รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระยอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระยอง โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระยองตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยองที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตระยอง 1)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตระยอง 2)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สังกัดเทศบาลนครระยอง

จังหวัดระยองมีโรงเรียนทั้งหมด 284 โรงเรียน โดยแบ่งตามสังกัดและอำเภอที่ตั้งดังนี้

อำเภอ สพฐ. อปท. สช. สาธิต อื่น ๆ รวมทุกสังกัด
สพม. สพป. สศศ. รวม
เมืองระยอง 7 42 1 50 14 16 - - 80
แกลง 5 59 - 64 4 3 - - 71
เขาชะเมา 2 14 - 16 - - - - 16
นิคมพัฒนา 1 12 - 13 3 - - - 16
บ้านค่าย 1 29 - 30 1 2 - - 33
บ้านฉาง 1 14 - 15 3 9 - - 27
ปลวกแดง 1 18 - 19 2 3 - - 24
วังจันทร์ 1 14 - 15 - 2 - - 17
รวม 19 202 1 222 27 35 - - 284

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระยองแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดระยองตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 2 เขตในจังหวัดระยอง

จังหวัดระยองมีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 222 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง (สพม.ชลบุรี ระยอง) จำนวน 20 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองทั้ง 2 เขตจำนวน 201 โรงเรียน[3] และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน[4]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดระยองแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง[แก้]

จังหวัดระยองอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ร่วมกับจังหวัดชลบุรี[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 20 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 สหวิทยาเขตได้แก่[5]

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ระยอง 2 ทางเกวียน แกลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ระยอง 2 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง 1 นาตาขวัญ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ระยอง 1 ชำฆ้อ เขาชะเมา มัธยมศึกษา
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง 2 คลองปูน แกลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านค่าย ระยอง 1 หนองละลอก บ้านค่าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 1 บ้านฉาง บ้านฉาง มัธยมศึกษา
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ระยอง 1 ปลวกแดง ปลวกแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ระยอง 1 เพ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง 2 บ้านนา แกลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 1 เนินพระ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ระยอง 1 มาบยางพร ปลวกแดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 1 ท่าประดู่ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ระยอง 1 ห้วยโป่ง เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง 1 ปากน้ำ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง 2 ชุมแสง วังจันทร์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง 1 ท่าประดู่ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ระยอง 2 กร่ำ แกลง มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยยางศึกษา ระยอง 2 ห้วยยาง แกลง มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1[แก้]

สพป.ระยอง เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง และอำเภอปลวกแดง มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 114 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอเมืองระยอง 42 โรงเรียน อำเภอบ้านค่าย 29 โรงเรียน อำเภอปลวกแดง 17 โรงเรียน อำเภอบ้านฉาง 14 โรงเรียน และอำเภอนิคมพัฒนา 12 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร เพ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 มะขามคู่ นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตาสิทธิ์ ปลวกแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ทับมา เมืองระยอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง บ้านแลง เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตาขัน บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 (บ้านสำนักทอง) สำนักทอง เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 มะขามคู่ นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 พนานิคม นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 พนานิคม นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 พนานิคม นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หนองไร่ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขายายชุม แกลง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาลอย ชากบก บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน นาตาขวัญ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหวาย บางบุตร บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองกรำ ตาสิทธิ์ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองขนุน หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองทราย พลา บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง หนองไร่ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง บางบุตร บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชะวึก นาตาขวัญ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชากมะหาด บางบุตร บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะเกราทอง บ้านแลง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กะเฉด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าเสา หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตะพง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ชากบก บ้านค่าย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า หนองไร่ ปลวกแดง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านปากแพรก ละหาร ปลวกแดง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านพยูน บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบตอง หนองละลอก บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด มาบตาพุด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบเตย มาบยางพร ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบยางพร มาบยางพร ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยายจั่น สำนักทอง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านไร่จันดี กะเฉด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสมานมิตร กะเฉด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองจอก เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาสิทธิ์ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ มาบตาพุด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองระกำ พนานิคม นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไร่ หนองไร่ ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองละลอก หนองละลอก บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน หนองตะพาน บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ละหาร ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหลังเขา บางบุตร บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ มาบยางพร ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกรอกยายชา เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระเฉท มาบข่า นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะ หนองตะพาน บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะกลอย เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดแกลงบน กะเฉด เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เพ เมืองระยอง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชากผักกูด นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ห้วยโป่ง เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดชากหมาก สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตะพง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดดอนจันทน์ หนองละลอก บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง แกลง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) ตะพง เมืองระยอง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดตากวน มาบตาพุด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดตาขัน ตาขัน บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่าเรือ แกลง เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดธงหงส์ กะเฉด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดธรรมสถิต สำนักทอง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดนาตาขวัญ นาตาขวัญ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดน้ำคอก น้ำคอก เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินพระ เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดในไร่ เพ เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดบ้านเก่า ตาขัน บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านค่าย บ้านค่าย บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านดอน เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปทุมาวาส หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม บ้านค่าย บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลา พลา บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ เพ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า นิคมพัฒนา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมาบชลูด ห้วยโป่ง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดยายดา ตะพง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดละหารไร่ หนองละลอก บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกระบอก หนองละลอก บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตาขัน บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองพะวา บางบุตร บ้านค่าย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วงหิน ชากบก บ้านค่าย ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ชากบก บ้านค่าย ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แกลง เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระยอง ท่าประดู่ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2[แก้]

สพป.ระยอง เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอแกลง อำเภอเขาชะเมา และอำเภอวังจันทร์ มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน 87 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นอำเภอแกลง 59 โรงเรียน อำเภอเขาชะเมา 14 โรงเรียน และอำเภอวังจันทร์ 14 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ วังจันทร์ วังจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ กร่ำ แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ปากน้ำกระแส แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ป่ายุบใน วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ชำฆ้อ เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง เขาน้อย เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเขาตลาด พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น ชุมแสง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ กระแสบน แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ชุมแสง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเจริญสุข วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ชำฆ้อ เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านชำสมอ กองดิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ห้วยยาง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านท่าลำบิด บ้านนา แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด บ้านนา แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านน้ำใส น้ำเป็น เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ คลองปูน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเนินหย่อง วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ชุมแสง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมะเดื่อ เขาน้อย เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน น้ำเป็น เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางงาม กระแสบน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านยางเอน ห้วยทับมอญ เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านวังหิน วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีประชา ชำฆ้อ เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สองสลึง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสองสลึง สองสลึง แกลง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านสีระมัน ห้วยทับมอญ เขาชะเมา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนบ้านหนองคุย กองดิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองไทร ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ชุมแสง วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ น้ำเป็น เขาชะเมา อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกระแส กระแสบน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดกองดิน กองดิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเกาะลอย พังราด แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดเขากะโดน ชากโดน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาน้อย กองดิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเขาสำรอง กองดิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคงคาวราราม ห้วยยาง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองชากพง ชากพง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดคลองปูน คลองปูน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดจำรุง เนินฆ้อ แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชากมะกรูด กร่ำ แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เนินฆ้อ แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดท่ากง พังราด แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดเนินยาง คลองปูน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดบุนนาค ชากโดน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด พังราด แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดป่ายุบ ป่ายุบใน วังจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดพลงไสว ชากพง แกลง ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดพังราด พังราด แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสมอโพรง ชากพง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสันติวัน ชากพง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน กองดิน แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ทุ่งควายกิน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดระยองมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดระยองมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (4 โรงเรียน) เทศบาลนครระยอง (6 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 2 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองบ้านฉาง (3 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองมาบตาพุด (2 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 7 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง[6]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ทางเกวียน แกลง อนุบาล
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เชิงเนิน เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) บางบุตร บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลนครระยอง โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ท่าประดู่ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ปากน้ำ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ท่าประดู่ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เนินพระ เมืองระยอง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านฉาง โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 บ้านฉาง บ้านฉาง ประถมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ้านฉาง 3 บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองมาบตาพุด โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ห้วยโป่ง เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด (กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าอุปถัมภ์) เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล
เทศบาลตำบลเชิงเนิน โรงเรียนอนุบาลเชิงเนิน เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล
เทศบาลตำบลทับมา โรงเรียนอนุบาลทับมา ทับมา เมืองระยอง อนุบาล
เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ปลวกแดง ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลบ้านเพ โรงเรียนเทศบาลบ้านเพ 1 เพ เมืองระยอง อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลบ้านเพ 2 เพ เมืองระยอง ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มาบข่า นิคมพัฒนา อนุบาล
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ โรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ ชากพง แกลง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โรงเรียนอนุบาลตะพง ตะพง เมืองระยอง อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม พนานิคม นิคมพัฒนา อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ ปลวกแดง อนุบาล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยองซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีจำนวน 35 โรงเรียน[7]

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกวงฮั้ว เชิงเนิน เมืองระยอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ป่ายุบใน วังจันทร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจินดาวัฒน์ ทางเกวียน แกลง
โรงเรียนชนบทพัฒนา บ้านฉาง บ้านฉาง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ สำนักท้อน บ้านฉาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง พลา บ้านฉาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ เพ เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ทับมา เมืองระยอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาบตาพุด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ทางเกวียน แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวิบูลวิทยา ตาขัน บ้านค่าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวุฒินันท์ มาบตาพุด เมืองระยอง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนศิริพรระยอง เนินพระ เมืองระยอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสมคิดวิทยา ท่าประดู่ เมืองระยอง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนสองภาษาระยอง พลา บ้านฉาง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนสัจจศึกษา สำนักท้อน บ้านฉาง อนุบาล
โรงเรียนอนันต์ศึกษา เพ เมืองระยอง
โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา บ้านฉาง บ้านฉาง
โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ เชิงเนิน เมืองระยอง อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์ ตะพง เมืองระยอง
โรงเรียนอนุบาลร่มโพธิ์ หนองละลอก บ้านค่าย
โรงเรียนอนุบาลรักภาษา บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ เนินพระ เมืองระยอง
โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์ ท่าประดู่ เมืองระยอง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลสองภาษา เออีซี ป่ายุบใน วังจันทร์ เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ทางเกวียน แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลอารีย์พัฒน์ มาบยางพร ปลวกแดง เตรียมอนุบาล–อนุบาล
โรงเรียนอรวินวิทยา มาบยางพร ปลวกแดง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เนินพระ เมืองระยอง อนุบาล–มัธยมศึกษา
โรงเรียนอารีย์พัฒน์ศึกษา มาบยางพร ปลวกแดง เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา
โรงเรียนอารีย์วัฒนา เชิงเนิน เมืองระยอง เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล บ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดระยองแบ่งตามที่ตั้ง[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดระยองตามอำเภอที่ตั้งของโรงเรียน โดยสีพื้นหลังของแต่ละแถวแสดงสังกัดของโรงเรียน

อำเภอเมืองระยอง[แก้]

อำเภอเมืองระยองมี 80 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครระยอง 6 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองมาบตาพุด 2 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านเพ 2 โรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเชิงเนิน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกวงฮั้ว เชิงเนิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร เพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง นาตาขวัญ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนชุมชนวัดทับมา ทับมา ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง บ้านแลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง เนินพระ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง ท่าประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านเพ 1 เพ อนุบาล ทต.บ้านเพ
โรงเรียนเทศบาลบ้านเพ 2 เพ ประถมศึกษา ทต.บ้านเพ
โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น ทม.มาบตาพุด
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ท่าประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ท่าประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 108 (บ้านสำนักทอง) สำนักทอง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) เนินพระ มัธยมศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ เพ อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านเขายายชุม แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน นาตาขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านชะวึก นาตาขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านตะเกราทอง บ้านแลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านตะพุนทอง กะเฉด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตะพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด มาบตาพุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านยายจั่น สำนักทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่จันดี กะเฉด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านสมานมิตร กะเฉด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองจอก เชิงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ มาบตาพุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ทับมา เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา เพ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนมณีวรรณวิทยา มาบตาพุด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง เชิงเนิน มัธยมศึกษา อบจ.ระยอง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เนินพระ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนระยองปัญญานุกูล บ้านแลง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สศศ.
โรงเรียนระยองวิทยาคม ท่าประดู่ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ห้วยโป่ง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ปากน้ำ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนวัดกรอกยายชา เนินพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะกลอย เชิงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดแกลงบน กะเฉด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง เพ ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 เนินพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ตะพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดตะเคียนทอง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดตะพงนอก (รังษีปิยะราษฎร์รังสรรค์) ตะพง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดตากวน มาบตาพุด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดท่าเรือ แกลง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดเนินพระ เนินพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดในไร่ เพ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดธงหงส์ กะเฉด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดธรรมสถิต สำนักทอง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดนาตาขวัญ นาตาขวัญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดน้ำคอก น้ำคอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านดอน เชิงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดปลวกเกตุ เชิงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดป่าประดู่ ท่าประดู่ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ เพ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดมาบชลูด ห้วยโป่ง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดยายดา ตะพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวุฒินันท์ มาบตาพุด อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนศิริพรระยอง เนินพระ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสมคิดวิทยา ท่าประดู่ เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ปากน้ำ อนุบาล–ประถมศึกษา ทน.ระยอง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง แกลง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนอนันต์ศึกษา เพ สช.
โรงเรียนอนุบาลเชิงเนิน เชิงเนิน อนุบาล ทต.เชิงเนิน
โรงเรียนอนุบาลตะพง ตะพง อนุบาล อบต.ตะพง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองมาบตาพุด (กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าอุปถัมภ์) เนินพระ อนุบาล ทม.มาบตาพุด
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง เชิงเนิน อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ระยอง
โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร เนินพระ อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลฝนทิพย์ เชิงเนิน อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลมณีพิทักษ์ ตะพง สช.
โรงเรียนอนุบาลระยอง ท่าประดู่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม เนินพระ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ เนินพระ สช.
โรงเรียนอนุบาลศรอารีย์ ท่าประดู่ เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เนินพระ อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอารีย์วัฒนา เชิงเนิน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอแกลง[แก้]

อำเภอแกลงมี 71 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 จำนวน 59 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 5 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลทับมา 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง 1 โรงเรียน และสังกัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ทางเกวียน มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนจินดาวัฒน์ ทางเกวียน สช.
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คลองปูน มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ กร่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ปากน้ำกระแส อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่ ชากพง อนุบาล ทต.สุนทรภู่
โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง ทางเกวียน อนุบาล อบจ.ระยอง
โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ชากพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ กระแสบน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเจริญสุข วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านชำสมอ กองดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าลำบิด บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด บ้านนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ คลองปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเนินหย่อง วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านยางงาม กระแสบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านวังหิน วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สองสลึง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านสองสลึง สองสลึง ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองคุย กองดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองไทร ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วงหิน บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย บ้านนา มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ทางเกวียน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนวัดกระแส กระแสบน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดกองดิน กองดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเกาะลอย พังราด อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเขากะโดน ชากโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเขาน้อย กองดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเขาสำรอง กองดิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดคงคาวราราม ห้วยยาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดคลองชากพง ชากพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดคลองปูน คลองปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดจำรุง เนินฆ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดชากมะกรูด กร่ำ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คลองปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เนินฆ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดท่ากง พังราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเนินทราย เนินฆ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดเนินยาง คลองปูน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดบุนนาค ชากโดน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด พังราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดพลงไสว ชากพง ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดพังราด พังราด อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดสมอโพรง ชากพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดสันติวัน ชากพง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดสุขไพรวัน กองดิน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ทุ่งควายกิน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กร่ำ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนห้วยยางศึกษา ห้วยยาง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนอนุบาลทับมา ทับมา อนุบาล ทต.ทับมา
โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ทางเกวียน อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.เมืองแกลง

อำเภอเขาชะเมา[แก้]

อำเภอเขาชะเมามี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 จำนวน 14 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ห้วยทับมอญ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ชำฆ้อ มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ชำฆ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง เขาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ชำฆ้อ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ห้วยทับมอญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำเป็น น้ำเป็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านน้ำใส น้ำเป็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านมะเดื่อ เขาน้อย อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน น้ำเป็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านยางเอน ห้วยทับมอญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านศรีประชา ชำฆ้อ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น น้ำเป็น อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านสีระมัน ห้วยทับมอญ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ น้ำเป็น อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2

อำเภอนิคมพัฒนา[แก้]

อำเภอนิคมพัฒนามี 16 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา 1 โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7 มะขามคู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมวิทยา นิคมพัฒนา มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2 นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 มะขามคู่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 พนานิคม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 นิคมพัฒนา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 6 พนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 พนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองระกำ พนานิคม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดกระเฉท มาบข่า อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดชากผักกูด นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดมาบข่า มาบข่า ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนอนุบาลตำบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา อนุบาล–ประถมศึกษา อบต.นิคมพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มาบข่า อนุบาล ทต.มาบข่าพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม พนานิคม อนุบาล อบต.พนานิคม

อำเภอบ้านค่าย[แก้]

อำเภอบ้านค่ายมี 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำนวน 29 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู ตาขัน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาลอย ชากบก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาหวาย บางบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองขนุน หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง บางบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านค่าย หนองละลอก มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนบ้านชากมะหาด บางบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านท่าเสา หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงต้นชัน ชากบก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบตอง หนองละลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองละลอก หนองละลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองสะพาน หนองตะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหลังเขา บางบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ หนองบัว อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดเกาะ หนองตะพาน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดดอนจันทน์ หนองละลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดตาขัน ตาขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านเก่า ตาขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านค่าย บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดปทุมาวาส หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม บ้านค่าย อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดละหารไร่ หนองละลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกระบอก หนองละลอก อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดหนองกรับ หนองบัว อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดหนองตะแบก ตาขัน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดหนองพะวา บางบุตร อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดห้วงหิน ชากบก ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ ชากบก ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวิบูลวิทยา ตาขัน มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดหวายกรอง) บางบุตร อนุบาล–ประถมศึกษา อบจ.ระยอง
โรงเรียนอนุบาลร่มโพธิ์ หนองละลอก สช.

อำเภอบ้านฉาง[แก้]

อำเภอบ้านฉางมี 27 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 9 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบ้านฉาง 3 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชนบทพัฒนา บ้านฉาง สช.
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สำนักท้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) สำนักท้อน อนุบาล ทม.บ้านฉาง
โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 2 บ้านฉาง ประถมศึกษา ทม.บ้านฉาง
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ สำนักท้อน เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลเมืองบ้านฉาง 3 บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา ทม.บ้านฉาง
โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง พลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บ้านฉาง มัธยมศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองทราย พลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ สำนักท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านพยูน บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนพัฒนเวชศึกษา สำนักท้อน อนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม พลา อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดชากหมาก สำนักท้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดเนินกระปรอก บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดบ้านฉาง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดพลา พลา อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดสมบูรณาราม สำนักท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักท้อน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน สำนักท้อน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนสองภาษาระยอง พลา เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษา สช.
โรงเรียนสัจจศึกษา สำนักท้อน อนุบาล สช.
โรงเรียนอนุบาลชนบทพัฒนา บ้านฉาง สช.
โรงเรียนอนุบาลรักภาษา บ้านฉาง อนุบาล–ประถมศึกษา สช.
โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล บ้านฉาง อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.

อำเภอปลวกแดง[แก้]

อำเภอปลวกแดงมี 24 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำนวน 18 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัดเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง 1 โรงเรียน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก ตาสิทธิ์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา ทต.บ้านปลวกแดง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 แม่น้ำคู้ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 แม่น้ำคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 13 แม่น้ำคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง หนองไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองกรำ ตาสิทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านคลองน้ำแดง หนองไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า หนองไร่ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านปลวกแดง ปลวกแดง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านปากแพรก ละหาร ประถมศึกษา–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบเตย มาบยางพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านมาบยางพร มาบยางพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองบอน ตาสิทธิ์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไร่ หนองไร่ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ละหาร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยปราบ มาบยางพร อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 1
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ปลวกแดง มัธยมศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม มาบยางพร ประถมศึกษา–มัธยมศึกษา สพม.ชลบุรี ระยอง
โรงเรียนอนุบาลบ้านแม่น้ำคู้ แม่น้ำคู้ อนุบาล อบต.แม่น้ำคู้
โรงเรียนอนุบาลอารีย์พัฒน์ มาบยางพร เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.
โรงเรียนอรวินวิทยา มาบยางพร เตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สช.
โรงเรียนอารีย์พัฒน์ศึกษา มาบยางพร เตรียมอนุบาล–ประถมศึกษา สช.

อำเภอวังจันทร์[แก้]

อำเภอวังจันทร์มี โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 จำนวน โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2 โรงเรียน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล ระดับชั้น สังกัด
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ป่ายุบใน มัธยมศึกษาตอนปลาย สช.
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ วังจันทร์ อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ป่ายุบใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาตลาด พลงตาเอี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอี่ยม อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านชงโค วังจันทร์ อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม พลงตาเอี่ยม อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ชุมแสง อนุบาล–ประถมศึกษา สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมแสง มัธยมศึกษา สพม.18
โรงเรียนวัดป่ายุบ ป่ายุบใน อนุบาล–มัธยมศึกษาตอนต้น สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลสองภาษา เออีซี ป่ายุบใน เตรียมอนุบาล–อนุบาล สช.

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัดจังหวัด/ศธจ.ระยอง". ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (xls). สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-05. สืบค้นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  4. 4.0 4.1 "รายชื่อโรงเรียนเฉพาะความพิการ". สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. สืบค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  5. "ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี - ระยอง)". สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18. 10 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  6. "จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น". ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-02-15. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  7. "PSDS: ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน". สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-19. สืบค้นเมื่อ 17 พฤษภาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)