โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
Princess Chulabhorn's College, Loei
PCCLOEI.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
129 หมู่ที่ 5 ดำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไทย ประเทศไทย42110
ข้อมูล
อักษรย่อ จภ.ลย. PCCLOEI
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537

(23 ปี 139 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1042520465
ผู้อำนวยการ นายกิตติชัย กรวยทอง
จำนวนนักเรียน 719 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

สี          น้ำเงิน - แสด
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 1 ประธานกรรมธิการ การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ประสานงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "PRINCESS CHULABHORN'S COLLEGE,LOEI" เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษา

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

PCCLOEI.jpg

พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง มีเส้นรัศมีเหลืองทองอยู่เหนือพระมหามงกุฎ 19 เส้น พู่ทั้งสองข้างของพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู มีพระนามาภิไธย อักษรย่อ จภ อยู่ใต้พระมหามงกุฎ อักษร จ เป็นสีแสด อักษร ภ เป็นสีน้ำเงิน แถบแพรด้านล่างเป็นสีฟ้า ตัดขอบแถบเป็นเส้นสีเหลืองทอง ในแถบมีชื่อของโรงเรียนตามด้วยชื่อจังหวัดอันที่ตั้งเป็นอักษรสีเหลือง

สีประจำโรงเรียน[แก้]

     สีน้ำเงิน เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์      สีแสด เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นแคแสด

แคแสด-ต้นไม้ประจำโรงเรียน เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทุกภาค