โรงเรียนนาด้วงวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
Naduang Wittaya School
Ndwitlogo.png
ที่ตั้ง
เลขที่ 64 หมู่ที่ 6 ถนนเลย-นาด้วง

ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ด.ว. / NDW
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญสุวิชาโน ภวัง โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ศาสนาพุทธ
สถาปนา20 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 (45 ปี 309 วัน)
ผู้ก่อตั้งกรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
รหัส1042520460
ผู้อำนวยการนายธราภพ วีระประทีป
จำนวนนักเรียน640 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี████ เทา-ทอง
เพลงมาร์ชโรงเรียนนาด้วงวิทยา
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นพญาสัตบรรณ
เว็บไซต์http://www.ndw.ac.th

โรงเรียนนาด้วงวิทยา (อักษรย่อ : น.ด.ว.; อังกฤษ: Naduang Wittaya School) หรือเรียกอย่างย่อว่า นาด้วง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเลย เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาประจำอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนาด้วงวิทยา ก่อตั้งวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 แรกเริ่มใช้ศาลาการเปรียญวัดเวียงล้อมเป็นที่ทำการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีนายถนอม จันทนา ศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาด้วง รักษาการครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ อาจารย์ 1 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มาดำแรงตำแหน่งครูใหญ่มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากก่อตั้งโรงเรียนได้ 1 ปี โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินเพื่อปรับสภาพที่ตั้งโรงเรียนจากชาวบ้านซึ่งเป็นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน เป็นเนื้อที่ทั้งหมด 78 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนนาด้วงวิทยา นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ เป็นผู้อำนวยการ โดยโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีอาคารเรียนทั้งหมด จำนวน 3 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย[3]

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนาด้วงวิทยามีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และสถานที่ต่างๆ ดังนี้[4]

  • หอประชุม
  • อาคาร 1
  • อาคาร 2
  • อาคาร 3
  • อาคารหมวดคหกรรม
  • อาคารหมวดทัศนศิลป์
  • โรงอาหาร
  • สนามฟุตบอล
  • ลานกิจกรรม

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]