โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
Logo ACS1.gif
LABOR OMNIA VINCIT
ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไทย ประเทศไทย 20110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Assumption College Sriracha
อักษรย่อ อ ส ช, ACS
ประเภท โรงเรียนเอกชน
สถาปนา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2487
ผู้ก่อตั้ง ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์)
เพลง มาร์ชอัสสัมชัญศรีราชา, สดุดีอัสสัมชัญ
เว็บไซต์
ภราดามงฟอร์ต เดลโรซาลิโอ อธิการองค์ที่ 2 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (อังกฤษ: Assumption College Sriracha; อักษรย่อ: อสช, ACS) ก่อตั้งโดย ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์) วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) และเป็นอันดับที่ 5 ใน 14 สถาบันของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชายล้วน (ปัจจุบันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายเปิดสอนในระบบสหศึกษา) รับทั้งนักเรียนประจำ และ ไป-กลับ ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและ ภราดาเลอชัย ลวสุต เป็นครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และมีภราดาจรัญ ศรีหล้า ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภราดามานิต สกนธวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ภราดากุลชาติ จันทโชโต และ ภราดาวิทยา เทพกอม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ มาปัจจุบันมีนักเรียนจากเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศมาเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 5000 คนเป็นนักเรียนจากทั้งหมด 77 จังหวัดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ในช่วงปี พ.ศ. 2484 - 2487 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะสงครามโลกครั้งที่สอง สถานที่ต่าง ๆ ในพระนครซึ่งรวมทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดอย่างหนัก กระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2485คณะภราดาได้มอบหมายให้ภราดาเทโอฟาน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอธิการโรงเรียนเซนต์คาเบรียลอยู่ในขณะนั้น ให้อพยพนักเรียนประจำและนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของโรงเรียนจำนวนหนึ่งเดินทางมาเปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวที่ศรีราชา ซึ่งคณะภราราดาได้ซื้อที่ดินไว้เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว คณะภราดา ครูและนักเรียนรุ่นแรก ต่างช่วยกันแผ้วถางพื้นที่ป่าให้เป็นโรงเรียน เปลี่ยนไร่ตะไคร้เป็นไร่สับปะรดจนกลายเป็นไร่สับปะรด เอ ซี ที่มีชื่อเสียงเป็นอันมาก แล้วนำผลผลิตออกจำหน่ายนำรายได้มาจุนเจือพัฒนาโรงเรียน และเลี้ยงดูแลนักเรียนในระหว่างสงคราม ซึ่งอัตคัดขัดสนไปทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องอาหารการกิน ภราดา ครู และนักเรียนรุ่นแรกต้องเรียนและทำไร่ไปด้วยจึงเรียนกันว่า เป็นรุ่นบุกเบิก

ปลายปี พ.ศ. 2486 สงครามโลกสิ้นสุดลง โรงเรียนอัสสัมชัญเปิดทำการสอนตามเดิม แต่อาคารนอนของนักเรียนประจำถูกทำลายได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงไม่สามารถย้ายเด็กกำพร้าและนักเรียนประจำจากศรีราชากลับไปได้ จำเป็นต้องเรียนที่ศรีราชาต่อไป ประกอบกับเยาวชนในท้องถิ่นสมัครเข้าเรียนจำนวนมากขึ้น คณะภราดาจึงตัดสินใจเปิดทำการสอนอย่างจริงจัง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 โดยมีภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์) เป็นอธิการผู้ก่อตั้ง และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2491 และได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2493

จากชื่อ “โรงเรียนกลางป่า” ในเบื้องแรกกลับกลายมาเป็นอุทยานการศึกษาที่กว้างใหญ่งดงาม ร่มรื่น ตระการตา ในเนื้อที่กว่า 550 ไร่ เพียบพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลกยุคปัจจุบัน เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ผลิตเยาวชนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้กลายมาเป็น ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทยทุกวงการ และยังเป็นโรงเรียนที่ผลิตนักเตะ นักกีฬาชั้นเยี่ยมประดับวงการกีฬาแห่งประเทศไทย และนักฟุตบอลระดับทีมชาติอีกด้วย

ความหมายของตราโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา[แก้]

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ตราสัญลักษณ์ชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีลักษณะ เป็นตราโล่สีแดงคาดสีขาว มีตัวอักษร ACS สีน้ำเงินอยู่กึ่งกลาง และมีปีคริสต์ศักราช 1944 สีนำเงินอยู่ใต้ตัวอักษร สีแดงและขาวนี้ให้ความหมายคือชาวอัสสัมชัญศรีราชา ทุกคนต้องรู้จักเสียสละ กล้าหาญ และ ทำในสิ่งที่ดีงาม

ความหมาย
สีแดง ขาว น้ำเงิน เตือนใจให้รำลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สีแดง ความเสียสละ กล้าหาญ และอดทน
สีขาว ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ
ACS มาจากคำว่า Assumption College Sriracha
1944 เป็นปีคริสต์ศักราชที่โรงเรียนก่อตั้งขึ้น

ความหมายของตราคณะภราดาเครือเซนต์คาเบรียล[แก้]

ตราสัญลักษณ์คณะภราดาเครือเซนต์คาเบรียล

ตราของภราดาเซนต์คาเบรียล ซึ่งสถาบันการศึกษาในเครือคณะภราดาเซนต์คาเบรียลทั้งหมดใช้ตรานี้เป็นตราประจำสถาบันร่วมกัน ตรงกลางตราเป็นรูปโล่แบ่งสี่ซีก มีสัญลักษณ์ดังนี้

A.M. และ ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว[แก้]

A.M. มาจากคำละตินว่า "Ave Marie" หมายถึง "วันทา มารี" พระนางมารีย์พรหมจารีมารดาของพระเยซูคริสต์ หรืออีกนัยหนึ่ง A.M. หมายถึง "Alma Mater" หมายถึง "โรงเรียนแม่" — ส่วนดอกซ่อนกลิ่น แสดงถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ที่นักเรียนทุกคนต้องพยายามทำตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และ ใจ อยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม — ในส่วนนี้จึงมีความหมายรวมว่า โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านเกิดที่ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว มีพระนางมารีอาเป็นที่รักเคารพและบูชาร่วมกันไม่แยกแยะว่าใครมีหรือจน ความรักและความสุขที่มีต่อครอบครัว ต่อแม่ที่มีร่วมกันเป็นความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจเสมอ ละรักใคร้สามัคคี ไม่ว่าอยู่ ณ ที่แห่งใด

รูปเรือใบ และ ดาวเหนือเรือ[แก้]

เปรียบได้กับ "นาวาชีวิต" ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมและแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติให้ได้คิดเสมอว่า "ชีวิตคือการต่อสู้" มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้าเหนือเรือที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึงแสดงแห่งความหวัง ได้แก่ แสงธรรมแห่งศาสนา กับแสดงแห่งปัญญา จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกันเป็นดวง ประทีป ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรม และปัญญา

อักษร DS และไม้กางเขน[แก้]

ย่อจากภาษาฝรั่งเศส "Dieu Seul" หมายความว่า จะทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระเจ้า เป็นคติพจน์ของนักบุญหลุยส์ เดอ มงฟอร์ ผู้สถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรียล — โดยอีกนัยหนึ่ง D หรือ Divinity หมายถึงศาสนา ซึ่งเราทุกคนต้องมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ, เครื่องหมายไม้กางเขน เป็นเครื่องหมายแห่งความรัก และความเสียสละ ดังที่พระคริสต์ได้ทรงสละชีวิตของพระองค์ด้วยความรัก ที่จะช่วยไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์, S หรือ Science หมายถึงวิทยาการ ความรู้ที่ทำให้เรามีเหตุผล เราทุกคนควรจะมุ่งหาความรู้อยู่เสมอ ยิ่งเรามีความรู้ฝ่ายโลกมากขึ้นเท่าได เราก็ยิ่งควรสนใจหาความรู้ฝ่ายธรรมให้มากขึ้นเท่านั้น

สำหรับพวงดอกไม้ที่ประดับโล่ เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคนให้กระทำความดีให้เชิดชู และจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถาบันมิให้เสื่อมสูญสลายไป

ทำเนียบเจษฎาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา[แก้]

ตารางแสดงทำเนียบเจษฎาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ตั้งแต่ พ.ศ. 2487 - ปัจจุบัน

อันดับ รูป รายนาม ยุค วาระดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 ภ.เทโอฟาน.jpg ภราดาเทโอฟาน (ชิน บุณยานันทน์) ยุคบุกเบิก 2487 - 2496
2 DSC07398.JPG ภราดามงฟอร์ต ยุคลงหลักปักฐาน 2496 - 2504
3 ภ.โฮโนรา.jpg ภารดาโฮโนรา ยุคทองทางกีฬา 2504 - 2509
4 ภ.ซีเมออน.jpg ภราดาซีเมออน ยุครักษาการณ์ ดำรงตำแหน่ง 3 เดือน
5 Logo ACS.gif ภราดาฟรังซัวส์ ยุคปฏิรูป 2509-2514
6 Bro.John.jpg ภราดายอห์น แมรี่ ยุครักษาการณ์ 2514-2517
7 วิริยะ ฉันทวโรดม.jpg ภราดาหลุยส์ ชาแนล (วิริยะ ฉันทวโรดม) ยุคประชาธิปไตยและฟื้นฟูโรงเรียน 2517-2520
8 เลโอ.jpg ภราดาเลโอ (ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์) ยุคประหยัด 2520 - 2526
9 วิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย.jpg ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ยุคสร้างสรรค์ครู 2526 - 2531
10 ชุมพล ดีสุดจิต.jpg ภราดาชุมพล ดีสุดจิต ยุครักษาการณ์ ดำรงตำแหน่ง 1 ภาคเรียน พ.ศ. 2532
11 ภ.อานันท์ ปรีชาวุฒิ.jpg ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ยุคไฮเทค 2532 - 2534
12 วิริยะ ฉันทวโรดม.jpg ภราดาหลุยส์ ชาแนล (วิริยะ ฉันทวโรดม) ยุคเพชรบูรพา 2535 2540
13 ศักดา กิจเจริญ.jpg ภราดาซัลวิโนศักดา กิจเจริญ ยุคระเบียบดี กีฬาเด่น เคร่งคุณธรรม 2541 - 2543
14 อาจิณ เต่งตระกูล.jpg ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ 2544 - 2546
15 สุรสิทธิ์s.jpg ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ยุคองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2547 - 2549
16 ศักดา กิจเจริญ.jpg ภราดาซัลวิโนศักดา กิจเจริญ ยุคบูรณาการ 2550 - 2553
17 เลอชัย ลวสุต.jpg ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ยุครักษาการณ์ 2553-2554
18 Logo ACS.gif ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา ยุคฟื้นฟูโรงเรียน 2554 - 2555
19 ดร.ชำนาญ2.jpg ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ยุคปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน

สถานที่สำคัญ[แก้]

โบสถ์ 50 ปีเดอโรซาลิโอ
หน้าตึกอำนวยการ(ตึกผอม)

โบสถ์เดอโรซาลิโอ เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในสมัยภราดามงฟอร์ต ซึ่งตัวโบสถ์นั้นมีความเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี เป็นรูปพัดคลี่ ซึ่งโบสถ์นี้มีสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งคือ ไม่มีเสาให้ดูระเกะระกะ และภายในบริเวณไม้กางเขนนั้นแกะสลักจากไม้ซุงท่อนเดียว

ตึกวัชรสมโภช สร้างขึ้นในสมัย ภราดาหลุยส์ ชาแนล มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นหอประชุมที่ชื่อว่าหลุยส์ ชาแนล เป็นหอประชุมขนาดใหญ่สุดในโรงเรียน ความจุที่รับได้ 1,000 คน มีเก้าอี้พร้อม และบริเวณข้างหอประชุมมีห้องศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องวารสารอยู่ด้วย ชั้นล่างก็เป็นห้องสมุดกลางของโรงเรียน มีห้องฝ่ายวิชาการ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องฝ่ายนักเรียนประจำ ห้องฝ่ายปกครองกลาง และห้องประชุมขนาดเล็กในตึกนี้อีกด้วย

ตึกอำนวยการ เป็นตึกที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดที่สุดในโรงเรียน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอีกอย่างหนึ่งในโรงเรียน เรียกกันว่า ตึกผอม มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้น 1 จะเป็นห้องประชาสัมพันธ์ ห้องธุรการ ห้องการเงิน และ ห้องไปรษณีย์วัสดุ ชั้น 2-3 เป็นสำนักผู้อำนวยการ

อาคารโอเซ่ Ose Memorial Building เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโรงเรียน แต่ตอนนี้สร้างขึ้นใหม่แล้ว อาคารมีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้น 1 เป็นห้องฝึกซ้อมดนตรีและห้องซ้อมของวงโยธวาธิต ห้องอาหาร ห้องอินเทอร์เน็ต IMAC ชั้น 2 เป็นห้องโฮมเธียเตอร์ และห้องประชุม

ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ เป็นสถานที่พักของคณะนักเรียน และนักบวชในคณะภราดาเซนต์คาเบรียล และใช้เป็นสถานที่ฝังศพของคณะภราดาที่ล่วงลับไปแล้ว

ตึกอัสสัมชัญ เป็นตึกนักเรียนประจำ ม.ปลาย

ตึกเทโอฟาน

ตึกนฤมล เป็นตึกนักเรียนประจำ ม.ต้น

ตึกเคลเม้นต์ เป็นตึกนักเรียนประจำ ม.ต้น

ตึกมงฟอร์ต เป็นตึกเรียนประถม MLP

ตึกเซนต์หลุยส์ เป็นตึกเรียนม.ต้น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Macintoch

ตึกเซนต์คาเบรียล เป็นตึกเรียนม.ต้น MLP มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรีไทย ห้องนาฏศิลป์

ตึกอุดมประเสริฐ เป็นตึก 1 ชั้น ภายในเป็นที่ทำการฝ่ายกิจกรรม

ตึกเทโอฟาน เป็นตึกเรียนนักเรียนชั้น ม.ปลาย มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 6 ห้อง ห้องสมุด และห้องแนะแนว ชั้น 2 เป็นห้องพักครู ห้องคอมพิวเตอร์ (IMAC) ห้องประชุม ห้องนาฏศิลป์ ห้องนำเสนอผลงาน และห้องเรียนชั้น ม.4 ชั้น 3 เป็นห้องเรียนชั้น ม.5 ชั้นสุดท้าย ชั้น 4 เป็นห้องเรียนชั้น ม.6 และมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโรงเรียนในเมืองไทย

ตึกสุวรรณสมโภช เป็นโรงยิมหรือโรงพลศึกษามีทั้งหมด 2 ชั้นครึ่ง ชั้น 1 เป็นสนามแบดมินตัน สนามปิงปอง ห้องทูบีนัมเบอร์วัน ห้องเก็บพัสดุ ชั้น 1 ครึ่งเป็น ห้องซ้อมดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องศิลปะ ชั้น 2 เป็นสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานโอลิมปิคพร้อมอัฒจันทร์ จุผู้ชมได้ถึง 1,200 คน

ตึกเซนต์ เมรี่ เป็นตึกเรียนชั้น ม.ต้น มีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ตึกโดนาเซียง เป็นตึกเรียนชั้นประถม มีห้องโสตทัศนูปกรณ์ ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์

บ้านเซนต์ ปีเตอร์ เป็นบ้านพักนักกีฬาช้างเผือก หรือว่านักกีฬาฉลามชลจูเนียร์ Conburi FC.

ตึกราฟาแฟล เป็นที่พักของนักเรียนประจำ ชั้น ป.4 - ม.3 มี 2 ชั้น ชั้น 1 เป็นห้องอาบน้ำ ห้องรับประทานอาหาร ห้อง คอมพิวเตอร์ ห้อง Study ชั้น 2 เป็นห้องนอนนักเรียนประจำ 900 คน ห้องพยาบาล ห้องพักมาสเตอร์คุมตึก

เรือนแฟร์ เป็นเรือนพยาบาลภายในโรงเรียน ภายในมีอุปกรณ์ทางการรักษาพยาบาล ห้องพักผู้ป่วย เตียงนอน 30 เตียง

ตึกกาเบรียลลา เป็นหอพักนักเรียนหญิง ม.ปลาย

โภชนาคาร ศักดา กิจเจริญ เป็นโรงอาหารแห่งใหม่แทนโรงอาหารเดิมซึ่งเปลี่ยนเป็นโรงแบดมินตัน โรงอาหารใหม่นี้มี 1 ชั้นครึ่ง ติดเครื่องปรับอากาศทั้งตึก ชั้น 1 เป็นศูนย์อาหาร ที่นั่งรับประทานอาหาร 5000 ที่ ร้านค้า 22 ร้าน มีห้องรับประทานอาหารของคณะครู คณภราดา รวมถึงห้องพัก และห้องรับรองไว้ในการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน อ่างเก็บน้ำหลุยส์ มารี (บ่อวิเชียร) เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ภายในโรงเรียน ทำหน้าที่เก็กกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน และเป็นจุดหนึ่งที่มีความโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งในโรงเรียน

สนามบาสเก็ตบอลโฮโนร่า (สนามบาสโหล) เป็นสนามบาสเก็ตบอล ขนาด 16 สนาม(จากเดิมที่มี 12 สนาม) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตึกสุวรรณสมโภช และโรงแบดมินตัน ซึ่งสนามบาสติดกับสนามสิรินธร สนามนี้เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงถ่ายทำภาพยนตร์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น เด็กหอ เป็นต้น

สนามกีฬาสิรินธร เป็นสนามกีฬามาตรฐานนานาชาติ จุผู้เข้าชม 8000 คน และยังใช้เป็นสนามเหย้าของชลบุรี เอฟซี ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนไปใช้สนามชลบุรีสเตเดียมแทน และยังใช้เป็นที่จัดการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP รวมถึงฟุตบอล 7 สี และที่สำคัญ สนามแห่งนี้เป็นสนามที่ฝากผลงานการจัดงานมหกรรมกรีฑาสีเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย

สนามอุดมประเสริฐ เป็นสนามหญ้าอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีการต่างๆ และเป็นสนามฝึกซ้อมของนักเรียนฉลามชลจูเนียร์ หน้าสนามมีตึกอยู่หลังหนึ่งชื่อ ตึกอุดมประเสริฐ ซึ่งบริษัทที่ก่อสร้างตึกนฤมล เซนต์หลุยส์ เซนต์คาร์เบรียล มงฟอร์ต อัสสัมชัญ สร้างแถมให้ ตึกนี้ชั้นล่างเป็นห้องฝ่ายกิจกรรม ชั้นบนจะใช้ในงานพิธีถวายพระพร หรือ งานอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น งานรำลึกพระกรุณา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สนามไซบีเรีย เป็นสนามหญ้าหลังโรงเรียน ติดกับทางรถไฟ เป็นสนามโล่งอเนกประสงค์

ค่ายลูกเสือลูโดวีโก เป็นค่ายลูกเสือที่มีพร้อมด้วย อุปกรณ์การละเล่น รวมถึงที่พัก และที่ใช้สำหรับการฝึกค่ายลูกเสือ อย่างสมบูรณ์แบบ

ศาลาแปดเหลี่ยม เป็นศาลาที่ใช้ สำหรับจัดงานกิจกรรมต่างๆ อย่างกิจกรรม ร้องเพลง เล่นเกมส์ต่างๆ และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ เรื่องรถโรงเรียน ของคุณบี พีระพัฒน์ เถรว่อง ศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสระว่ายน้ำเลโอ และอยู่ด้านหลังสนามสิรินธร แต่ขณะนี้ศาลาแห่งนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่ค่ายลูกเสือลูโดวีโดแทน และตรงที่ตั้งศาลาแปดเหลี่ยมเก่าได้ทำการสร้างสนามบาสเก็ตบอลหญิงทั้งหมด 3 สนามขึ้นแทน

สระว่ายน้ำเลโอ เป็นสระว่ายน้ำโอลิมปิคขนาดมาตรฐาน สร้างในสมัยภราดาเลโอ พร้อมอัฒจันทร์จุได้ 1200 คน อีกทั้งยังมีสระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง รวมถึงสระว่ายน้ำสำหรับเด็กอีกด้วย

สุสานภราดา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของโรงเรียน ตั้งอยู่ภายในบริเวณ ยุวลัย เซนต์หลุยส์ แมรี่ ศรีราชา ศิษย์เก่า รวมถึงคณะนักบวช คณะครู นักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป จะเข้ามากราบไหว้ท่านภราดาที่ล่วงลับไปแล้ว ฝังศพภราดาในคณะเซนต์คาเบรียลมากกว่า 30 ท่าน

โรงแบดมินตันเก่า เมื่อก่อนเป็นโบสถ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่มาในสมัยของภรามงฟอร์ต ท่านได้ทำการสร้างโบสถ์แห่งใหม่ขึ้น เลยย้ายโบสถ์เก่านี้ไปไว้โบสถ์ใหม่ และทำโบสถ์เก่านี้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงแบดมินตัน ซึ่งขณะนี้ก็ยังดำรงไว้อยู่ ซึ่งเป็นอาคารเก่าที่โรงเรียนอนุรักษ์ไว้

อ่างเก็บน้ำหลุยส์ มารี(บ่อวิเชียร)

รูปเคารพในโรงเรียน[แก้]

 • พระเยซูคริสตเจ้าตรึงกางเขน ในโบสถ์ เดล โรซาริโอ
 • พระนางพรหมจารีมารีอา ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บริเวณหน้าโรงเรียน
 • พระนางพรหมจารีมารีอา ประทานพระ ที่หน้าตึกเซนต์แมรี
 • พระนางพรหมจารีมารีอา ที่มุขตึกเซนต์คาเบรียล
 • พระนางพรหมจารีมารีอา ประทานพร ที่ชั้น 4 ตึกโดนาเซียง
 • พระนางพรหมจารีมารีอา หน้าตึกราฟาแอล
 • นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ที่หน้าตึกอัสสัมชัญ
 • นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ที่อ่างเก็บน้ำหลุยส์ มารี
 • ภราดาเทโอฟาน หน้าตึกเทโอฟาน
 • ภราดามงฟอร์ด หน้าตึกวัชรสมโภช
 • ภราดายอห์น แมรี่ หน้าตึกมงฟอร์ต
 • ภราดาโดนาเซียง หน้าตึกโดนาเซียง
 • ภราดาศักดา กิจเจริญ ที่โภชนาคารศักดา กิจเจริญ


แผนการเรียน[แก้]

Assumption College Sriracha ได้มีแผนการเรียนให้เลือกได้หลายอย่างตามความถนัดของเรา ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

 • ระดับชั้นประถมศึกษา

1. แผนการเรียนปกติ

2. Modern Language Program (MLP) เรียนวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ

 • ระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น

3. แผนการเรียนปกติ

4. Modern Language Program (MLP) เรียนวิชาวิทย์,คณิต,อังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ

5. Special English Program (SEP) เรียนวิชาอังกฤษ กับครูต่างชาติ แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยใน 1 ห้องเรียน

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

6. แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 5 ห้อง

7. แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ จำนวน 1 ห้อง

8. แผนการเรียนศิลป์-ภาษา,อังกฤษ,ฝรั่งเศส,จีน,ญี่ปุ่น จำนวน 4 ห้อง

9.แผนการเรียนวิทย์เข้มข้น (gifted) เรียน วิทย์-คณิต เข้มข้น

เพลงโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีเพลงเป็นของตนเองคือ เพลง อัสสัมชัญศรีราชา เพชรบูรพา อุทยานการศึกษา และสดุดีอัสสัมชัญ

  • อัสสัมชัญศรีราชา เกียรติศักดิ์ศรีดังสนั่นก้องฟ้า อัสสัมชัญศรีราชา เรายึดมั่นในคุณธรรม**

พวกเราะพากเพียร มุ่งเรียน เพื่อสร้างสังคม เพื่อให้ชาวโลกชื่นชม ให้สมศักดิ์ศรีของเรา จะร่วมกันทั้งกายใจ ไม่ให้แดงขาวหมองเศร้า เทิดเกียรติสถาบันเรา แดงขาว อัสสัมชัญศรีราชา

พวกเราจะสร้างความดี จะรัก และสามัคคี ร่วมกันรุ่นน้องรุ่นพี่ เพื่อให้ศักดิ์ศรีมั่นคง จะช่วยกันสร้างผลงาน ด้วยอุดมการณ์สูงส่ง เลือดเราแดงขาวซื่อตรง พวกเราอัสสัมชัญศรีราชา

จะไม่เดินหลงทางผิด เพื่อให้ชีวิตถูกทาง จะเดินตามแสงสว่าง บนทางแห่งแสงธรรม อัสสัมชัญศรีราชา จะพาพวกเราก้าวนำ จดจำนามไว้ทุกคำ พวกเราอัสสัมชัญศรีราชา .. จะไม่เดินหลงทางผิด เพื่อให้ชีวิตถูกทาง จะเดินตามแสงสว่าง บนทางแห่งแสงธรรม อัสสัมชัญศรีราชาชา จะพาพวกเราก้าวนำ จดจำนามไว้ทุกคำ พวกเราอัสสัมชัญศรีราชา

เพลงประจำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

Problems playing this file? See media help.

ACS BOOM[แก้]

แบบต้นฉบับ ACS ACS AS-S UM-P TIO-N SRIRACHA SRIRACHA ASSUMPTION SRIRACHA ASSUMPTION SRIRACHA |||| |||| |||| |||| |||| ACS HEY

แบบปัจจุบัน (2014) ACS ACS ASS UMP TION SRIRACHA SRIRACHA ASSUMPTION SRIRACHA ASSUMPTION SRIRACHA |||| |||| |||| |||| |||| ACS

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา[แก้]

รายนามนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°09′56″N 100°56′16″E / 13.165484°N 100.937639°E / 13.165484; 100.937639