วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
Faculty of Dental medicine
Rangsit University
Dental rsu.png
สถาปนาพฤศจิกายน พ.ศ. 2547
คณบดีศ.คลินิก พลเรือตรีหญิง สุชาดา วุฑฒกนก
ที่อยู่
อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12)
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก
ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2997-2200-30 ต่อ 4242
โทรสาร 0-2997-2200 ต่อ 4251
สี███ สีม่วงสุธาสิโนบล
เว็บไซต์http://www2.rsu.ac.th/dental/

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2547 ได้รับการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2549 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการรับนักศึกษาเข้าครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548

อาคารเรียนและที่ทำการ[แก้]