โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา แบบที่ 1 นี้เป็นตราเดิมของโรงเรียนและได้มีปรับเปลี่ยนใหม่
ตราโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา แบบที่ 2 เป็นตราที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตราที่ใช้เป็นทางการ

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ไทย และอังกฤษ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา มีการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนจำนวนประมาณ 2900 คน

ประวัติ[แก้]

30 มิถุนายน 2537 มีการประชุมผลสำเร็จของงานล้างป่าช้า เก็บศพไร้ญาติครั้งที่ 4 ของมูลนิธีสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้ปรารภและปรึกษาหารือกันในที่ประชุมว่า ควรจะมีการสร้างโรงเรียนของมูลนิธิฯ ขึ้นมา โดยสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพิ่มหลักสูตรภาษาจีนเข้ามาเสริม เพื่อรองรับนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เรียนภาษาจีน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน ได้เข้ามาศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งในปีหนึ่งๆ จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มาเที่ยวในเมืองพัทยา การเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนในเมืองพัทยา จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่เชิดหน้าชูตาของมูลนิธิฯ ของเมืองพัทยา และชาวอำเภอบางละมุง

10 มกราคม 2538 ในการประชุมใหญ่มูลนิธิฯ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงเรียน เข้าสู่วาระที่ประชุม เพื่อขอมติในที่ประชุมอนุมัติจัดตั้งโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ต่างก็เห็นชอบ และมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงเรียน และได้มอบหมายให้คุณวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการสร้างโรงเรียนมาตลอด และได้เชิญชวนกรรมการไปดูสถานที่ก่อสร้าง และร่วมกันกำหนดแนวที่ดิน เพื่อให้ช่างเขียนแบบอีกทั้งเข้าปรึกษาและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ และนำแบบตัวอย่างอาคารเรียน และห้องเรียนตามแบบมาตรฐานของกระทรวงฯมาเป็นแบบอย่างให้ช่างเขียนแบบและวิศวกรคำนวณ

12 มกราคม 2542 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแบบพิมพ์เขียว เพื่อสรุปแบบก่อสร้าง เพื่อจะได้ทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมกับเชิญชวนให้กรรมการช่วยสรรหาผู้รับเหมาเข้ามาร่วมประมูลการก่อสร้างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

13 กันยายน 2542 คณะกรรมการได้จัดตั้ง คณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในการก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง สัญญาจ้าง ตรวจสอบผู้รับเหมา เปิดซองประมูลการก่อสร้าง

15 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการเปิดซองประมูล แต่เห็นว่า ราคาที่เสนอมานั้นสูงเกินไป จึงได้เสนอให้มูลนิธิฯเป็นผู้สร้างเอง เพราะเชื่อว่ามูลนิธิฯสามารถจัดสร้างได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า และได้มอบหมายให้คุณนิติเรื่องรัตนากรไปถอดแบบราคาที่ควรจะเป็นเพื่อนำมาเสนออีกครั้ง

16 พฤศจิกายน 2542 คณะกรรมการได้สรุปให้ ห้างหุ้นส่วน ช.ชูช่าง เป็นผู้เหมาค่าแรงในการก่อสร้างโรงเรียน และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างโรงเรียน

25 มกราคม 2543 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้อัญเชิญ ท่านโป๊ยเซียนโจ่วซือ (8 เซียน) ประทับทรง ทำพิธิเปิดงานสร้างอาคารโรงเรียน

21 มีนาคม 2544 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2544 โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2544


ชื่อต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเข็ง

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 13 หมู่ 6 ซอยเนินพลับหวาน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

วันสถาปนาโรงเรียน ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544

อักษรย่อโรงเรียน ส.บ. หรือ S.B.

อัตลักษณ์โรงเรียน "ภาษาจีนเราเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่สากล"

เอกลักษณ์โรงเรียน "สืบสานวัฒนธรรมจีน"

ปีการศึกษา 2558

มีนักเรียน ทั้งหมด 2900 คน บุคลากรครูจำนวน 200 คน (คนไทย 165 คน ครูจีน 25 คน และครูต่างชาติ 10 คน)

"เพลงประจำโรงเรียน"[แก้]

เพลงปณิธานสว่าง มาร์ชสว่างบริบูรณ์ (เวอร์ชันภาษาไทย และภาษาจีน)

เว็บไซต์โรงเรียน[แก้]

www.sb-school.ac.th