ปรัชญา เวสารัชช์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
Professor Dr. Pratya Vesarach.jpg
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
ในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เกิด20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 (76 ปี)
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
การศึกษาสูงสุดPh.D. (Political Science)

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2488 เป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [1] และอดีตประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

การศึกษา[แก้]

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ สำเร็จการศึกษา

การทำงาน[แก้]

ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และดำรงตำหน่งสำคัญๆ อีกหลายตำแหน่งอาทิ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [นายปรัชญา เวสารัชช์ แทนนายทองอินทร์ วงศ์โสธร]
  2. "รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-01-18. สืบค้นเมื่อ 2009-11-13.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๓, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘๒, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖