โรงเรียนแสงทองวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
Saengthong.jpg
ขยัน ศรัทธา ร่าเริง
145 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไทย ประเทศไทย 90110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Saengthong Vitthaya School
อักษรย่อ ส.ท. , ST
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ศาสนา ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
สถาปนา พ.ศ. 2493
สี          น้ำเงิน-ขาว
เพลง มาร์ชน้ำเงิน-ขาว
อธิการ บาทหลวงบัญชา กิจประเสริฐ
ครูใหญ่ ภราดา ดร.ถนัด อนันต์
เว็บไซต์

โรงเรียนแสงทองวิทยา (อังกฤษ: Saengthong Vitthaya School) เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งและเป็นโรงเรียนที่มีระบบการเรียนและกิจกรรมที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย อยู่ในเครือคณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 145 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประวัติ[แก้]

ตอนที่พระคุณเจ้าปาชอตตีมาเยี่ยมภาคใต้ในปี ค.ศ.1938 มีผู้ที่ขอให้ท่านเปิดกิจการโรงเรียนตามแบบของโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพฯ เมื่อเถ้าแก่ชีกิมหยงได้ถวายที่ดินจำนวน 6 ไร่ ให้แก่มิสซังในปี ค.ศ.1941 และต่อมาพร้อมที่จะถวายที่ดิน 3 ไร่ ให้แก่คณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในปี ค.ศ.1949 (เดือนตุลาคม) เถ้าแก่ต้องการที่จะถวายเพื่อกิจการโรงเรียน ในปี ค.ศ.1950 ความฝันจึงเป็นจริงในที่สุด วันที่ 14 เดือนมีนาคม คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้มาหาดใหญ่เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนคอนแวนต์ ซึ่งตรงกับเวลาที่คณะซาเลเซียนเตรียมการเพื่อเปิดโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา เช่นเดียวกัน

คุณพ่อยอแซฟ วิตาลี ได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย คือ คุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต ให้ย้ายไปอยู่หาดใหญ่ (22 เมษายน 1950) และดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน โดยคุณพ่อยอบ การ์นินี เป็นเจ้าของ และคุณพ่อนาตัล มาเน เป็นผู้จัดการและครูใหญ่คนแรก ในวันที่ 17 พฤษภาคม 1950 มีการเปิดโรงเรียน (ไม่เป็นทางการ) มีจำนวนนักเรียน 22 คน และในวันที่ 6 มิถุนายน ปีเดียวกัน ได้รับใบอนุญาตเปิดโรงเรียนจากทางราชการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และมีพิธีเปิดโรงเรียนในวันที่ 15 มิถุนายน และในวันที่ 26 ธันวาคม ได้รับอนุญาตให้ขยายระดับชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบัน) และรับนักเรียนได้จำนวน 212 คน

ในวันที่ 6 กันยายน มีการขยายที่ดินที่คอหงส์ 14 ไร่ ที่คุณพ่อมารีโอเคยซื้อไว้ และวันที่ 30 พฤศจิกายน บุตรของเถ้าแก่ชีกิมหยงได้ถวายที่ดินอีก 3 ไร่ เพราะเห็นแก่ความช่วยเหลือที่คุณพ่อเจ้าคณะ เปโตร คาเร็ตโต ได้ให้แก่ครอบครัวนี้เพื่อช่วยให้ฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในวันที่ 18 มีนาคม 1950 ต่อมาในวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ.1953 ลูกๆของเถ้าแก่ได้ถวายที่ดินอีก 4 ไร่ เพื่อให้ครบแปลง แต่จะมีการโอนที่ดินในปี ค.ศ.1958 ตั้งแต่ปี 1951 มีการขยายอาคารเรียนและระดับชั้นมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของนักเรียนในโรงเรียนด้วย และในเดือนพฤษภาคม 1953 มีคุณพ่อการ์โร กาเซตตา ซึ่งเดินทางมาจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ย้ายมาเป็นคุณพ่ออธิการโรงเรียนต่อจากนั้นในเดือนตุลาคมปีเดียวกันคุณพ่อการ์โร กาเซตตา ก็ได้ย้ายไปประจำอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี และมีคุณพ่อยอแซฟ วิตาลี กลับมาเป็นคุณพ่ออธิการอีกครั้งหนึ่ง

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 1954 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาได้รับการเปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนแสงทองวิทยา โดยคุณพ่อประชุม มิ่นประพาฬ เป็นผู้ดำเนินเรื่อง ห้าปีแรกของโรงเรียนเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างลำบากและไม่แน่นอน อาคารยังเป็นไม้ ที่ดินยังแคบและมีผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ดินหลายครอบครัว แต่ความตั้งใจของคณะซาเลเซียนที่จะรับใช้ชาวหาดใหญ่ตามที่เขาคาดหวัง ทำให้ คุณพ่อยอแซฟ วิตาลี อธิการและคุณพ่อเจมส์ ได้ทุ่มเทสอนภาษาอังกฤษและสร้างความครึกครื้นสนุกสนานด้วยการร้องเพลงและเริ่มวงดุริยางค์ ใน 4 ปีแรกมีการเก็บค่าเล่าเรียนเพียง 30 บาท ต่อมาเมื่อเปลี่ยนชื่อโรงเรียนแล้วมีการเก็บค่าเล่าเรียน 100 บาท จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 450 คน

และในปี 1955 คุณพ่อยอร์ช ไบบอตตี มารับหน้าที่คุณพ่ออธิการแทนคุณพ่อยอแซฟ วิตาลี, คุณพ่อวีระ เจนผาสุกเป็นคุณพ่อศึกษา และต่อมาบราเดอร์สนั่น เป็นผู้จัดการ ส่วนคุณพ่อยอแซฟ ฟอร์ลัสซีนี เป็นรองอธิการและคุณพ่อเจ้าวัด ในขณะนั้นโรงเรียนได้รับอนุญาตให้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นและมีนักเรียนจำนวน 764 คน

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1958 ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับรองวิทยฐานะของโรงเรียน ตั้งแต่ ค.ศ.1955-1960 เป็นระยะเวลาที่โรงเรียนมีระเบียบวินัยเคร่งครัดและมีการขยายตัวอย่างมั่นคง มีการก่อสร้างตึก 3 ชั้นซึ่งในปัจจุบันนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนแสงทอง เริ่มก่อสร้างและวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1959 และทำพิธีเปิดในวันที่ 24 กันยายน ค.ศ.1960 โดยมีสมณทูตท่านกอร์ดอล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคุณพ่อเจ้าคณะมารีโอ รูเซ็ดดิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ระยะนี้โรงเรียนแสงทองมีชื่อเสียงดังทั่วภาคใต้เป็นโรงเรียนมั่นคงและดีเด่น มีนักเรียนจำนวน 1,522 คน

ในปี 1962 มีคุณพ่อปีเตอร์ เปนซา มารับหน้าที่คุณพ่ออธิการแทนคุณพ่อยอร์ช ไบบอตตี (ซึ่งย้ายไปรับตำแหน่งเหรัญญิกแขวงที่กรุงเทพฯ) คุณพ่อปีเตอร์ รับตำแหน่งได้ 2 ปี ก็มีคุณพ่อเฟาส์โต มอตตา มารับหน้าที่อธิการแทน จนถึงปี ค.ศ.1967 ต่อมาคุณพ่อยวงโกลมบินี เป็นอธิการและมีคุณพ่อสนมเป็นผู้จัดการ

ในปี ค.ศ. 1968 มีคุณพ่อนาตัล มาเน มารับหน้าที่เป็นคุณพ่ออธิการของโรงเรียน (ซึ่งเคยเป็นผู้จัดการ/ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน) ในวาระที่ท่านกำลังดำรงตำแหน่งในระหว่างปี 1968–1973 มีการพัฒนาอาคารสถานที่ของวัดและโรงเรียนแสงทองวิทยาครั้งใหญ่ โดยที่คุณพ่อยอห์น วิสเซอร์ เป็นรองอธิการฯในปี ค.ศ.1969-1970 มีการก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบัน โดยคุณพ่อไมเคิ้ล เดลมอตต์ คุณพ่อเจ้าวัดในวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 1970 มีการเตรียมก่อสร้างตึก 4 ชั้นใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีครึ่ง ทำพิธีเปิดในวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 1972 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ชื่อ ทองเปลว มีสมณทูตท่านมอเร็ตตี พระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโตมาเป็นเกียรติ ท่านราชทูตประเทศฮอนแลนด์มามอบตึก เพราะท่านเป็นผู้สนับสนุนเงินการก่อสร้างในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ.1972 เริ่มการก่อสร้างอาคารซาวีโอปัจจุบัน เปิดใช้ในปีถัดไป มีการสร้างห้องอาหารสำหรับนักเรียน ไป – กลับ และโรงครัวนักเรียนประจำปัจจุบัน ตอนที่คุณพ่อไรมุนโด การ์เซียเป็นคุณพ่ออธิการแล้ว

ในขณะนั้นโรงเรียนแสงทองวิทยาได้พัฒนาวงดุริยางค์ และได้รับเชิญให้ไปบรรเลงเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกระทำพิธีเปิดรูปพระราชบิดาและโรงพยาบาลประสาทสงขลา ต่อจากนั้นวงดนตรีของโรงเรียนได้ไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ และในปี 1969 นักเรียนดนตรีได้แปรขบวนพาเหรดในโอกาสเปิดการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ณ สนามกลางเทศบาลเมืองหาดใหญ่ และการแสดงครั้งนี้ได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเป็นอย่างมาก ในปีถัดไปวงดนตรีของโรงเรียนได้รับเชิญให้ไปรับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ณ ท่าอากาศยานสงขลา

ต่อจากนั้นในปี 1973 มีคุณพ่อไรมุนโต การ์เซีย มาเป็นอธิการโรงเรียน ท่านได้เอาใจใส่ปรับปรุงสภาพของห้องเรียนที่ยังเป็นไม้ และเทถนนคอนกรีตตั้งแต่ประตูมาถึงหน้าอาคารสำนักงาน และปรับปรุงสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลเสียใหม่

ในวันที่ 4 กันยายน 1974 คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนทำพิธีเปิดอนุสาวรีย์นักบุญดอมินิก ซาวีโอทั้งหมดเพื่อการฉลอง 25 ปีของโรงเรียน ในปี ค.ศ.1975 นับว่าตอนนี้บริเวณโรงเรียนแสงทองวิทยา มีสภาพสมบูรณ์แบบซึ่งจะคงอยู่นานอีกหลายปี

ในปี ค.ศ.1974 มีการริเริ่มรวมตัวของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆเพื่อจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ.1979 มีการตั้งสมาคมศิษย์เก่าเป็นครั้งแรกและเปิดป้ายของสมาคมในวันที่ 24 ธันวาคม ในปีเดียวกัน

ในวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.1977 มีการวางศิลาฤกษ์เพื่อต่ออาคารสำนักงานไปทางตะวันตก (อาคาร 2 ปัจจุบัน) เพื่อเตรียมอาคารสถานที่เพื่อเปิดชั้น ม.ปลาย ซึ่งจะเปิดทำการสอนในวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.1978 ตามความเรียกร้องของประชาชน และให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของชาติ เพื่อทำห้องสมุดและห้องอุปกรณ์โรงเรียนด้วย และในปี ค.ศ.1978 ได้เปิดการสอนในระดับมัธยมปลายและได้เปิดการฝึกวิชาทหารในปีถัดไป

ในปี ค.ศ. 1979 คุณพ่อประธาน ศรีดารุณศีล เป็นอธิการโรงเรียนแสงทองวิทยาเพียง 1 ปี

ในวันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.1980 คุณพ่อวีระ เจนผาสุก มาเป็นคุณพ่ออธิการโรงเรียนแสงทองวิทยา ท่านได้เอาใจใส่การสอนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษและการสอนจริยธรรม

ในปี ค.ศ.1986 คุณพ่อยอห์น วิสเซอร์มาเป็นอธิการฯท่านได้ลงมือสร้างอาคาร 36 และปรับปรุงสนามทั้งหมดเสียใหม่ เพื่อฉลอง 36 ปีของโรงเรียน ในวันที่ 2 พฤศจิกายนในปีเดียวกัน ท่านได้ก่อตั้งชมรมครูและผู้ปกครองโรงเรียนแสงทองวิทยา ในปีต่อไปคุณพ่อยังได้เปิดห้องคอมพิวเตอร์ครั้งแรกในโรงเรียนแสงทองวิทยา

ในปีค.ศ. 1995 คุรพ่อการ์เซียมาเป็นอธิการอีกครั้ง ท่านได้ปรับปรุงวิธีการสอนภาษาอังกฤษเสียใหม่ โดยเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (ปี ค.ศ.1989) และประถมศึกษา (ปี ค.ศ. 1992) ท่านได้เป็นห่วงการเป็นอยู่ของคณะครูและพนักงานของโรงเรียนจึงลงมือสร้งบ้านพักครู และในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1994 ท่านได้ทำพิธีเปิดบ้านพักครูแสงทอง

ในปี ค.ศ.1995 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี มาเป็นคุณพ่ออธิการ ระยะเวลา 5 ปีจากนี้ไปเป็นเวลาที่มีการปรับปรุงโรงเรียนให้ทันสมัย ให้มีคุณภาพทางด้านการจัดการทางด้านการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษา ในปีนี้คุณพ่อได้ส่งเสริมให้วงดุริยางค์ให้สมบูรณ์ ได้ปรับปรุงห้องโสตฯ หอประชุมอาคารซาวีโอ และได้ปรับปรุงระบบไฟของโรงเรียนให้ทันสมัย ได้ปรับปรุงร้านอาหาร

ในปี ค.ศ.1996 คุณพ่อไมเกิ้ล อดุลย์เกษม มาเป็นคุณพ่อรองอธิการที่อำเภอหาดใหญ่ เป็นเวลา 4 ปี และทำสวนนกมีการฉลองซาเลเซียนเกมส์ (Salesian Games) ที่หาดใหญ่อย่างสง่างาม

ในปี ค.ศ. 1997 คุณพ่อสุเทพ ช้อนทอง เข้ารับตำแหน่งครูใหญ่ มีการปรับปรุงห้องสมุดระดับต่างๆให้เป็นไฮเทค การลงทะเบียน การทำบัตร และการยืมด้วยระบบบาร์โค๊ดและคอมพิวเตอร์

ในปี ค.ศ.1998 คุณพ่อแอนโทนีได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการฯที่โรงเรียนแสงทองวิทยา และคุณพ่อสุเทพ ช้อนทอง เป็นครูใหญ่ มีการปรับปรุงที่ทำงานในสำนักงาน มีการย้ายห้องเรียนและห้องกิจกรรมนักเรียนและห้องดุริยางค์เพื่อความเหมาะสม และมีการเพิ่มห้องคอมพิวเตอร์และริเริ่มโครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมต่อถึงกันหมดทั้งโรงเรียน

ในวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ.1998 มีการก่อสร้างค่ายลูกเสือ ในพื้นที่ 36 ไร่ เขาเทียมดาว ตำบลเขารูปช้าง เพื่อการเตรียมชุมนุมลูกเสือซาเลเซียนในเดือนมีนาคม ค.ศ.1999

ในเดือนมกราคม ค.ศ.2000 โรงเรียนได้รับการตรวจผ่านมาตรฐาน ISO 9002 :1994 โดยบริษัท Quality Science Universal( QSU) CN:309069 ในปีนี้มีการทำโครงการปรับปรุงอาคารและบริเวณสนามให้เหมาะสมเพื่อการฉลอง 50 ปี โรงเรียนแสงทองวิทยา เปลี่ยนหลังคาอาคารหลังแรก ทำสนามฟุตบอล ติดเครื่องปรับอากาศหลายห้องเรียน และทำป้ายและประตูโรงเรียนใหม่โดยที่สมาคมศิษย์เก่าให้การสนับสนุน

ในปี ค.ศ. 2000 นี้เองโรงเรียนแสงทองวิทยาร่วมกับโรงเรียนธิดานุเคราะห์จัดกิจกรรมร่วมกันตลอดปี อาทิ เช่น การเดินเฉลิมพระเกียรติ 50 ปีธิดา – แสงทอง จัดกีฬาสี 50 ปี ธิดา – แสงทอง ในวันที่ 22 ธันวาคม จะมีการจัดแสดงอันยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปีแสงทออย่างเป็นทางการ แต่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ 21 – 26 พฤศจิกายน อุปกรณ์และเอกสารสำคัญเสียหายมาก ทำให้ต้องเลื่อนงานฉลองไปเป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2001

ในปี ค.ศ. 2002 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เข้ามารับตำแหน่งครูใหญ่และได้ประสานต่อในด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับหัวหน้าช่วงชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ตลอดจนมีการปรับปรุง – เปลี่ยนแปลงอาคารสำนักงาน

ในปี ค.ศ. 2003 มีคุณพ่อแอนโทนี เรสเต็ลลี่ เป็นอธิการ, คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นรองอธิการ, ภราดาเกรียงศักดิ์ ฮอรีกุจิ, คุณพ่อปิยะ พืชจันทร์ เป็นคุณพ่อศึกษานักเรียนประจำ และคุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ ได้รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นครูใหญ่/ผู้จัดการ หมู่คณะโรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดทำธรรมนูญ 2004 – 2008 มีการพัฒนาบุคลากรครูในด้านการประกันคุณภาพภายนอก ภายใน ด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เปิดทางเลือกให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป. – ป.6 ทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ทัศนศิลป์ สรรหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น เปลี่ยนคอมพิวเตอร์ช่วงชั้นที่ 1 ทำห้องสมุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับบุคลากรครู อุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ เครื่องฉายภาพ อุปกรณ์วงโยธวาฑิต ดนตรีไทย ดนตรีสากล อุปกรณ์กีฬา โต๊ะปิงปอง ยานพาหนะรถตู้ ด้านอาคารสถานที่ ได้มีการก่อสร้างอนุสาวรีย์แม่พระ ศาลาไทย น้ำพุ มีการเปิดประตูด้านหลังเพื่อสะดวกต่อการรับ – ส่ง นักเรียน อีกทั้งได้มีการริเริ่มทำโครงการสร้างอาคารหลังใหม่

ในปี ค.ศ. 2004 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการ และมีคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นรองอธิการ, ภราดาเกรียงศักดิ์ ฮอรีกุจิ เป็นเหรัญญิก , คุณพ่อปิยะ พืชจันทร์ เป็นคุณพ่อศึกษานักเรียนประจำ และคุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่/ผู้จัดการ ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ด้านหลังโรงเรียนบริเวณอาคาร 2

ในปี ค.ศ. 2005 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ ,คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นรองอธิการ / เจ้าอาวาส , ภราดาเกรียงศักดิ์ ฮอรีกุจี เป็นเหรัญญิก , คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ / ผู้จัดการ และ บราเดอร์ สุธรรม ฉายาบรรณ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิก และได้โยกย้ายคุณพ่อปิยะ พืชจันทร์ ไปรับตำแหน่งเหรัญญิก ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ. ราชบุรี ส่วนในปีนี้ได้มีการเปิด ห้องเรียน Mini EnglishProgramในระดับชั้น ป.4 – ม.1 ให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ได้พัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนและการประเมินผล เพิ่มหนังสือและตู้หนังสือในห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนเกิดการรักการอ่าน ส่งเสริมความรักด้าน-ดนตรี จัดซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากล เพิ่มห้องคอมพิวเตอร์อีก 1 ห้องเรียน เป็นจอ LCD เพิ่มห้องเรียนศิลปะ เพิ่มห้องเรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เพิ่มห้องวิทยาศาสตร์ และจัดซื้ออุปกรณ์ (ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) มีสวนพฤกษชาติ สวนแห่งการเรียนรู้ธรรมชาติ และอาคารดนตรีไทยหลังใหม่ นอกจากนี้ได้มีการจัดทัศนศึกษาทัวร์บูรณาการ และทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย

ในปี ค.ศ. 2006 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ , คุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นรองอธิการ/เจ้าอาวาส , ภราดาเกรียงศักดิ์ ฮอรีกุจี เป็นเหรัญญิก, บราเดอร์สุธรรม ฉายาบรรณ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก, คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ / ผู้จัดการ และคุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ ได้เข้ามารับตำแหน่ง รองเจ้าอาวาส นอกจากจะมีการเปิดห้องเรียน Mini English Programในระดับชั้นป.1 - ม.2 แล้ว ในปีนี้ได้มีการเปิดห้องเรียน วิทย์ – คณิต ชั้น ม.1 ขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง มีการปรับปรุงและ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 60 เครื่อง สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ช่วงชั้น 2 เพิ่มห้องน้ำให้กับนักเรียน อีก 3 ห้อง มีการจัดทำกันสาดหน้าโรงเรียน และเปิดร้านหนังสือ S.T. BOOK เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้อ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น

ในปี ค.ศ.2007คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ, คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นรองอธิการ/เจ้าอาวาส, ภราดาเกรียงศักดิ์ ฮอรีกุจี เป็นเหรัญญิก , บราเดอร์สุธรรม ฉายาบรรณ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก , คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นครูใหญ่ /ผู้จัดการ และคุณพ่อพรจิต พูลวิทยกิจ เป็นรองเจ้าอาวาส มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ (ตึก 7 ชั้น) มีการจัดซื้อโปรเจกต์เตอร์ให้ในห้องเรียนระดับชั้นเรียนละ 1-2 ตัว รวมทั้งสิ้น 20 ตัว/ ปรับปรุงและจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จำนวน 60 เครื่อง สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ช่วงชั้น 3/จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จำนวน 4 เครื่อง/ จัดทำบอร์ดบริเวณด้านหน้าโรงเรียน และบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงเรียน /ปรับเปลี่ยนห้องเรียนศิลปะ อาคาร 36/ปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหนังสือเรียน

ในปี ค.ศ. 2008 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ/ผู้รับใบอนุญาต/เหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้จัดการ ในภาคเรียนที่ 2 ได้ย้ายนักเรียนประจำไปอยู่ชั้น 6-7 ของอาคารใหม่ 7 ชั้น ปรับปรุงถนนหน้าอาคาร 36 หน้าอาคาร 1 สนามบาส สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล

ในปี ค.ศ. 2009 คุณพ่อสมชาย กิจนิชี เป็นอธิการ/ผู้รับใบอนุญาต คุณพ่อแอนโทนี เรสเตอรี่ ย้ายมาเป็นเหรัญญิก ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ย้ายมาเป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน เป็นรองอธิการ/พ่อเจ้าวัด ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษา ในปีนี้ได้ทำการเคลื่อนย้ายห้องพักครูช่วงชั้นที่ 3 จากอาคาร 1 ไปอยู่อาคารใหม่ชั้น 3 ย้ายห้องพักครูช่วงชั้นที่ 4 จากอาคาร 2 ไปอยู่อาคารใหม่ชั้น 5 และยังได้

 • ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้นที่ 2 จากห้องเรียนชั้นประถม 3 เป็นห้องพักครูช่วงชั้นที่ 1 และ 2
 • ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้นที่ 3 จากห้องเรียนชั้นประถม 4 เป็นห้องเรียนชั้นประถม 6
 • ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้นที่ 2 จากห้องเรียนชั้นประถม 2 และ 3 ห้องพักผู้ใหญ่ ห้องโสต เป็นห้องทำงานของคณะผู้ใหญ่ วัดน้อย และห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ
 • ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้นที่ 3 จากที่พักนักเรียนประจำ เป็นเกียรติยศ ห้องเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ห้องซักรีด ห้องพักรับรอง และห้องพักคนงานซักรีด
 • ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้นที่ 1 จากห้องพยาบาล ห้องทำงานคณะผู้ใหญ่ ห้องทำงานของฝ่ายต่างๆ เป็นโถงโล่งใช้เข้าแถวนักเรียนมัธยมปลาย
 • ปรับปรุงห้องพักครูช่วงชั้นที่ 1-2 และห้องเรียนชั้นประถม 1 เป็นห้องครัว และห้องอาหารนักเรียนประจำ
 • ปรับปรุงใต้อาคาร 2 เป็นห้องพยาบาล และห้องประชาสัมพันธ์ใหม่
 • สร้างสะพานเหล็ก เชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 บริเวณชั้น 2 และชั้น 3
 • สร้างและปรับปรุงหลังคาห้องน้ำอาคาร 2 ใหม่
 • เปิดใช้ประตูที่ 3 อาคารใหม่ ด้านถนนชลธารา
 • จัดทำสวนหย่อมระหว่างอาคารใหม่ 7 ชั้น กับอาคาร 3

ในปี ค.ศ. 2010 คุณพ่อแอนโทนี เรสเตอรี่ เป็นอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต คุณพ่อยอห์น ลิสซีดริน เป็นรองอธิการและพ่อเจ้าวัด ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษาและได้มีการ

 • ปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 4 จากห้อง Lab วิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ยุบเหลือ 1 ห้อง เพื่อทำเป็นห้องเรียน ชั้น ป. 5/3 และห้องเรียนเสริมกลุ่มอ่อน ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 เป็นห้องเรียนชั้นประถม

5/4

 • ติดตั้งจอและเครื่อง Projector ในห้องเรียนชั้นประถม 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และห้องกิจกรรมทุกห้อง
 • เพิ่มจำนวนห้องเรียนเป็น 62 ห้องเรียน
 • ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน ให้ใช้อาคารใหม่ 7 ชั้น และเพิ่มความจุนักเรียนทั้งหมด 4,242 คน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553

ในปี ค.ศ. 2011 คุณพ่อแอนโทนี่ เรสเตอรี่ เป็นอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษา

 • เดือนเมษายน 2554 ได้ทำการรื้อถอนโรงอาหารเก่าเพื่อจัดสร้างอาคารโรงอาหารใหม่ 6 ชั้น โดยใช้อาคารซาวีโอ และใต้อาคารใหม่เป็นโรงอาหารชั่วคราว
 • มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,032 คน เพิ่มเป็น 66 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนเฉพาะนักเรียนแสงทอง 2,956 คน

ในปี ค.ศ. 2012 คุณพ่อแอนโทนี่ เรสเตอรี่ เป็นอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อภูวนัส กิจสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ ภราดาสุธรรม ฉายาบรรณ เป็นที่ปรึกษา

 • ดำเนินการสร้างอาคารเรียนและโรงอาหาร 6 ชั้น (อาคารดอมินิก เป็นอาคารสำหรับนักเรียนโปรแกรมพิเศษ SME และ IEP), มีการติดตั้งโทรทัศน์กล้องวงจรปิดในห้องเรียน และกำลังดำเนินการติดตั้งเครื่องเสียงภายในห้องเรียน

ในปี ค.ศ. 2016 คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ เป็นอธิการ คุณพ่อสุเทพ จูสวย เป็นเหรัญญิก ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ และคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่เป็นรองอธิการ / เจ้าวัด

ในปี ค.ศ. 2017 คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ เป็นอธิการ คุณพ่อสุเทพ จูสวย เป็นเหรัญญิก ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ ภราดาพิทยา เต็งล่อไล้ เป็นผู้ดูแลนักเรียนประจำ และคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่เป็นรองอธิการ / เจ้าวัด

 • เปิดใช้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมและที่จอดรถชั้นใต้ดิน

ในปี ค.ศ. 2018 คุณพ่อบัญชา กิจประเสริฐ เป็นอธิการ/ผู้ดูแลนักเรียนประจำ คุณพ่อสุเทพ จูสวย เป็นเหรัญญิก ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ เป็นผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ และคุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่เป็นรองอธิการ / เจ้าวัด

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พระประจำโรงเรียน[แก้]

แม่พระองค์อุปถัมภ์, นักบุญโจวันนี บอสโก, นักบุญดอมินิก ซาวีโอ

สีประจำโรงเรียน[แก้]

น้ำเงิน-ขาว

แนวทางในการจัดการศึกษาอบรมแบบซาเลเซียน[แก้]

โรงเรียนแสงทองวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีคณะนักบวชซาเลเซียนบริหารงานโดยยึดหลักจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกผู้ก่อตั้งคณะ และเป็นผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน” เราจึงยึดท่านเป็นแบบอย่างในการอบรมเยาวชน

ดังนั้น โรงเรียนแสงทองวิทยามีแนวทางในการจัดการศึกษาอบรมเยาวชนแบบซาเลเซียน ดังนี้

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

มนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระ มีกาย และวิญญาณ นักเรียนจึงมีการพัฒนาด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย และจิตใจ ที่จะต้องเติบโตสู่ความจริงแห่งชีวิต พบทางแห่งความสุขแท้ในการรู้จักรัก และ รับใช้พระ และมนุษย์

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

ขยัน ศรัทธา ร่าเริง

 • ขยัน หมายถึง การมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ
 • ศรัทธา หมายถึง การมีความเลื่อมใส เชื่อมั่นในอุดมการณ์แห่งความดี ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาที่

ตนนับถืออย่างครบถ้วน รวมทั้งเคารพยกย่องในการกระทำ ความดีของ ทุก ๆ คน

 • ร่าเริง หมายถึง การมีจิตใจบริสุทธิ์ ดีงาม โดยสะท้อนออกมาให้เห็นเด่นชัดภายนอกด้วยกิริยา

ท่าทางที่สดชื่นแจ่มใส และมีชีวิตชีวา

วิธีการอบรมแบบซาเลเซียน (ระบบป้องกัน)[แก้]

เหตุผล ศาสนา ความรักใจดี

เหตุผล หมายถึง การรู้กฎระเบียบ ข้อตกลงที่กำหนด และรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุ และมีผลในการปฏิบัติ ศาสนา หมายถึง คำสอน หลักปฏิบัติ ที่เป็นแก่นของคุณธรรม จริยธรรม ความรักใจดี หมายถึง การแสดงความรักที่บริสุทธิ์ และไม่มีเงื่อนไข ทำให้ทุกคนที่เราอยู่ด้วยรู้ว่าเรารัก และรักในสิ่งที่เขาชอบ

บรรยากาศซาเลเซียน[แก้]

บ้าน วัด โรงเรียน สนาม

 • บ้าน ซึ่งพร้อมต้อนรับโดย: ผูกมัดตนเองในการเอาใจใส่ บ่มเพาะความสัมพันธ์ที่มีพื้นฐานในความรักที่แท้จริง การเปิดเผย และการยอมรับผู้อื่น สนับสนุนท่าทีของการมองโลกในแง่ดี
 • วัด ซึ่งประกาศพระวารสารโดย: ตอบสนองต่อความกระหายทางชีวิตจิต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านความเชื่อและการอบรม
 • โรงเรียน ซึ่งเตรียมสำหรับชีวิตโดย: ส่งเสริมความปรารถนาที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต มีไหวพริบปฏิภาณ รู้จักปรับตัวมุ่งมั่นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด ด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย รับใช้ และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น
 • สนาม สถานที่สำหรับเพื่อมาพบปะกันและมีความสุขร่วมกันโดย: มาอยู่ร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวา มีส่วนร่วมและอย่างสร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกที่ลึกซึ้งต่อกัน มีประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการปฏิสัมพันธ์ และรู้จักแบ่งปันโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักเรียนกับอาจารย์

(อ้างใน : พระวินัยและระเบียบการซาเลเซียน ข้อ 40)

ด้วยเอกลักษณ์และบรรยากาศซาเลเซียน คุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน ท้าทายเราให้เข้าใจและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่าน ซึ่งเป็นหนทางและแนวทางในการจัดการศึกษาอบรมแบบซาเลเซียนที่นำเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของเรา

ระบบการเรียนของโรงเรียนแสงทองวิทยา[แก้]

ระดับประถม[แก้]

 • IEP (โปรแกรมนานาชาติ)
 • Mini English Programme
 • GP (โปรแกรมทั่วไป)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • Science Math Programme (SMP) โปรแกรมวิทย์-คณิต (ม.1-2-3/4-5)
 • Mini English Programme (MEP) (ม.1-2-3/6-7)
 • Science Math Cadet (SMC) (ม.1-2-3/3)เตรียมเพื่อสอบโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • Innovation Programme (INP) (ม.1-2-3/1-2)
 • Science Math English Programme (SME Boy) โปรแกรมวิทย์-คณิต-อังกฤษ (ม.1-2-3/8-9)
 • Science Math English Programme (SME ST-TN) โปรแกรมวิทย์-คณิต-อังกฤษ (ม.1-2-3/10) (โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคระห์)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • โปรแกรมเตรียมแพทย์ (ม.4-5-6/1)
 • โปรแกรมเตรียมวิศวะ (ม.4-5-6/2-3)
 • โปรแกรมเตรียมวิศวะ-คอมพิวเตอร์ (ม.4-5-6/3)
 • โปรแกรมวิทย์-คณิต (ม.4-5-6/4-5)
 • โปรแกรมศิลป์-คำนวณ (ม.4-5-6/6)
 • โปรแกรม SME Boy (ม.4-5-6/7)
 • โปรแกรม SME ST-TN (ม.4-5-6/8) (โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคระห์)

ประเภทนักเรียน[แก้]

 • นักเรียนไป-กลับ
 • นักเรียนประจำ

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

www.smest.net

www.saengthong.ac.th

พระวินัยและระเบียบการซาเลเซียน ข้อ 40