โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
498 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ

เมืองระยอง
,
ระยอง
21150
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.พ.พ. (MPP)
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญเรียนดี กีฬาเป็น เด่นคุณธรรม
ก่อตั้ง12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ผู้อำนวยการวิชัย ยิ่งประเสริฐ
สีชมพู, เหลือง
เพลงมาร์ช ม.พ.พ.
เว็บไซต์www.mpp.ac.th

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ เมืองระยอง จังหวัดระยอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 (44 ปี)

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

ในระยะแรกได้อาศัยใช้ศาลาการเปรียญ วัดโสภณวราราม เป็นสถานที่เรียนเป็นการชั่วคราว และทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายจำนง ไชยรัตน์ อาจารย์ 1 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน

ต่อมาชาวบ้านชุมชนมาบตาพุดและชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมสมทบทุนโดยบริจาคเงินจำนวนหนึ่งในการสร้างอาคารเรียนบนที่ดินของนายพัน โสภณ โดยบริจาคที่ดินจำนวน 31 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา โดยมีกำนันเทศ อินบัว เป็นประธานในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมสร้างบ้านพักนักการภารโรง อีกจำนวน 1 หลัง สนามบาสเกตบอล บ่อน้ำ รั้วลวดหนาม และติดตั้งไฟฟ้าบริเวณโรงเรียน

เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จ จึงได้ย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญจากวัดโสภณวนารามมาเรียนที่แห่งใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 นับเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียน

ในปีพ.ศ. 2539 เกิดวิฤตมลพิษทางอากาศจากการสร้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ส่งผลให้โรงเรียนได้รับกระทบอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้ย้ายโรงเรียนจากพื้นที่เดิมไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ ซึ่งต้องรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนได้ โดยในระยะเวลาระหว่างการจัดหาพื้นที่ใหม่ของโรงเรียนนี้ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนและครูทั้งหมดย้ายไปทำการเรียนสอนที่โรงเรียนระยองวิทยานิคมอุตสาหกรรม เป็นการชั่วคราวในระยะเวลา 1 ภาคเรียน

ต่อมาได้ย้ายไปทำการเรียนการสอนในพื้นที่แห่งใหม่ บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินของทัณฑสถานเปิดห้วยโป่งมีเนื้อที่ 33 ไร่

และต่อมาจากที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มีโครงการขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนในการเตรียมรองรับนักเรียนในอนาคต ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม บุญญานาม จึงได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่จากทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง และในวันที่ 13 มิถุนายน 2555 กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ จำนวน 16 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 49 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวาโดยใช้พื้นที่ดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน[1]

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

อนุสาวรีย์ปู่พัน โสภณ[แก้]

...

หอประชุมกันเกรา[แก้]

...

ศูนย์อาหาร[แก้]

...

อาคารสามัญ ๑ (อาคาร ๑)[แก้]

...

อาคารสามัญ ๒ (อาคาร ๒)[แก้]

...

อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ (อาคารกลาง)[แก้]

...

อาคารประสานใจ (อาคาร ๓)[แก้]

...

ตึกนาฏศิลป์[แก้]

...

ห้องดนตรี[แก้]

...

อาคาร ๔๐ ปี (อาคาร ๔)[แก้]

...

เรือนพยาบาล[แก้]

...

อาคารเอนกประสงค์ ๑ (โดมใหญ่)[แก้]

...

อาคารเอนกประสงค์ ๒ (โดมเล็ก)[แก้]

...

สนามกีฬา[แก้]

...

กิจกรรมภายในโรงเรียน[แก้]

นำน้องท่องม.พ.พ.[แก้]

...

การแข่งขันกีฬาภายใน ลีลาวดีเกมส์[แก้]

...

เปิดบ้านลีลาวดี[แก้]

...

เพชรลีลาวดี ศรีม.พ.พ[แก้]

...

กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ[แก้]

...

หน่วยงาน[แก้]

สภานักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร[2][แก้]

...

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร[3][แก้]

...

MPP ECO SCHOOL[4][แก้]

...

ศิษย์เก่า[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร". data.bopp-obec.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-07-31. สืบค้นเมื่อ 2023-07-31.
  2. "สภานักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร". www.facebook.com.
  3. "ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร". www.facebook.com.
  4. "MPP Eco-school". www.facebook.com.