โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

พิกัด: 12°57′45″N 100°53′31″E / 12.9625235°N 100.8918956°E / 12.9625235; 100.8918956
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
Phothisamphanphittayakhan School
ตราประจำโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 419 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.ส.พ. / P.S.P.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญเรียนดี เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ปญฺญา นรานํ รตฺนํ "ปัญญาเป็นแก้วของนรชน"
สถาปนา10 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระครูโพธิสารประสาธน์ (บุญมี อคฺคปุญฺโญ)
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1020304002
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
จำนวนนักเรียนประมาณ 2,500 คน
สี███แสด
███ขาว
เพลงมาร์ชโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ต้นไม้ต้นโพธิ์
เว็บไซต์https://pho.ac.th/

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนศึกษาอยู่ประมาณ 2,500 คน มีครูปฏิบัติการสอนอยู่ 112 คน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

เมื่อต้นปีการศึกษา 2502 พระครูโพธิสารประสาธน์ (บุญมี อคฺคปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ในขณะนั้น ได้เป็นผู้นำในการจัดสร้างอาคารเรียนประชาบาลวัดโพธิสัมพันธ์ขึ้นภายในวัดโพธิสัมพันธ์ โดยจัดสร้างบริเวณทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถวัด จนแล้วเสร็จ แล้วเริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2503 ให้ชื่อโรงเรียนว่า "โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร" โดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ เป็นผู้เดินทางมาทำพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2503 สีประจำโรงเรียนคือ สีแสด-ขาว คติธรรมของโรงเรียนก็คือ ปญฺญา นรานํ รตนํ มีความหมายว่า “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง
1 นายชะลอ ฉายวิโรจน์ 1 เมษายน 2503 1 มกราคม 2512
2 นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1 กันยายน 2513 19 มิถุนายน 2529
3 นายชะนะ  กมลลานนท์ 24 มิถุนายน 2529 14 พฤษภาคม 2532
4 นายสุนทร  ธาราดล 14 พฤษภาคม 2532 21 กรกฎาคม 2535
5 นายพยุงศักดิ์  อินทนิล 25 กรกฎาคม 2535 19 กุมภาพันธ์ 2541
6 นายอนันต์  พระเดโช 20 กุมภาพันธ์ 2541 30 กันยายน 2544
7 นายประสิทธิ์  เหลืองทอง 24 ตุลาคม 2544 17 ธันวาคม 2552
8 นายมนูญ  เชื้อชาติ 18 ธันวาคม 2552 10 พฤศจิกายน 2554
9 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 11 พฤศจิกายน 2554 10 ตุลาคม 2559
10 นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ 11 พฤศจิกายน 2559 30 กันยายน 2564
11 นายสยาม มากอุส่าห์ 1 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • Education hub
 • ห้องเรียนปกติ
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

 • Education hub
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

จะมีการเลือกแผนการเรียนเหมือนกันทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 แต่เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ไม่มีการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ผังห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จึงเป็นดังนี้

 • Education hub
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนธุรกิจ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • Education hub
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา
 • แผนการเรียนภาษา-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษา-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนการเรียนภาษา-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนธุรกิจ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

12°57′45″N 100°53′31″E / 12.9625235°N 100.8918956°E / 12.9625235; 100.8918956