อ ซ.ด. / S.D.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
สี น้ำเงิน ขาว
เพลง เพลงสดุดีเซนต์ดอมินิก
เว็บไซต์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (อังกฤษ: Saint Dominic School) ตั้งอยู่บนเลขที่ 1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนเอกชนโรมันคาทอลิกชายล้วน ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 7 ในสังกัดคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนได้รับการสถาปนาจัดตั้งและถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 เดิมโรงเรียนมีชื่อว่า "ดอนบอสโกวิทยา" โดยแยกออกจาก "โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก" เนื่องจาก โดนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตัดแบ่งครึ่งไปจนถึงแยกคลองตัน เพื่อใช้เป็นที่เรียนวิชาสายสามัญ เปิดสอนเพียงชั้น ป.1 ก-ข-ค ถึง ป.5 ก-ข-ค จำนวนนักเรียนตามบัญชีเรียก 214 คน[1] ต่อมาในภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น "เซนต์ดอมินิก" เนื่องจาก ชื่อ เซนต์ดอมินิก ซึ่งเป็นชื่อของชมรมซาเลเซียนเก่า ได้เปลี่ยนชื่อจากชมรม เซนต์ดอมินิก เป็นชื่อชมรมอื่น เราจึงนำชื่อนี้มาใช้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506 โดยมีนายปรีดา แสงสว่าง รับเป็นเจ้าของเอง (ทั้งผู้จัดการและครูใหญ่) เพราะหลักฐานเอกสารของ มูลนิธิยังไม่เรียบร้อยต่อมาโอนการเป็นเจ้าของให้แก่ "คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย" โดยมีบาทหลวงยอห์น อุลลิอานา เป็นเจ้าของ เจ้าของโรงเรียนในปัจจุบันได้แก่ "มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ" โดย บาทหลวงมนูญ สนเจริญ เป็นผู้ถือใบอนุญาต[2]

ปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเปิดรับตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีครูไทยจำนวน 173 คน ครูต่างชาติ จำนวน 15 คน และนักเรียนรวมประมาณ 3,000 คน

เปิดตัวชั้นประโยค[แก้]

ป.1 ปีแรก ปี 2504
ป.7 ปีแรก ปี 2506
ป.4 ปีแรก ปี 2507
ม.ศ.3 ปีแรก ปี 2509
ม.ศ.5 ปีแรก ปี 2514
เริ่ม ป.1 หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 ปี 2521
เริ่ม ม.1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ปี 2521
จบ ม.3 ปีแรก ปี 2523
เริ่ม ม.4 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ปี 2524
จบ ป.6 ปีแรก และ ม.6 ปีแรก ปี 2526
เริ่ม ป.1, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ปี 2534
จบ ม.3 และ ม.6 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ปีแรก ปี 2536
เริ่ม ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปี 2545

นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก[แก้]

ดอมินิก ซาวีโอ เกิดที่ตำบลรีวา ใกล้เมืองกีเอรี ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1842 บิดาชื่อนายคาร์โล มารดาชื่อ นางบรียีดา คำว่า "ดอมินิก" แปลว่า "ของพระผู้เป็นเจ้า" ท่านเป็นเด็กที่มีความจำดีอย่างน่าพิศวงเมื่ออายุได้สี่ขวบก็ สามารถจำบทภาวนาได้ขึ้นใจ นอกนั้นยังมีความศรัทธาในศาสนาอย่างครบครัน ทั้งยังเป็นเด็กที่มีความเคารพนบนอบ เชื่อฟังในคำอบรมสั่งสอนของบิดา มารดาทุกประการ ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1849 ขณะที่มีอายุได้เจ็ดขวบ ดอมินิกก็ได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก วันนั้นเป็นวันที่สำคัญยิ่งในชีวิตของท่าน ในการเจริญชีวิตคริตชนอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังได้ให้ข้อสัญญาแก่ตัวเองเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนว่า "ยอมตายดีกว่าทำบาป"

ในวัยที่เป็นนักเรียนนั้น ดอมินิกมีความขยันหมั่นเพียรมากในการศึกษาหาความรู้ ในการคบเพื่อนที่ดี ทั้งยัง มีความอดทนในการเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ไกลถึง 10 ไมล์ ทุกวันอีกด้วย ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1854 ดอมินิกก็ได้พบกับคุณพ่อบอสโกเป็นครั้งแรก และ แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปีเดียวกันท่านก็ได้เดินทางไปยังศูนย์เยาวชนวัลด็อกโก ของคุณพ่อบอสโกที่กรุงตุริน ณ ที่แห่งนี้ดอมินิกได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณ พ่อบอสโกในหนทางแห่งคุณงามความดีต่างๆและได้ปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐนั้นอย่างดียิ่ง ทว่าอุปสรรคอันสำคัญในการดำเนินชีวิตของดอมินิก คือ สุขภาพ ที่ไม่แข็งแรง จึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับไปพักผ่อน รักษาตัวกับบิดามารดา

ดอมินิก ซาวีโอ ลาจากศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1857 และที่สุดได้ลาจากโลกนี้ ไปในตอนเย็นของวันที่ 9 มีนาคม ปีนั้นเอง แบบอย่างความประพฤติที่ดีงาม ความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหรือกล่าวโดยสรุปว่าคุณงามความดีต่างๆที่ดอมินิก ได้ประพฤติปฏิบัตินั้น ทำให้สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 11 ประกาศว่า ดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้น่าเคารพเพราะชีวิตของท่านเพียบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ์ ความ เลื่อมใสศรัทธา และการทำความดี ต่อมาในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 12 ได้สถาปนาท่านเป็นบุญราศีดอมินิก ซาวีโอ ขึ้นเป็นนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนประกอบด้วย โล่ ดาว หัวใจ ช่อดอกไม้และช่อชัยพฤกษ์
 • โล่ หมายถึง ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือ
 • ดาว หมายถึง ความสว่างแห่งสติปัญญา
 • หัวใจ หมายถึง ความร้อนรนในความรักต่อกันและกัน
 • ช่อดอกไม้ หมายถึง เจตนาที่บริสุทธิ์และความเที่ยงตรงในการทำความดี
 • ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ชัยชนะหรือสัญลักษณ์แห่งความดีที่ได้กระทำ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีน้ำเงิน เป็นสีของท้องฟ้า ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาล โอบอุ้มจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน

สีขาว เป็นสีแห่งความสะอาด บริสุทธิ์ แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดี

เพลงประจำสถาบัน[แก้]

 • เพลง สดุดีเซนต์ดอมินิก
 • เพลง บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน
 • Graduation Song
 • ดอนบอสโก...แสงทองแห่งจิตใจ

อาคารและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนเซนต์ดอมินิก[แก้]

อาคารเรียนในปัจจุบัน[แก้]

 • SAVIO (7 ชั้น)
 • BOSCO (3 ชั้น)
 • MICHAEL RUA [3] (4 ชั้น)
 • Joseph (4 ชั้น)
 • มารีอนุสรณ์ 48 ปี 8ชั้น (+ชั้นM+ชั้นดาดฟ้า คือ 10ชั้น)

อาคารมารี (2509-2551)[แก้]

อาคารมารีหรือตึกเจ้าคณะ (2509-2551) ปัจจุบันคืออาคารมารีอนุสรณ์ 48 ปี
ถ้ำพระแม่มารี เคยอยู่บริเวณอาคารมารี
อาคารมารีอนุสรณ์ 48 ปี และอาคาร Joseph ในปัจจุบัน

อาคารมารี เป็นชื่อตึกที่ในอดีตเคยเรียกว่า "ตึกเจ้าคณะ" หรือ "บ้านเจ้าคณะ" เพราะเป็นที่ตั้งสำนักงานคณะซาเลเซียน และเป็นที่พำนักของอธิการเจ้าคณะแขวงคณะซาเลเซียนในประเทศไทย รวมทั้งผู้ใหญ่ท่านอื่นด้วย ปัจจุบันได้สร้างอาคารมารีอนุสรณ์ 48 ปีแทนอาคารมารีหลังเดิม[4]โดยเป็นตึกสีขาว เอียงเป็นตัว L มีสระว่ายน้ำหนึ่งสระ มีลิฟต์ 3 ตัว บันได 2 ด้าน (ด้านหัว L และท้าย L) ชั้น 1 จะเป็นห้องโถง โดยจะมีวัดพระแม่องค์อุปถัมป์ไว้ทำพิธีต่าง ๆ ชั้น 2 จะเป็นของน้อง ป.4 ชั้น 3 จะเป็นของน้อง ป.5 โดยมีห้องรวมครูวิทย์และห้องเรียงขับร้อง ชั้น 4 ของน้อง ป.6 โดยมีห้องสมุด (ของพี่มัธยม) ชั้น5 จะเป็นชั้นของห้องคอมพ์ สารสนเทศ และห้องรวมครูที่ใหญ่มาก ๆ และชั้น 6 ของชั้น ม.1 จะมีห้องครูรวมสังคม ห้องlabห้อง ไวโอลิน ห้องประชุมย่อย ชั้น7 จะมีห้องม.2 ห้องพักนักบวช ผู้ใหญ่ในโรงเรียน และห้องรวมครูคณิตศาสตาร์ ชั้น8มีห้องม.3 ห้องพัก-ห้องรวมครูภาษาไทย และชั้นสุดท้าย ชั้นดาดฟ้า

ตึกมารีย์มีกล้องวงจรปิดทั้งสิ้น 48 ตัว (เฉพาะนอกห้อง) และมีห้องเรียน 50 กว่าห้อง และถือเป็นตึกที่สร้างเก่าแต่นำมาดัดแปลงใหม่และทันสมัยที่สุดในโรงเรียน

ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญด้านอาคารสถานที่[แก้]

 • พิธีวางศิลฤกษ์อาคารบอสโก 3 ชั้น (และสร้างเสร็จในปี 2508) - 7 กรกฎาคม 2505
 • สร้างอาคารมารี - ปี 2508-2509
 • สร้างอาคารไมเคิล รัว (ตึกวิทย์, ม.ศ.ต้น) - ปี 2511
 • สร้างอาคารบอสโก 4 ชั้น (ตึกห้องสมุด และ ม.ศ.ปลาย) - ปี 2512
 • พิธีเปิดอาคารไมเคิล รัว (ตึกวิทย์, ม.ศ.ต้น) และมอบใบรับรองวิทยฐานะ โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ - 7 กุมภาพันธ์ 2513
 • พิธีเปิดอาคารบอสโก 4 ชั้นและห้องสมุดมัธยมศึกษา โดยนายสมชัย วุฒิปรีชา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน - 10 พฤศจิกายน]] 2516
 • สร้างอาคารซาวีโอและหอประชุมใหญ่ - ปี 2522
 • พิธีเปิดอาคารซาวีโอและหอประชุมใหญ่ โดย ศาตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน ปลัดประทรวงศึกษาธิการ - 19 ธันวาคม 2524
 • ย้ายเสาธงจากหน้าอาคารบอสโกไปอยู่ที่กึ่งกลางสนาม - ปี 2528
 • สร้างอนุสาวรีย์นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ หน้าอาคารบอสโก - ปี 2528
 • ปรับปรุงโบสถ์น้อยอาคารมารีและตั้งชื่อใหม่ว่า "โบสถ์แม่พระองค์อุปถัมภ์" - ปี 2541
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเจิมศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ (ตึกมารีอนุสรณ์ 48 ปี) - 7 ธันวาคม 2542
 • สร้างโดมโครงหลังคาผ้าใบบริเวณสนามวอลเลย์บอล, สนามตะกร้อ - มีนาคม-เมษายน 2545
 • สร้างอาคารมารีอนุสรณ์ 48 - ปี 2551-2552
 • สร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล - ปี 2559-ปัจจุบัน
 • ย้ายเสาธงจากกลางสนามมาที่ข้างสระว่ายน้ำ - ปี 2559

เกียรติประวัติ[แก้]

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกในปัจจุบัน[แก้]

 • อธิการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ
 • รองอธิการโรงเรียนได้แก่ บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม
 • ผู้จัดการโรงเรียน (เหรัญญิก) ได้แก่ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว
 • ครูใหญ่ ได้แก่ นายปิยทัย โกศินานนท์

ทำเนียบอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก[แก้]

ลำดับ รายชื่อ วาระการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 บาทหลวงยอห์น อุลลิอานา 2504-2505
2 บาทหลวงยอร์ช ไบน้อตตี 2506
3 บาทหลวงอัลบีโน ปองกิโอน 2507-2508
4 บาทหลวงมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร 2509
5 บาทหลวงแอนโทนี สมิต 2510
6 บาทหลวงประพนธ์ ชัยเจริญ 2511-2515
7 บาทหลวงยอห์น อีวาโน แปร์ตีเล่ 2515-2518
8 บาทหลวงประธาน ศรีดารุณศีล 2519-2520
9 บาทหลวงตีโต เปตรอน 2520-2521
10 บาทหลวงไรมุนโด การ์เซีย 2522
11 บาทหลวงยอห์น บัพตีสตา โกลมบีนี 2523
12 บาทหลวงบัพตีสตา แปร์โซเนนี 2524-2525
13 บาทหลวงยอห์น อีวาโน แปร์ตีเล่ 2526-2531
14 บาทหลวงชาร์ลส์ เวลาร์โด 2532-2534
15 บาทหลวงอารอน อัลโกเซบา 2535-2540
16 บาทหลวงบรรจง สันติสุขนิรันดร์ 2541-2543
17 บาทหลวงอุดม นิธิภัทราภรณ์ 2543-2551
18 บาทหลวงมนูญ สนเจริญ 2551 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

ด้านวิชาการ[แก้]

ด้านการเมือง[แก้]

 • นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาขน) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (SD15)

ด้านวงการบันเทิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. [หนังสืออนุสรณ์ 2546]
 2. [หนังสืออนุสรณ์ 2546]
 3. Michael Rua
 4. สารศิษย์เก่า ซ.ด. สัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′58″N 100°33′34″E / 13.749426°N 100.559436°E / 13.749426; 100.559436