โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
Phukradung Wittayakom School
ที่ตั้ง
เลขที่ 55 หมู่ที่ 12 ถนนมะลิวัลย์

ข้อมูล
ชื่ออื่นภ.ว.ค. / PHK
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญความประพฤติพร้อมสรรพวิชาการ
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (50 ปี 200 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
รหัส1042520483
ผู้อำนวยการนายประทัด ผาลี
จำนวนนักเรียน1,264 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)[1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีนภาษาจีน
สี████ ฟ้า-เหลือง
เพลงมาร์ชโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
เว็บไซต์http://www.phk.ac.th

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม (อักษรย่อ : ภ.ว.ค. PWK ; อังกฤษ: Phukradung Wittayakom School) หรือเรียกอย่างย่อ ว่า ภูกระดึงวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเลย เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาประจำอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังภูผา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม[แก้]

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ปี 2516 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา โดยในระยะแรกเริ่มโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่ภายหลัง โรงเรียนได้โอนสังกัดมายังกรมสามัญศึกษา และกลายเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือข่ายกล้าแผ่นดิน โดยมีชมรมต้นกล้าคนดีศรีภูกระดึง ซึ่งเป็น 1 ใน 2 ชมรมต้นกล้าของ สพม. เลย หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นชมรมที่มีชื่อเสียงและสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีชมรมผลิตสื่อ ผักหวานทีม ซึ่งเป็นชมรมที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับทางโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีความชำนาญในด้้านการผลิตสื่อเป็นพิเศษ โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนดีใกล้บ้าน ประจำอำเภอภูกระดึง [3] ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นมาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมเปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญศึกษาและหลักสูตรทวิศึกษา เพื่อผลิตนักเรียนให้สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและความต้องการบุคลากรที่มีฝีมือให้กับตลาดแรงงานของประเทศ

ปัจจุบัน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 12 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง[4] มีนักเรียนประมาณ 1,264 คน[5] โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายประทัด ผาลี

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนมีเนื้อที่ 57 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ประกอบด้วย

 • อาคารหอประชุม
 • อาคาร 1
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคารโรงอาคาร
 • อาคารประกอบ 1
 • อาคารประกอบ 2
 • อาคารห้องสมุด
 • สนามฟุตบอล
 • ลานกิจกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมมีแผนการเรียนที่เปิดสอน ดังนี้[6]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนธรรมดา 7 ห้องเรียน รับ 280 คน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

จำนวน 7 ห้องเรียน รับ 280 คน ประกอบด้วย

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 ห้อง
 • ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 1 ห้อง
 • ห้องเรียนอุตสาหกรรม 1 ห้อง
 • ห้องเรียนทั่วไป 1 ห้อง
 • ห้องเรียนทวิศึกษา 1 ห้อง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]