โรงเรียนศรีสุวิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนศรีสุวิช
SRISUVIT SCHOOL
ตราโรงเรียน copy.jpg
ที่ตั้ง
555 หมู่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไทย 20150 ไทย
โทรศัพท์ 038-241222,038-241333
โทรสาร 038-240240
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญเก่งความรู้ คู่คุณธรรม นำความคิด ศรีสุวิช รู้ถูกผิด จิตประภัสสร
(อัตลักษณ์ของโรงเรียน)
ผู้ก่อตั้งนางสำเร็จ ดำรงหัด
เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ผู้อำนวยการนางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์
สีสีชมพู      - สีขาว     
เพลงมาร์ชศรีสุวิช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน--
เว็บไซต์[1]

FACEBOOK Srisurit Newsletter

FACEBOOK Srisurit PLUS English Programme

โรงเรียนศรีสุวิช เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2505 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 78 หมู่ 5 ปากซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนศรีสุวิช ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 133 เลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่ 8 ไร่ 37 ตารางวา โรงเรียนได้ก่อตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยมี นางสำเร็จ ดำรงหัด เป็นผู้รับใบอนุญาตคนแรกของโรงเรียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้โอนกิจการโรงเรียนศรีสุวิชให้กับ พันตำรวจโทประสาน ฟักฤกษ์ ซึ่งขณะนั้น โรงเรียนศรีสุวิช มีนักเรียนเพียง 112 คน และครู 8 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง โดย พันตำรวจโทประสาน ฟักฤกษ์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการ ตามใบอนุญาตเลขที่ 10/2529 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2529 มี นางนงลักษณ์ ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2541 นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ครูใหญ่ ได้มีการบริหารงาน และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพและมีมาตรฐาน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2546 โรงเรียนศรีสุวิชได้ขยายการจัดการศึกษาโดยเปิดการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ในปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนศรีสุวิช ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี พ.ศ. 2550 พันตำรวจโทประสาน ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต และ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน นางนงลักษณ์ ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้จัดการ และ นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสุวิช มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 พันตำรวจโทประสาน ฟักฤกษ์ ได้เสียชีวิตลง จึงได้แต่งตั้ง นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการโรงเรียน นับจากวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตามเลขที่หนังสือใบอนุญาต ศธ.(3) 004/2553 เพื่อให้การบริหารงาน และ การจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดย นางนงลักษณ์ ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2558 นางนงลักษณ์ ฟักฤกษ์ ได้เสียชีวิตลง นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์ จึงดำรงตำแหน่งเป็น ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา [1]

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ ภาพ ชื่อ - นามสกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 - นางสำเร็จ ดำรงหัด
(ผู้จัดการ)
พ.ศ. 2505 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ และผู้จัดการโรงเรียน
2 - พันตำรวจโทประสาน ฟักฤกษ์
(ผู้อำนวยการ)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2529 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
- - นางนงลักษณ์ ฟักฤกษ์
(ผู้จัดการโรงเรียน)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2529 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผู้จัดการโรงเรียน
3 - นางสาวประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์
(ผู้อำนวยการ)
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้จัดการโรงเรียน และประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

  • อัตลักษณ์ของโรงเรียน เก่งความรู้ คู่คุณธรรม นำความคิด ศรีสุวิช รู้ถูกผิด จิตประภัสสร
  • ปรัชญาของโรงเรียน การเรียนดี กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
  • คติพจน์โรงเรียน (CORE VALUES) การเรียนดี กิจกรรมเด่น สุภาพ สะอาด มารยาทดี

หลักสูตร[แก้]

โรงเรียนศรีสุวิช จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งการจัดการเรียนสอน ออกเป็น 4 โครงการ คือ

  1. โครงการหลักสูตรสามัญ
  2. โครงการ Gifted Program
  3. โครงการ Intensive English Program
  4. โครงการ Engilsh Program

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°01′38″N 100°55′43″E / 13.0272377°N 100.9287042°E / 13.0272377; 100.9287042