รายนามผู้บัญชาการทหารบกไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก ผู้บัญชาการทหารบก)
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้บัญชาการทหารบก
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Army.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Army.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
วาระ จนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่ง กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถาปนา พ.ศ. 2430
เว็บไซต์ Thai Army Commander

รายพระนาม รายนาม ผู้บัญชาการทหารบก แห่งกองทัพบกไทย

เจ้าพนักงานใหญ่ ผู้ช่วยบัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Damrong Rajanubhab, 1904.gif พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 8 เมษายน พ.ศ. 2430 -
เมษายน พ.ศ. 2433
ผู้บัญชาการกรมทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
2 เจิม แสง-ชูโต.jpg จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
(เจิม แสง-ชูโต)
15 เมษายน พ.ศ. 2433 -
27 มีนาคม พ.ศ. 2435
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
3 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2435
16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
4 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2439
1 เมษายน พ.ศ. 2442
5 พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช.jpg จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444
11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
5 พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช.jpg จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
6 Field Marshal Chao Phraya Bodindechanuchit (Mom Rajawongse Aroon Chatkul).jpg จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
1 เมษายน พ.ศ. 2457
25 สิงหาคม พ.ศ. 2464
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7 Img294.jpg พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต
(แย้ม ณ นคร)
1 เมษายน พ.ศ. 2465
3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
8 Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 3 สิงหาคม พ.ศ. 2469
31 มีนาคม พ.ศ. 2471
9 General HH Prince Boworadet.jpg พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช 25 ตุลาคม พ.ศ. 2471
16 มิถุนายน พ.ศ. 2474
10 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474
28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บัญชาการทหารบก
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
11 Pahol.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
6 สิงหาคม พ.ศ. 2475
18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
24 มิถุนายน พ.ศ. 2476
4 มกราคม พ.ศ. 2481
25 สิงหาคม พ.ศ. 2487
29 มีนาคม พ.ศ. 2489
12 Ppiboon.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 4 มกราคม พ.ศ. 2481
5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
13 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 6 สิงหาคม พ.ศ. 2487
24 สิงหาคม พ.ศ. 2487
14 อดุล อดุลเดชจรัส.jpg พลเอก อดุล อดุลเดชจรัส 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
15 PinChun 1.JPG จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2491
23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
16 Sarit Dhanarajata.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
17 Thanom Kittikachorn 1960 01.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506
1 ตุลาคม พ.ศ. 2507
18 จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ พลตำรวจเอก ประภาส จารุเสถียร.jpg จอมพล ประภาส จารุเสถียร 1 ตุลาคม พ.ศ. 25071 ตุลาคม พ.ศ. 2516
19 Krit Siwara.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516
30 กันยายน พ.ศ. 2518
20 บุญชัย บำรุงพงศ์.jpg พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
30 กันยายน พ.ศ. 2519
21 Gen.serm na nakhon.jpg พลเอก เสริม ณ นคร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30 กันยายน พ.ศ. 2521
22 Prem Tinsulanonda (Cropped).jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2521
25 สิงหาคม พ.ศ. 2524
23 ประยุทธ จารุมณี.jpg พลเอก ประยุทธ จารุมณี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2524
30 กันยายน พ.ศ. 2525
24 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก.jpg พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
25 Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
28 มีนาคม พ.ศ. 2533
26 สุจินดา คราประยูร1.jpg พลเอก สุจินดา คราประยูร 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
6 เมษายน พ.ศ. 2535
27 อิสระพงศ์ หนุนภักดี.jpg พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี 7 เมษายน พ.ศ. 2535
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
28 วิมล วงศ์วานิช.jpg พลเอก วิมล วงศ์วานิช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535
30 กันยายน พ.ศ. 2538
29 ประมณฑ์ ผลาสินธุ์.jpg พลเอก ประมณฑ์ ผลาสินธุ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538
30 กันยายน พ.ศ. 2539
30 เชษฐา ฐานะจาโร.jpg พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2539
30 กันยายน พ.ศ. 2541
31 Surayut.JPG พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2541
30 กันยายน พ.ศ. 2545
32 Gen Somtat.jpg พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
30 กันยายน พ.ศ. 2546
33 ชัยสิทธิ์ ชินวัตร.jpg พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546
30 กันยายน พ.ศ. 2547
34 Prawit W.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547
30 กันยายน พ.ศ. 2548
35 Sonthi Boonyaratglin (cropped).png พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548
30 กันยายน พ.ศ. 2550
36 Anupong Paochinda (in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform).jpg พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
30 กันยายน พ.ศ. 2553
37 Prayut Chan-O-Cha in 1st Infantry Regiment's royal guard uniform.jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
30 กันยายน พ.ศ. 2557
38 UdomdejSitabutta.jpg พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
30 กันยายน พ.ศ. 2558
39 บิ๊กหมู1.jpg พลเอก ธีรชัย นาควานิช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
30 กันยายน พ.ศ. 2559
40 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]