โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี
(อุทกฯ อุปถัมภ์)
ที่ตั้ง
22 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญบาลี: น สิยา โลกวฑฺฒโน
(ไม่ควรเป็นคนรกโลก)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วิทยาเขตสหวิทยาเขตชลบุรี 2
สี   สีเขียว-สีเหลือง
เพลงบทร้องประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์
(อโหกุมาร)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ 22 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และเป็นโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์ แห่งที่ 11

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนอุทกวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลที่ตั้งบนที่ดินของวัดอุทกเขปสีมาราม ซึ่งประชาชนและเจ้าอาวาสทั้ง 3 วัด คือ วัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วัดเขาบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และวัดอุทกเขปสีมาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ซื้อไว้เพื่อตั้งโรงเรียนโดยเฉพาะ มีเนื้อที่จำนวน 20 ไร่ 86 ตารางวา ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2522 และเปิดสอนเป็นวันแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 มีนักเรียน ม.1 จำนวน 83 คน มี 2 ห้องเรียน ครูใหญ่คนแรก คือ นายสมดุล ทำเนาว์ มีครู 5 คน

ปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น "โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)" โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และนับเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ แห่งที่ 11