โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ตราประจำโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
เรียนดี เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
ปญฺญา นรานํ รตฺนํ "ปัญญาเป็นแก้วของนรชน"
เลขที่ 419 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phothisamphanphittayakhan School
อักษรย่อ พ.ส.พ. / P.S.P.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 (59 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระครูโพธิสารประสาธน์ (บุญมี อคฺคปุญฺโญ)
รหัส 1020304002
จำนวนนักเรียน ประมาณ 2,500 คน
เพลง มาร์ชโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนศึกษาอยู่ประมาณ 2,500 คน มีครูปฏิบัติการสอนอยู่ 112 คน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา

ประวัติ[แก้]

เมื่อต้นปีการศึกษา 2502 พระครูโพธิสารประสาธน์ (บุญมี อคฺคปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ในขณะนั้น ได้เป็นผู้นำในการจัดสร้างอาคารเรียนประชาบาลวัดโพธิสัมพันธ์ขึ้นภายในวัดโพธิสัมพันธ์ โดยจัดสร้างบริเวณทางด้านทิศใต้ของพระอุโบสถวัด จนแล้วเสร็จ แล้วเริ่มทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2503 ให้ชื่อโรงเรียนว่า "โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร" โดยมีหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ เป็นผู้เดินทางมาทำพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2503 สีประจำโรงเรียนคือ สีแสด-ขาว คติธรรมของโรงเรียนก็คือ ปญฺญา นรานํ รตนํ มีความหมายว่า “ปัญญาเป็นแก้วของนรชน”

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง
1 นายชะลอ ฉายวิโรจน์ 1 เมษายน 2503 1 มกราคม 2512
2 นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1 กันยายน 2513 19 มิถุนายน 2529
3 นายชะนะ  กมลลานนท์ 24 มิถุนายน 2529 14 พฤษภาคม 2532
4 นายสุนทร  ธาราดล 14 พฤษภาคม 2532 21 กรกฎาคม 2535
5 นายพยุงศักดิ์  อินทนิล 25 กรกฎาคม 2535 19 กุมภาพันธ์ 2541
6 นายอนันต์  พระเดโช 20 กุมภาพันธ์ 2541 30 กันยายน 2544
7 นายประสิทธิ์  เหลืองทอง 24 ตุลาคม 2544 17 ธันวาคม 2552
8 นายมนูญ  เชื้อชาติ 18 ธันวาคม 2552 10 พฤศจิกายน 2554
9 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 11 พฤศจิกายน 2554 10 ตุลาคม 2559
10 นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

มัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • Education hub
 • ห้องเรียนปกติ
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3

 • Education hub
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

มัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

จะมีการเลือกแผนการเรียนเหมือนกันทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 และ 6 แต่เนื่องจากตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ไม่มีการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ผังห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จึงเป็นดังนี้

 • Education hub
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนธุรกิจ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 • Education hub
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 • แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา
 • แผนการเรียนภาษา-ภาษาจีน
 • แผนการเรียนภาษา-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนธุรกิจ-คอมพิวเตอร์
 • แผนการเรียนศิลปะ-อาชีพ

อ้างอิง[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 12°57′45″N 100°53′31″E / 12.9625235°N 100.8918956°E / 12.9625235; 100.8918956