ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง (สหวิทยาเขตชลบุรี 1)
สังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง (สหวิทยาเขตชลบุรี 2)
สังกัด สพม.ชลบุรี ระยอง (สหวิทยาเขตชลบุรี 3)
สังกัด อบจ.ชลบุรี
สังกัด เมืองพัทยา
สังกัด ทน.แหลมฉบัง
สังกัด ทม.ศรีราชา

จังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 493 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองชลบุรี 7 37 1 45 10 37 2 1 95
เกาะจันทร์ 2 15 - 17 - 2 - - 19
เกาะสีชัง 1 - - 1 - 1 - - 2
บ่อทอง 1 26 - 27 4 2 - - 33
บางละมุง 3 31 - 34 14 35 - - 83
บ้านบึง 4 33 - 37 6 9 - - 52
พนัสนิคม 3 48 - 51 6 3 - - 60
พานทอง 2 23 - 25 1 2 - - 28
ศรีราชา 5 35 - 40 10 23 - - 73
สัตหีบ 2 15 1 18 3 11 - - 32
หนองใหญ่ 1 12 - 13 1 1 - - 15
รวม 31 275 2 308 57 125 2 1 493

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 308 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (สพม.ชลบุรี ระยอง) จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีทั้ง 3 เขตรวม 275 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดชลบุรีแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง[แก้]

จังหวัดชลบุรีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 31 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขตได้แก่[6]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี 2 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี 2 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกาะสีชัง ชลบุรี 3 ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี 1 คลองกิ่ว บ้านบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี 1 บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี 1 บางทราย เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 1 บ้านสวน เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี 3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี 2 หมอนนาง พนัสนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี 2 วัดสุวรรณ บ่อทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี 3 นาเกลือ บางละมุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี 1 หนองอิรุณ บ้านบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี 1 บ้านบึง บ้านบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี 1 บ้านสวน เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี 3 บึง ศรีราชา มัธยมศึกษา
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี 3 ห้วยใหญ่ บางละมุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ชลบุรี 2 กุฎโง้ง พนัสนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานทอง ชลบุรี 2 หนองตำลึง พานทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี 2 พานทอง พานทอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี 3 นาเกลือ บางละมุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 1 หนองชาก บ้านบึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี 3 ศรีราชา ศรีราชา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี 3 บ่อวิน ศรีราชา มัธยมศึกษา
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ชลบุรี 3 นาจอมเทียน สัตหีบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี 3 สัตหีบ สัตหีบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี 3 สุรศักดิ์ ศรีราชา มัธยมศึกษา
โรงเรียนแสนสุข ชลบุรี 1 แสนสุข เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชลบุรี 1 หนองรี เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี 1 อ่างศิลา เมืองชลบุรี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) ชลบุรี 2 วัดโบสถ์ พนัสนิคม มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1[แก้]

สพป.ชลบุรี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนกลางของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 82 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองชลบุรี 37 โรงเรียน อำเภอบ้านบึง 33 โรงเรียน และอำเภอหนองใหญ่ 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) หนองไผ่แก้ว บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) หนองซ้ำซาก บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) หนองเสือช้าง หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง มาบไผ่ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" นาป่า เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง เมืองชลบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) บ้านปึก เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) บางทราย เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม บางทราย เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2[แก้]

สพป.ชลบุรี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอพนัสนิคม และอำเภอพานทอง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 112 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอพนัสนิคม 48 โรงเรียน อำเภอบ่อทอง 26 โรงเรียน อำเภอพานทอง 23 โรงเรียน และอำเภอเกาะจันทร์ 15 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง หนองตำลึง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 นาเริก พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ พลวงทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข หนองเหียง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม พลวงทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโค เกษตรสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร พลวงทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองปริง เกษตรสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยาง บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง วัดสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ธาตุทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทับร้าง บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทับสูง บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำซับ นาวังหิน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนิน นาเริก พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ธาตุทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินถาวร บางนาง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า บ้านช้าง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง บ่อกวางทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางแสม บางนาง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบางหัก บางหัก พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์ 7) เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน หัวถนน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ธาตุทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ บ้านเก่า พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ พนัสนิคม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระนา นาวังหิน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสามแยก ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ บ่อกวางทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองขยาด หนองขยาด พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองข่า หนองเหียง พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองปรือ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองเหียง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองพรหม หมอนนาง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง หมอนนาง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นาวังหิน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด บ่อกวางทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งขวาง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย หนองตำลึง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ไร่หลักทอง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) เกาะลอย พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ (ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) หัวถนน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม นาเริก พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โคกเพลาะ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม หมอนนาง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร) บ้านเซิด พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองปรือ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าบุญมี ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งขวาง พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาวังหิน นาวังหิน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินตามาก โคกเพลาะ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินสัก นาเริก พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบางนาง บางนาง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกลาง หน้าพระธาตุ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว หนองกะขะ พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านไร่ มาบโป่ง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านศาลา บ้านเซิด พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าแก้ว หัวถนน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแปลงเกต หนองเหียง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโป่งตามุข หนองหงษ์ พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นาเริก พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพานทอง พานทอง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส บางนาง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดศรีประชาราม บ้านเก่า พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) บ่อกวางทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส วัดสุวรรณ บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองหงษ์ พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ หนองหงษ์ พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น มาบโป่ง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองปรือ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ หนองขยาด พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสังข์ หนองเหียง พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ หน้าพระธาตุ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส วัดหลวง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) หนองหงษ์ พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) หัวถนน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมแค หน้าประดู่ พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ นามะตูม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม นาวังหิน พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน พลวงทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กุฎโง้ง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม หนองกะขะ พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ พานทอง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3[แก้]

สพป.ชลบุรี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเกาะสีชัง อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา และอำเภอสัตหีบ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 81 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอศรีราชา 35 โรงเรียน อำเภอบางละมุง 31 โรงเรียน และอำเภอสัตหีบ 15 โรงเรียน ส่วนอำเภอเกาะสีชังไม่มีโรงเรียนสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบ่อวิน บ่อวิน ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึง บึง ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา บางพระ ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 โรงเรียน[4][5]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) พลูตาหลวง สัตหีบ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี แสนสุข เมืองชลบุรี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (11 โรงเรียน) เมืองพัทยา (11 โรงเรียน) เทศบาลนคร 2 แห่งได้แก่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (4 โรงเรียน) และเทศบาลนครแหลมฉบัง (3 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 5 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองชลบุรี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองบ้านบึง (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพนัสนิคม (4 โรงเรียน) เทศบาลเมืองศรีราชา (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองหนองปรือ (1 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง[7][8]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ท่าข้าม พนัสนิคม อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) เขาซก หนองใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ธาตุทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา แสมสาร สัตหีบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เกาะลอย พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ พลวงทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เสม็ด เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เมืองพัทยา โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) หนองปลาไหล บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นาเกลือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นาเกลือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นาเกลือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นาเกลือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นาเกลือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นาเกลือ บางละมุง มัธยมศึกษา
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชากค้อ) สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) บึง ศรีราชา อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) หนองขาม ศรีราชา อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล
เทศบาลนครแหลมฉบัง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา) ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ทุ่งสุขลา ศรีราชา มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองชลบุรี โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) มะขามหย่ง เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ บ้านโขด เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองบ้านบึง โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) บ้านบึง บ้านบึง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล
เทศบาลเมืองพนัสนิคม โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ บ้านช้าง พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส "ศิริอุปถัมภ์" พนัสนิคม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ พนัสนิคม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร พนัสนิคม พนัสนิคม มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลเมืองศรีราชา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีราชา ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองหนองปรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง อนุบาล
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล
เทศบาลตำบลคลองตำหรุ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี อนุบาล
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ อนุบาล
เทศบาลตำบลบ่อทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล
เทศบาลตำบลหนองปลาไหล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หนองปลาไหล บางละมุง อนุบาล
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรีซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 125 โรงเรียน[9]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี บางทราย เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนคีรีหรรษา โป่ง บางละมุง
โรงเรียนจิ้นฮั้ว บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ หนองปรือ บางละมุง
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา หนองซ้ำซาก บ้านบึง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนันทนวิทย์ ท่าบุญมี เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนานาชาติชลบุรี บางละมุง บางละมุง
โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา หนองปรือ บางละมุง
โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก บ่อวิน ศรีราชา
โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี หนองปรือ บางละมุง
โรงเรียนนานาชาติรักบี้ เขาไม้แก้ว บางละมุง
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา โป่ง บางละมุง
โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บ้านสวน ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบางพระวิทยา บางพระ ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญจิตวิทยา ทุ่งสุขลา ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร พนัสนิคม พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี เสม็ด เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเบญจศึกษา หนองปลาไหล บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ โคกขี้หนอน พานทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนปัญญานฤมิต บ่อวิน ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. 80 นาจอมเทียน สัตหีบ มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ หนองใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนฟีนิกซ์วิทยา หนองปรือ บางละมุง
โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานทอง พานทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน บ่อวิน ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา นาเกลือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน เมืองชลบุรี
โรงเรียนร่มไม้ บ้านสวน เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเลิศปัญญา สัตหีบ สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง บ้านบึง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ พนัสนิคม พนัสนิคม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 หนองรี เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีมณีวิทยา บ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศรีราชาเอกชน บางพระ ศรีราชา
โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนศึกษาดีเด่น ห้วยใหญ่ บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย บ้านสวน เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว บ้านบึง
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี หนองรี เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา เหมือง เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) คลองตำหรุ เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขฤทัย ชลบุรี มะขามหย่ง เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข เมืองชลบุรี
โรงเรียนสุตา บางทราย เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนหัสดิน โป่ง บางละมุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์อะเวนิว สุรศักดิ์ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้นหลิว เหมือง เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า เสม็ด เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์ บ่อวิน ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ พนัสนิคม พนัสนิคม เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพรพระแม่ สุรศักดิ์ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ สุรศักดิ์ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร คลองกิ่ว บ้านบึง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลภาษาศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลรินทอง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลเรณู หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์ นาเกลือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลศรีมณี ท่าบุญมี เกาะจันทร์ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา บึง ศรีราชา เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ บางละมุง บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
โรงเรียนอนุบาลอธิฎฐาน พลูตาหลวง สัตหีบ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอุดมธรรมรส พลวงทอง บ่อทอง
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก บ้านบึง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดชลบุรีมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่[10][11]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา แสนสุข เมืองชลบุรี อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา

โรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่กับการฝึกซ้อมกีฬา[12]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดชลบุรีตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองชลบุรี[แก้]

อำเภอเมืองชลบุรีมี 95 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 จำนวน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 37 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี 5 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลคลองตำหรุ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 โรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 1 โรงเรียน และสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกล่อมปฐมวัย มะขามหย่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี บางทราย เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนกาญจนะวิทยา มะขามหย่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี หนองไม้แดง มัธยมศึกษา ม.การกีฬาแห่งชาติ
โรงเรียนกุลศิริศาสน์ มะขามหย่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเกษมวิทย์ บ้านสวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเจริญสุขวิทยา หนองรี อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชลกันยานุกูล บางปลาสร้อย มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" บางทราย มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง บ้านสวน มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี หนองรี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ คลองตำหรุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทต.คลองตำหรุ
โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ บางปลาสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว) ดอนหัวฬ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ดอนหัวฬ่อ
โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) มะขามหย่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส บางปลาสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ บ้านโขด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ชลบุรี
โรงเรียนธรรมวาที มะขามหย่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนธารทิพย์วิทยา บ้านสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนนาป่ามโนรถ นาป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนนารานุบาล เหมือง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง หนองรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านชากพุดซา ห้วยกะปิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค อ่างศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ เหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังตะโก หนองข้างคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) บ้านสวน มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา บ้านสวน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองตะโก บ้านสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ ห้วยกะปิ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา หนองไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหัวโกรก หนองรี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านแหลมแท่น แสนสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนประภัสสรวิทยา เสม็ด เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ บางปลาสร้อย เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา หนองไม้แดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพระตำหนักมหาราช อ่างศิลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม บ้านสวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนภักดีพรรณ ห้วยกะปิ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ บ้านสวน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองชลพิทยา บ้านสวน สช.
โรงเรียนร่มไม้ บ้านสวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวอนนภาศัพท์ แสนสุข อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ดอนหัวฬ่อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดตาลล้อม เหมือง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเตาปูน เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง นาป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ บ้านสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดนาเขื่อน นาป่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบางเป้ง แสนสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดบุญญราศรี คลองตำหรุ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) หนองข้างคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา เหมือง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร นาป่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย หนองไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดสำนักบก สำนักบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) บ้านปึก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวุฒิวิทยา บางปลาสร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวุฒิวิทยา 2 หนองรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศุทธรัตน์ บางปลาสร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย บ้านสวน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสถาพรพิทยา เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา แสนสุข อนุบาล–มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
คลองตำหรุ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา แสนสุข ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี หนองรี เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา เหมือง อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสิรศาสตร์ศึกษา (อมตะ) คลองตำหรุ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุขฤทัย ชลบุรี มะขามหย่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสุขุมวิทยา แสนสุข สช.
โรงเรียนสุตา บางทราย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนแสนสุข แสนสุข มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนแสนสุขศึกษา แสนสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี แสนสุข สศศ.
โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ หนองรี มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี บางปลาสร้อย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ คลองตำหรุ อนุบาล ทต.คลองตำหรุ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติต้นหลิว เหมือง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า เสม็ด เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ บางปลาสร้อย เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) บางทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เสม็ด อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลรินทอง บางปลาสร้อย สช.
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี แสนสุข อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม บางทราย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส บ้านสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที บ้านโขด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา หนองไม้แดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ บ้านโขด สช.
โรงเรียนอนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ ดอนหัวฬ่อ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม อ่างศิลา มัธยมศึกษา สพม.18

อำเภอเกาะจันทร์[แก้]

อำเภอเกาะจันทร์มี 19 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร เกาะจันทร์ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ท่าบุญมี มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนนันทนวิทย์ ท่าบุญมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) ท่าบุญมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์ 7) เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแยก ท่าบุญมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยายหมาด เกาะจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย ท่าบุญมี อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ท่าบุญมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดท่าบุญมี ท่าบุญมี อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เกาะจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลศรีมณี ท่าบุญมี เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอเกาะสีชัง[แก้]

อำเภอเกาะสีชังมี 2 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง ท่าเทววงษ์ อนุบาล ทต.เกาะสีชัง

อำเภอบ่อทอง[แก้]

อำเภอบ่อทองมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 26 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลบ่อทอง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา วัดสุวรรณ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ เกษตรสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ พลวงทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองโค เกษตรสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ธาตุทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านคลองโอ่ง วัดสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม พลวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร พลวงทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองปริง เกษตรสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองยาง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ธาตุทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทับร้าง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทับสูง บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย วัดสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ เกษตรสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ธาตุทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง บ่อกวางทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงตะกู ธาตุทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ ธาตุทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ เกษตรสุวรรณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเกตุ บ่อกวางทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด บ่อกวางทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ เกษตรสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) บ่อกวางทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส วัดสุวรรณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนศรีมณีวิทยา บ่อทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ พลวงทอง อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน พลวงทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง บ่อทอง อนุบาล ทต.บ่อทอง
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง บ่อทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลอุดมธรรมรส พลวงทอง สช.

อำเภอบางละมุง[แก้]

อำเภอบางละมุงมี 83 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จำนวน 31 โรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนคีรีหรรษา โป่ง สช.
โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ หนองปรือ สช.
โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.ห้วยใหญ่
โรงเรียนนานาชาติชลบุรี บางละมุง สช.
โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา หนองปรือ สช.
โรงเรียนนานาชาติบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ สช.
โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี หนองปรือ สช.
โรงเรียนนานาชาติรักบี้ เขาไม้แก้ว สช.
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา โป่ง สช.
โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ สช.
โรงเรียนเบญจศึกษา หนองปลาไหล อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ห้วยใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย หนองปรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนฟีนิกซ์วิทยา หนองปรือ สช.
โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา นาเกลือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) หนองปลาไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น เมืองพัทยา
โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นาเกลือ มัธยมศึกษา เมืองพัทยา
โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนศึกษาดีเด่น ห้วยใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา หนองปรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนหัสดิน โป่ง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล หนองปลาไหล อนุบาล ทต.หนองปลาไหล
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.หนองปรือ
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก หนองปรือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลภาษาศาสตร์ หนองปรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอนุบาลเรณู หนองปรือ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลวายุภักษ์ นาเกลือ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลสุเฌอ บางละมุง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ สช.
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอบ้านบึง[แก้]

อำเภอบ้านบึงมี 52 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จำนวน 33 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 4 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา คลองกิ่ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คลองกิ่ว มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนจิ้นฮั้ว บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนจิรพลวิทยา คลองกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คลองกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน หนองอิรุณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา หนองซ้ำซาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) บ้านบึง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.บ้านบึง
โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) บ้านบึง ประถมศึกษา ทม.บ้านบึง
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม มาบไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาแรต มาบไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองซ้ำซาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านตาลดำ หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินโมก หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" หนองอิรุณ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" บ้านบึง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) หนองอิรุณ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) หนองไผ่แก้ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) หนองซ้ำซาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบไผ่ มาบไผ่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบกรูด บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบคล้า คลองกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบลำบิด คลองกิ่ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านโสม คลองกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเขิน หนองชาก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) หนองชาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก หนองซ้ำซาก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปรือ หนองไผ่แก้ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล (ปรีชาราษฎร์รังสรรค์) บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหมื่นจิต คลองกิ่ว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยยาง มาบไผ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร บ้านบึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ บ้านบึง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ) หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดคลองใหญ่ หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คลองกิ่ว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หนองบอนแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองบอนแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดอรุณรังษี หนองอิรุณ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี หนองชาก มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา หนองไผ่แก้ว สช.
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) บ้านบึง อนุบาล ทม.บ้านบึง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) บ้านบึง อนุบาล ทม.บ้านบึง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 5 (ทวีโชคอุปถัมภ์) บ้านบึง อนุบาล ทม.บ้านบึง
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) บ้านบึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร คลองกิ่ว เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว คลองกิ่ว อนุบาล อบต.คลองกิ่ว
โรงเรียนเฮงฮั้ว หนองชาก เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอพนัสนิคม[แก้]

อำเภอพนัสนิคมมี 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 48 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 4 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง หมอนนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ท่าข้าม อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม หมอนนาง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.พนัสนิคม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส "ศิริอุปถัมภ์" พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.พนัสนิคม
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.พนัสนิคม
โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร พนัสนิคม มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.พนัสนิคม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 นาเริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี สระสี่เหลี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข หนองเหียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรายมูล หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำซับ นาวังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนิน นาเริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า บ้านช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านแปลงกระถิน หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระนา นาวังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สระสี่เหลี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองขยาด หนองขยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองข่า หนองเหียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว หนองเหียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองพรหม หมอนนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองยาง หมอนนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง นาวังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งขวาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบุญญวิทยาคาร พนัสนิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร กุฎโง้ง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ พนัสนิคม เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง ไร่หลักทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม สระสี่เหลี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเขาคีรีรมย์ (ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม นาเริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกเพลาะ โคกเพลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม หมอนนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเซิดสำราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร) บ้านเซิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งเหียง หมอนนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนากระรอก (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งขวาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดนาวังหิน นาวังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเนินตามาก โคกเพลาะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดเนินสัก นาเริก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านกลาง หน้าพระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านศาลา บ้านเซิด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดป่าแก้ว หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดแปลงเกต หนองเหียง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโป่งปากดง (สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) นาเริก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองปรือ (สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองปรือ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่ หนองขยาด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองสังข์ หนองเหียง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ หน้าพระธาตุ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส วัดหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหัวถนน (สภาจังหวัด 2502) หัวถนน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ นามะตูม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม นาวังหิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สระสี่เหลี่ยม มัธยมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย กุฎโง้ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพรประสงค์ พนัสนิคม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์) วัดโบสถ์ มัธยมศึกษา สพม.18

อำเภอพานทอง[แก้]

อำเภอพานทองมี 28 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง หนองตำลึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินถาวร บางนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบางแสม บางนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านบางหัก บางหัก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านย่านซื่อ บ้านเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย หนองตำลึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ โคกขี้หนอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพานทอง หนองตำลึง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ พานทอง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนเพลินจิตวิทยา พานทอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเกาะลอย (วิเวกวิทยาคาร) เกาะลอย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน โคกขี้หนอน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบางนาง บางนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว หนองกะขะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านไร่ มาบโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดโป่งตามุข หนองหงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดพานทอง พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี เกาะลอย อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส บางนาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีประชาราม บ้านเก่า อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกะขะ หนองหงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ หนองหงษ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น มาบโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) หนองหงษ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดแหลมแค หน้าประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม หนองกะขะ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ พานทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

อำเภอศรีราชา[แก้]

อำเภอศรีราชามี 73 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จำนวน 35 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 23 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 4 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา 2 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม อนุบาล–มัธยมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" ทุ่งสุขลา มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ชากค้อ) สุรศักดิ์ อนุบาล ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) บึง อนุบาล ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) หนองขาม อนุบาล ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
โรงเรียนเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) สุรศักดิ์ อนุบาล ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.ศรีราชา
โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา อนุบาล–มัธยมศึกษา ทม.ศรีราชา
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 ทุ่งสุขลา อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.แหลมฉบัง
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา) ทุ่งสุขลา อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.แหลมฉบัง
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ทุ่งสุขลา มัธยมศึกษา ทน.แหลมฉบัง
โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก บ่อวิน สช.
โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บ้านสวน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบางพระวิทยา บางพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านบ่อวิน บ่อวิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านบึง บึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม บึง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบุญจิตวิทยา ทุ่งสุขลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนประเสริฐสุข บางพระ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนปัญญานฤมิต บ่อวิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน บ่อวิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนศรีราชาเอกชน บางพระ สช.
โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ศรีราชา สุรศักดิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์อะเวนิว สุรศักดิ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา บางพระ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลผกาทิพย์ บ่อวิน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพรพระแม่ สุรศักดิ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ สุรศักดิ์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลศรีอุดมศุขพิทยา บึง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.

อำเภอสัตหีบ[แก้]

อำเภอสัตหีบมี 32 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 11 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) พลูตาหลวง สศศ.
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนผู้รู้ ญส.ส. 80 นาจอมเทียน มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา แสมสาร มัธยมศึกษา อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนเลิศปัญญา สัตหีบ เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นาจอมเทียน มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1 สัตหีบ อนุบาล ทต.เขตรอุดมศักดิ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน นาจอมเทียน อนุบาล ทต.นาจอมเทียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3
โรงเรียนอนุบาลอธิฎฐาน พลูตาหลวง เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อำเภอหนองใหญ่[แก้]

อำเภอหนองใหญ่มี 15 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คลองพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) เขาซก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น อบจ.ชลบุรี
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คลองพลู อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด เขาซก อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านชากนา เขาซก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าจาม หนองเสือช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ห้างสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) หนองเสือช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยมะระ หนองเสือช้าง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) ห้างสูง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนพิทยรังสี หนองใหญ่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ หนองเสือช้าง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา หนองใหญ่ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ หนองใหญ่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ชลบุรี". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-17. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 5. 5.0 5.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-22. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 6. "ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง)". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. 10 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 7. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 8. "สำนักการศึกษา". เมืองพัทยา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-01-29. สืบค้นเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 9. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 10. "หน้าหลัก". โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา.
 11. "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา". โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.
 12. "ประวัติความเป็นมาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี". โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี. สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)