โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
Rayong Witthayakhom Paknam
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.ย.ว.3 R.W.Y3
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญมีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชา กีฬาก้าวไกล
สถาปนา22 กุมภาพันธ์ 2537
ผู้อำนวยการอรรถพล วงศ์บุปผา
สีฟ้า - ขาว
เว็บไซต์http://www.paknam.ac.th

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ เป็นโรงเรียนในจังหวัดระยอง

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2535 ท่านพระครูพิทักษ์รัตตเขต เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้เสนอความจำนงจะให้ใช้ที่ดินบริเวณหลังวัดปากน้ำ จำนวน 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อนายมังกร กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ในโอกาสที่อธิบดีกรมสามัญศึกษา นายบรรจง พงษ์ศาสตร์ ได้เดินทางมาประชุมสัมมนาข้าราชการกรมสามัญศึกษา ที่จังหวัดระยอง และได้ไปดูสถานที่ มีความเห็นชอบจึงมอบ ให้นายมังกร กุลวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ผ่านสำนักงาน สามัญศึกษาจังหวัดระยอง โดย นายอำนวย ทั่วทิพย์ ผู้อำนวยการ สามัญศึกษาจังหวัด ระยองโดย พณฯ รัฐมนตรีนายสัมพันธ์ ทองสมัคร ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้ง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537

ในวันที่ 14 มีนาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จแบบ ก ข และ ค ต่อมาโรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงอาคารเรียนเป็นแบบ 318 ล/30 ( พิเศษ ) มีลักษณะเป็น อาคารเรียน 4 ชั้นใต้ถุนโล่ง มีห้องน้ำภายในอาคาร และได้รับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายมานพ งามสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นผู้บริหารโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ คนแรกเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน หลังแรกในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เวลา 09.39 น. โดยมีท่านพระครูพิทักษ์ รัตตเขต เป็นประธานปัจจุบันโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายอรรถพล วงศ์บุปผา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]