โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
LAEMCHABANG 3 MUNICIPALITY SCHOOL
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ที่ตั้ง
เลขที่ 444 หมู่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ไทย
โทรศัพท์ 0-384-93368
โทรสาร 0-384-93368
ข้อมูล
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญคุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมความรู้
โยคา เว ชายเต ภูริ
(ปัญญาย่อมเกิดเพราะฝึกฝน)
ผู้ก่อตั้งเทศบาลนครแหลมฉบัง
ผู้อำนวยการไทย นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์
ขนาดของชั้นเรียนเฉลี่ยม.1 - ม.6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ห้องเรียน25 ห้องเรียน 1 อาคารเรียน
พื้นที่16 ไร่เศษ 2 งาน 25 ตารางวา
สีสีเขียว      สีขาว     
เพลงมาร์ช ท.3
เว็บไซต์www.lcbs3.org Facebook โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 (อังกฤษ: Laemchabang 3 Municipality School) (อักษรย่อ: ท.ลบ.๓. - TLB 3) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ ถนนเมืองใหม่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ประเภทสหศึกษา (ชาย/หญิง) สังกัดสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ขนาดเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา เป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ด้วยในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้เริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อกระจายความเจริญเติบโตไปส่วนภูมิภาคเรียกว่า โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Seaboard) จึงมีโครงการจัดสร้างเมืองใหม่แหลมฉบัง โดยเวนคืนที่ดินสำหรับจัดเป็นสถานศึกษาด้วย เพราะคาดว่าในชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง จะมีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับคณะเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โดยนายกเทศมนตรี นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ มีนโยบายสนับสนุนให้จัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วในโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 และ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)

ต่อมาในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2544 นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแหลมฉบัง มีนโยบายจึงจัดตั้งโรงเรียนแห่งที่ 3 ขึ้น ในพื้นที่ ศษ.12

เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง และบริเวณใกล้เคียงเป็นเขตที่มีการขยายตัว และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว เช่น การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ความเจริญเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และความสนใจศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ขึ้น เพื่อเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6

และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[1]

รางวัลที่ได้รับ และความภาคภูมิใจ[แก้]

 • ปีการศึกษา 2557 รางวัลศูนย์การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ระดับประเทศ
 • ปีการศึกษา 2555 - 2557 รางวัลชมเชย 3 ปี "ธนาคารโรงเรียน" ระดับประเทศ ด้วยความมือจากธนาคารออมสิน (ซึ่งสร้างนิสัยรักการให้เรียนอย่างต่อเนื่อง)
 • ปีการศึกษา 2558 รางวัลชนะเลิศ กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคาร ออมสิน ปี 2558 ในระดับจังหวัดและรองชนะเลิศระดับภาคตะวันออก

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ : โยคา เว ชายเต ภูริ ( ปัญญาย่อมเกิดเพราะฝึกฝน )
 • ปรัชญา/คติธรรม : การศึกษาคือ ความเจริญงอกงามอย่างยั่งยืน
 • คำขวัญ : คุณธรรมเยี่ยม เปี่ยมความรู้
 • สีประจำโรงเรียน :
  • เขียว      หมายถึง การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • ขาว      หมายถึง ความมีคุณธรรมจริยธรรม
 • ตราประจำโรงเรียน : โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
 • อักษรย่อโรงเรียน : ท.ลบ.๓ - TLB 3
 • ธงประจำโรงเรียน : สีเขียว - สีขาว
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นแผ่บารมี หมายถึง คุณภาพนักเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม[3]
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :
 • วันสถาปนาโรงเรียน : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : โรงเรียนแห่งกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน
 • อัตลักษณ์นักเรียน : ผู้เรียนมีความสามารถที่หลากหลาย

หลักสูตรการเรียนการสอน[แก้]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นผู้สูงวัย

อาคารเรียน และสถานที่สำคัญ[แก้]

 • อาคารเรียน 1 เพชรบูรพา สร้างปี 2550
  • อาคารเรียน 5 ชั้น 47 ห้องเรียน
 • อาคารทรัพย์ปัญญา สร้างปี 2551
  • อาคารโดม 1 ชั้น
 1. เวทีการแสดง - สนามกีฬาในร่ม
 • อาคารเลิศปัญญา สร้างปี 255-
  • อาคาร 3 ชั้น
 1. ศูนย์อาหาร ชั้นที่ 1
 2. ห้องสมุด ชั้นที่ 2
 3. ห้องประชุม ชั้นที่ 3

ทำเนียบผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่[แก้]

ลำดับ ชื่อและนามสกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นางพรรณพรรษ หัตถวงษ์
(ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการคนแรก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°05′25″N 100°56′00″E / 13.090278°N 100.933364°E / 13.090278; 100.933364