โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย / Princess Chulabhorn's College, Loei
40 clip image002.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
129 หมู่ที่ 5 ดำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไทย ประเทศไทย42110
ข้อมูล
อักษรย่อ จภ.ลย. / PCCL.
ก่อตั้ง 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537
สี          น้ำเงิน - แสด
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย / มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 1 ประธานกรรมธิการ การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ประสานงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Princess Chulabhorn's College, Loei" เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษา

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง มีเส้นรัศมีเหลืองทองอยู่เหนือพระมหามงกุฎ 19 เส้น พู่ทั้งสองข้างของพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู มีพระนามาภิไธย อักษรย่อ จภ อยู่ใต้พระมหามงกุฎ อักษร จ เป็นสีแสด อักษร ภ เป็นสีน้ำเงิน แถบแพรด้านล่างเป็นสีฟ้า ตัดขอบแถบเป็นเส้นสีเหลืองทอง ในแถบมีชื่อของโรงเรียนตามด้วยชื่อจังหวัดอันที่ตั้งเป็นอักษรสีเหลือง

สีประจำโรงเรียน[แก้]

   สีน้ำเงิน เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์
   สีแสด เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

แคแสด เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทุกภาค

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spathodea Campanulata
วงศ์ : BIGNONIACEAE (The Bignonia Family)
ชื่อสามัญ: African Tulip Tree. Flame of The Fountain Tree
ชื่ออื่นๆ:แคแดง
ลักษณะทั่วไป
ต้น เป็นพรรณไม้พุ่มสูง หนาทึบ ลำต้นสูงประมาณ 70 ฟุต
ใบ เป็นใบไม้ใบเดี่ยวแบบสองชั้น จะเกาะก้านใบเป็นแผง ๆ ละ 13-17 ใบแผงหนึ่งยาวประมาณ 18 นิ้ว ใบมีสีเขียวสด ใบจะสากระคายมือ รูปใบรี ปลายแหลม ขนาดใบยาว 4 -5 นิ้ว เส้นใบจะมีร่องลอย ซึ่งเห็นได้ชัด ดอก มีสีแดงแสดสดใส จะออกเป็นช่ออยู่ตามปลายกิ่ง ช่อ ๆ หนึ่งจะมีดอก ตั้งแต่ 15 -25 ดอก แต่ดอกจะผลัดกันบานครั้งละประมาณ 4-5 ดอก ลักษณะของดอกจะคล้ายรูปกระดิ่งเป็นกลีบรวม ตรงปลายดอกจะแยก ออกเป็นแฉกมีอยู่ 5 แฉก จะออกดอกราวๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ การขยายพันธุ์ เป็นไม้ที่อยู่กลางแจ้ง ปลูกง่ายและเจริญเติบโตเร็ว ขึ้นได้ในดินทุกชนิดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด อื่นๆ Palisot Beauvois เป็นผู้ค้นพบต้นแคแสดในแอฟริกา เมื่อ พ.ศ. 2320 

เพลงประจำโรงเรียน[แก้]

มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย[แก้]

 คำร้อง: วิชาญ เชาวลิต
ทำนอง: กิตติ ศรีเปารยะ
      ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง     งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า
  ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำนำปัญญา   มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล
 ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า     องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่
 เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย  ก้องเกริกไกลลือเลื่องกระเดื่องนาม
 สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง   น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม
 มงคลสถิตย์อยู่คู่เขตคาม          ปรากฎนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย
 มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ    สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่
 สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร  นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน
     


หอพัก[แก้]

มีหอพักนักเรียนทั้งหมด จำนวน 5 หอพัก ได้แก่ หอพักสกลนคร นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หอพักหญิงขอนแก่น นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 และ 5 บางส่วน หอพักหญิงอุดรธานี นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 และ 5 บางส่วน หอพักชายหนองคาย นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6 ทางด่วน หอพักชายหนองบัวลำภู นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6 บางส่วน