รายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

นี่คือ รายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทย แบ่งตามยุค

ยุคประวัติศาสตร์[แก้]

ยุค ก่อน พ.ศ. 2475[แก้]

 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ (อนุสาวรีย์พระนางเรือล่ม)
 • อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (วัดจักรวรรดิราชาวาส, วัดสามปลื้ม) กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาวรีย์ย่าเหล จ.นครปฐม
 • อนุสาวรีย์หมู (วัดสุทัศน์เทพวราราม) กรุงเทพมหานคร
 • วงเวียน 22 กรกฎาคม กทม.
 • อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงเทพมหานคร
 • อนุสาวรีย์ พระยาไชยบูรณ์ (ทองอยู่ สุวรรณบาตร) จังหวัดแพร่

ยุค พ.ศ. 2475 - 2510[แก้]

 • อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์หลักสี่ (อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ, อนุสาวรีย์ 17 ทหารและตำรวจ, อนุสาวรีย์ปราบขบถ) กทม.
 • อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สวนลุมพินี) กทม.
 • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม.
 • พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม (สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) (โรงพยาบาลศิริราช)
 • อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี จ.ตรัง
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช,วงเวียนใหญ่) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์,เจดีย์ยุทธหัตถี) จ.สุพรรณบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รร.วชิราวุธ) กทม.
 • อนุสาวรีย์ชาวเหมือง (กรมทรัพยากรธรณี) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (กระทรวงยุติธรรม)
 • พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (โรงละครแห่งชาติ) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (วังเทวะเวสม์ กระทรวงสาธารณสุข)
 • อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษตรีและท้าวศรีสุนทร จ.ภูเก็ต

ยุค พ.ศ. 2511 - 2530[แก้]

 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (กระทรวงมหาดไทย) กทม.
 • อนุสาวรีย์หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กทม.
 • อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี กัปตันเอดเวิร์ด โทมัส ไมล์ จ.ภูเก็ต
 • อนุสาวรีย์ พระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (วัดพระศรีสรรเพชญ์) จ.พระนครศรีอยุธยา
 • อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จ.ระยอง
 • พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ (กระทรวงพาณิชย์) กทม.
 • อนุสาวรีย์ผู้กล้าหาญ กรมทางหลวง กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ (พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์,พระราชวังสราญรมย์)
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล (วัดสุทัศน์เทพวราราม) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล (รร.เทพศิรินทร์) กทม.
 • อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • อนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว (วัดวิเศษชัยชาญ) จ.อ่างทอง
 • พระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (การรถไฟ) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (กองทัพอากาศ) กทม.
 • พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเรือรบหลวงชุมพร จ.ชุมพร
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์)
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกรัฐสภา) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (วัดอัมพวันเจติยาราม) จ.สมุทรสงคราม
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วัดไชยนาวาส) จ.สุพรรณบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์,พระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระนางจามเทวี จ.ลำพูน
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย
 • อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร) กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
 • พระอนุสาวรีย์เจ้าหลวงบุญวาทย์วงศ์มานิต จ.ลำปาง
 • อนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ จ.เชียงใหม่
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) จ.เชียงใหม่
 • อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ยุทธการเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
 • อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ (ที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี) จ.ชัยนาท
 • อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม.
 • อนุสาวรีย์ทหารพลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กทม.
 • อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ (โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์) จ.นครราชสีมา
 • อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล (แล) จ.ชัยภูมิ
 • อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท. 2324 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 • อนุสรณีย์วีรกรรม พ.ต.ท. ทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ยุค พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน[แก้]

 • พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี (รร.เทพศิรินทร์ กทม. ,รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กทม ,รร.เทพศิรินทร์ฯปทุมธานี รร.เทพศิรินทร์นนทบุรี ,เทพศิรินทร์พุแค รร.เทพศิรินทร์ขอนแก่น , รร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี , รร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ รร.เทพศิรินทร์๙โครงการหลวง ดอยอ่างขาง รร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ)
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 โรงเรียนทั่วประเทศ อันได้แก่ จ.ภูเก็ต จ.พะเยา จ.กาญจนบุรี จ.กำแพงเพชร จ.นครศรีธรรมราช จ.ยะลา จ.ร้อยเอ็ด จ.ระยอง จ.ลพบุรี จ.ศรีสะเกษ จ.สมุทรสาคร จ.หนองบัวลำภู )
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า) กทม.
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร) ชลบุรี.
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระตำหนักกว๊านพะเยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา จังหวัดพะเยา
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ หรือพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลเมืองแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
 • อนุสรณ์ผู้เสียสละ อ.แม่สอด จ.ตาก ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2533
 • อนุสาวรีย์พระสมัครสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.
 • อนุสาวรีย์พระสุเมธมังคลาจารย์ โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน
 • อนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร. วิภาต บุญศรี วังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
 • อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร จ.อุทัยธานี
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 • อนุสรณ์สถาน (วีรชน) แห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 • อนุสรณ์สถาน นร.สห. 2488 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กทม.
 • พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (กระทรวงสาธารณสุข) กทม.
 • อนุสาวรีย์วีรชนเดือนตุลา สี่แยกคอกวัว กทม.
 • อุทยานสถาน ศาลพันท้ายนรสิงห์ จ.สมุทรสาคร
 • อนุสาวรีย์นายขนมต้ม สนามกีฬากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา
 • อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
 • อนุสาวรีย์ อ.ป๋วย อึ้งภากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
 • อนุสาวรีย์ อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี
 • อนุสรณ์สถาน สึนามิ บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา
 • โครงการอนุสรณ์สถาน เรือใบ พัทยา จ.ชลบุรี
 • โครงการอนุสรณ์สถานสึนามิแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ พังงา
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (โรงเรียนวิเชียรมาตุ) จ.ตรัง
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ) จ.เชียงใหม่
 • อนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ (โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช
 • โครงการอนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร) จ.ภูเก็ต
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร [1]
 • อนุสรณ์สถานจิตร ภูมิศักดิ์ (บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร)[2]
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 7 พระองค์ (อุทยานราชภักดิ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ด้านหน้าหัวทุ่งสมรภูมิสวางคบุรี วัดคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประตูเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ด้านหน้าสะพานภูมิพล จังหวัดสมุทรปราการ
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • พระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
 • อนุสรณ์สถานบ้านช่องช้าง ตำบล พรุพี อำเภอบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี (๒๕๓๙)
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเวียงสระ อำเภอเวียงสระสุราษฎร์ธานี
 • พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถ.พระราม1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

 • บทความ“อนุสรณ์สถาน” : ภูมิทัศน์แห่งความทรงจำ ตารางรายชื่ออนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถานในประเทศไทยแบ่งตามยุค