โรงเรียนนาแกวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนนาแกวิทยา
Nakae Wittaya School
นาแกวิท.png
ที่ตั้ง
เลขที่ 54 หมู่ที่ 1 ถนนนาวัง-นาด้วง บ้านหนองสิม

ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ก. / NK
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำขวัญนัตถิ ปัญญา สมา อาภา
(ปัญญาเสมอแสงสว่างไม่มี)
ศาสนาพุทธ
สถาปนา30 มีนาคม พ.ศ. 2538 (27 ปี 305 วัน)
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
รหัส1039760347
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร
จำนวนนักเรียน285 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี████ ฟ้า-ม่วง
เพลงมาร์ชโรงเรียนนาแกวิทยา
เว็บไซต์http://www.nakae.ac.th

โรงเรียนนาแกวิทยา (อักษรย่อ : น.ก.; อังกฤษ: Nakae Wittaya School) หรือ นาแก เป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนาแกวิทยา[3] ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดเป็นสาขาโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีนายธวัช มูลเมือง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช) เป็นผู้ประสานงานสาขาโรงเรียน

 • ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนรับนักเรียนรุ่นที่ 1 ได้ 2 ห้องเรียน (86 คน) สิ่งก่อสร้างมีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง 6 ที่
 • ปีการศึกษา 2538 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนนาแกวิทยา ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยมีนายธวัช มูลเมือง เป็นครูใหญ่โรงเรียนนาแกวิทยา
 • ปีการศึกษา 2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายธวัช มูลเมือง เป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนาแกวิทยา
 • ปีการศึกษา 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายธวัช มูลเมือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา
 • ปีการศึกษา 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา
 • ปีการศึกษา 2549 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 แต่งตั้งให้นายเล็ก ขมิ้นเขียว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา
 • ปีการศึกษา 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกะทอ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา
 • ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ได้แต่งตั้งให้ ว่าที่ร้อยโทยุทธชาติ ไชยบุตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแทนนายจำเนียร มัตกิต ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • ห้องเรียนทั่วไป
 • ห้องเรียนธรรมดา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • ห้องเรียนศิลป์-ภาษา
 • ห้องเรียนหลักสูตรทวิศึกษา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]