โรงเรียนนาแกวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนาแกวิทยา
นาแกวิท.png
นัตถิ ปัญญา สมา อาภา
(ปัญญาเสมอแสงสว่างไม่มี)
ที่ตั้ง
เลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ถนนนาวัง-นาด้วง บ้านหนองสิม
ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39170 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nakae Wittaya School
อักษรย่อ น.ก. / NK
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ศาสนา พุทธ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 30 มีนาคม พ.ศ. 2538

(24 ปี 302 วัน)

ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760347
ผู้อำนวยการ นายนายจำเนียร มัตกิต
จำนวนนักเรียน 285 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ████ ฟ้า-ม่วง
เพลง มาร์ชโรงเรียนนาแกวิทยา
เว็บไซต์

โรงเรียนนาแกวิทยา (อักษรย่อ : น.ก.; อังกฤษ: Nakae Wittaya School) หรือ นาแก เป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนาแกวิทยา[3] ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นสาขาโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีนายธวัช มูลเมือง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช) เป็นผู้ประสานงานสาขาโรงเรียน ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ได้ 2 ห้องเรียน (86 คน) สิ่งก่อสร้างมีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 6 ที่ พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนนาแกวิทยา ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยมีนายธวัช มูลเมือง เป็นครูใหญ่โรงเรียนนาแกวิทยา ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายธวัช มูลเมือง เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนาแกวิทยา ปีการศึกษา 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายธวัช มูลเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 แต่งตั้งให้นายเล็ก ขมิ้นเขียว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา ปีการศึกษา 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา จนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

  • ห้องเรียนธรรมดา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • ห้องเรียนศิลป์-ภาษา
  • ห้องเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]