โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
ตราโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา แบบที่ 2 เป็นตราที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นตราที่ใช้เป็นทางการ
ไทย: ความรู้ คู่คุณธรรม
ไทย
13 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ราชอาณาจักรไทย 20150[1]

ข้อมูล
อักษรย่อ ส.บ., SB
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ก่อตั้ง 21 มีนาคม 2544
เขตการศึกษา เขต 18
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ อรุณรัตน์ สวัสดิ์ชุติตระกูล
ระดับปีที่จัดการศึกษา เตรียมอนุบาล อนุบาลปีที่ 1–6 ประถมศึกษาปีที่ 1–6 มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศ โรงเรียนสหศึกษา
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
สี
เพลง เพลงปณิธานสว่าง
มาร์ชสว่างบริบูรณ์ (เวอร์ชันภาษาไทย และภาษาจีน)
ชื่อโรงเรียน(ภาษาอังกฤษ) Sawangboriboonwittaya School
ชื่อโรงเรียน(ภาษาจีน) 明满学校
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเขล็ง
เว็บไซต์
ตราโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา แบบที่ 1 นี้เป็นตราเดิมของโรงเรียนและได้มีปรับเปลี่ยนใหม่

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ 5 และ 13 หมู่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [2]

ประวัติ[แก้]

30 มิถุนายน 2537 มีการประชุมผลสำเร็จของงานล้างป่าช้า เก็บศพไร้ญาติครั้งที่ 4 ของมูลนิธีสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้ปรารภและปรึกษาหารือกันในที่ประชุมว่า ควรจะมีการสร้างโรงเรียนของมูลนิธิฯ ขึ้นมา โดยสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เพิ่มหลักสูตรภาษาจีนเข้ามาเสริม เพื่อรองรับนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานได้เรียนภาษาจีน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีน ได้เข้ามาศึกษา เพื่อนำไปประกอบอาชีพในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งในปีหนึ่งๆ จะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มาเที่ยวในเมืองพัทยา การเปิดโรงเรียนสอนภาษาจีนในเมืองพัทยา จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีโรงเรียนสอนภาษาจีนที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่เชิดหน้าชูตาของมูลนิธิฯ ของเมืองพัทยา และชาวอำเภอบางละมุง

10 มกราคม 2538 ในการประชุมใหญ่มูลนิธิฯ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงเรียน เข้าสู่วาระที่ประชุม เพื่อขอมติในที่ประชุมอนุมัติจัดตั้งโรงเรียน และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ต่างก็เห็นชอบ และมีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้งโรงเรียน และได้มอบหมายให้คุณวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการสร้างโรงเรียนมาตลอด และได้เชิญชวนกรรมการไปดูสถานที่ก่อสร้าง และร่วมกันกำหนดแนวที่ดิน เพื่อให้ช่างเขียนแบบอีกทั้งเข้าปรึกษาและขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ และนำแบบตัวอย่างอาคารเรียน และห้องเรียนตามแบบมาตรฐานของกระทรวงฯมาเป็นแบบอย่างให้ช่างเขียนแบบและวิศวกรคำนวณ

12 มกราคม 2542 คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาแบบพิมพ์เขียว เพื่อสรุปแบบก่อสร้าง เพื่อจะได้ทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง พร้อมกับเชิญชวนให้กรรมการช่วยสรรหาผู้รับเหมาเข้ามาร่วมประมูลการก่อสร้างโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา

13 กันยายน 2542 คณะกรรมการได้จัดตั้ง คณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในการก่อสร้าง และแบบก่อสร้าง สัญญาจ้าง ตรวจสอบผู้รับเหมา เปิดซองประมูลการก่อสร้าง

15 ตุลาคม 2542 คณะกรรมการเปิดซองประมูล แต่เห็นว่า ราคาที่เสนอมานั้นสูงเกินไป จึงได้เสนอให้มูลนิธิฯเป็นผู้สร้างเอง เพราะเชื่อว่ามูลนิธิฯสามารถจัดสร้างได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า และได้มอบหมายให้คุณนิติเรื่องรัตนากรไปถอดแบบราคาที่ควรจะเป็นเพื่อนำมาเสนออีกครั้ง

16 พฤศจิกายน 2542 คณะกรรมการได้สรุปให้ ห้างหุ้นส่วน ช.ชูช่าง เป็นผู้เหมาค่าแรงในการก่อสร้างโรงเรียน และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างโรงเรียน

25 มกราคม 2543 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้อัญเชิญ ท่านโป๊ยเซียนโจ่วซือ (8 เซียน) ประทับทรง ทำพิธิเปิดงานสร้างอาคารโรงเรียน

21 มีนาคม 2544 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ได้รับใบอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2544 โดยรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 ปีพ.ศ. 2547 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 12 ห้องเรียน 1 หลัง

ปีพ.ศ. 2551 ได้ต่อเติมอาคารเรียน 2 เพิ่ม รวมเป็นห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้องเรียน งบประมาณการก่อสร้าง รวมสื่ออุปกรณ์เป็นเงิน 15,000,000 บาท

ปีพ.ศ. 2552 ก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น แล้วเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง พร้อมค่าสื่อ และอุปกรณ์ตกแต่งรวม 100,000,000 บาท อาคารนี้ประกอบด้วยห้องเรียนทั้งหมด 47 ห้อง

ปีพ.ศ. 2556 ก่อสร้างอาคารอนุบาล แล้วเสร็จสมบูรณ์และใช้ในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 เพื่อรองรับเด็กอนุบาลที่มีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี และรองรับ อนุบาล แผนการเรียนสามภาษา

ปีพ.ศ. 2559 เริ่มก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา และใช้รองรับนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี

ปัจจุบันโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเปิดสอนระดับชั้นก่อนปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6[3]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

วันสถาปนาโรงเรียน : ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2544

อัตลักษณ์โรงเรียน : "ภาษาจีนเราเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่สากล"

เอกลักษณ์โรงเรียน : "สืบสานวัฒนธรรมจีน"

ปีการศึกษา 2558

มีนักเรียน ทั้งหมด 2900 คน บุคลากรครูจำนวน 200 คน (คนไทย 165 คน ครูจีน 25 คน และครูต่างชาติ 10 คน)

การจัดการเรียนการสอน[แก้]

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา แบ่งเป็นทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
3.1) วิทยาศาสตร์
3.2) เทคโนโลยี
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. การงานอาชีพ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. ภาษาต่างประเทศ
8.1) ภาษาจีน
8.2) ภาษาอังกฤษ

อ้างอิง[แก้]