เทศบาลเมืองบ้านสวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองบ้านสวน
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลเมืองบ้านสวน
ตรา
คำขวัญ: ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายจักรวาล ตั้งประกอบ
พื้นที่
 • ทั้งหมด19.5 ตร.กม. (7.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด67,566
 • ความหนาแน่น3,465 คน/ตร.กม. (8,970 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลาประเทศไทย (UTC+7)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เว็บไซต์http://www.bansuan.go.th/ http://www.bansuan.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ศาลาว่าการเทศบาลเมืองบ้านสวน

เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นเทศบาลในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเมืองชลบุรีในปัจจุบัน เมืองบ้านสวน กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี

ประวัติ[แก้]

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้กำหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้

“เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง

เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านสวน ทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะโก

หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาท้วม

หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทวน

หมู่ที่ 4 บ้านสวนแขก

หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 6 บ้านหนองแหน

หมู่ที่ 7 บ้านเขามยุรา

หมู่ที่ 8 บ้านเขาน้อย

หมู่ที่ 9 บ้านบ่อบุญทอง

หมู่ที่ 10 บ้านศาลาคู่

ตำบลหนองรีบางส่วน (หมู่ 1 และ หมู่ 3) ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า

หมู่ที่ 3 บ้านหนองปีกนก

ตำบลหนองข้างคอกบางส่วน (หมู่ 1 และหมู่ 4) ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทวน

หมู่ที่ 4 บ้านบ่อน้ำจืด

รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 19.50 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เทศบาลเมืองบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลของ อำเภอเมืองชลบุรี คือ ตำบลบ้านสวน ตำบลหนองรี (บางส่วน) และ ตำบลหนองข้างคอก (บางส่วน)

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบางทราย และตำบลนาป่า อำเภอเมือง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลเสม็ด และตำบลห้วยกะปิ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองรี และตำบลหนองข้างคอก
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองชลบุรี และบางส่วนจดทะเลฝั่งตะวันออก ของ อ่าวไทย

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศเทศบาลเมืองบ้านสวน จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะมีอากาศชุ่มชื่น และฝนตกตลอดฤดู แต่ในฤดูหนาวนั้น จะมีอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.7- 29.9 องศาเซลเซียส

ประชากร[แก้]

ประชากรชาวบ้านสวนมีทั้งสิ้น 67,566 คน จากทั้งหมด 29,483 หลังคาเรือน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจการค้ามีอาชีพค้าขาย ร้อยละ 45 รับราชการ ร้อยละ 15 อุตสาหกรรม ร้อยละ 11 อาชีพรับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 29 สำหรับในเขตชานเมือง การประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้างบางส่วน

ศาสนา[แก้]

ชาวบ้านสวนนับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการนับถือศาสนาคริสต์และอิสลามบ้างเป็นส่วนน้อย โดยมีศาสนสถานภายในเขตบ้านสวนดังนี้

1.วัดพุทธ มี 5 วัด คือ วัดธรรมนิมิตต์ วัดใหม่บ้านสวน วัดผาสุการาม วัดชมพูแก้ว วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า)

2.สำนักสงฆ์ มี 1 แห่ง คือ สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม

3.โบสถ์คริสต์ มี 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสวน

4.มัสยิดกลาง มี 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสวน

การศึกษา[แก้]

สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน มีจำนวนหลายแห่ง และบางแห่งก็เป็นสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมาก โดยแบ่งตามสังกัดของสถานศึกษาได้ดังนี้

- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

- โรงเรียนชลราษฎรอำรุง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

- โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- โรงเรียนบ้านหนองตะโก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

  • สังกัดกรมการศาสนา 1 แห่ง คือ

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดธรรมนิมิตต์

  • ภาคเอกชนสังกัด สช. 9 แห่ง ได้แก่

- โรงเรียนเมืองชลพิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- โรงเรียนเมืองธารทิพย์พิทยา เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดชลบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- โรงเรียนเกษมวิทย์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- โรงเรียนศุทธรัตน์บ้านสวน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

- โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

- โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

- โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับชั้นปวช.และ ปวส.

- โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา

สาธารณสุข[แก้]

ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวนมีหน่วยงานบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจำนวน 22 แห่ง และเป็นโรงพยาบาลอีก 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี และโรงพยาบาลเอกชล

การคมนาคม[แก้]

-ทางรถยนต์ เมืองบ้านสวนใช้การคมนาคมทางถนนเป็นโดยส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือไม่ก็ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ส่วนถนนลูกรังนั้นมีส่วนน้อย ซึ่งจะอยู่ในซอยเล็ก ๆ และบริเวณชานเมืองเท่านั้น ถนนสายหลักที่สำคัญได้แก่ ถนนสุขุมวิท ถนนสุขประยูร (สายชลบุรี-พนัสนิคม) ถนนเศรษฐกิจ (สายชลบุรี-บ้านบึง) ถนนบายพาส (เลี่ยงเมืองชลบุรี) ถนนพระยาสัจจา

-ทางรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟ จากสถานีกรุงเทพ แล้วมาลงที่ สถานีรถไฟชลบุรี และสถานีรถไฟบางพระ ได้

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]