รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยตั้งอยู่ในจังหวัดเลย
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังภูผา)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสองรัก)
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
สังกัดเทศบาลเมืองเลย
สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
สังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดเลยตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตของจังหวัดเลย

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเลยแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู[แก้]

จังหวัดเลยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย เขาแก้ว เชียงคาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วังภูผา เขาหลวง วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนคอนสาวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงคาน หลักเมืองเลย เชียงคาน เชียงคาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเซไลวิทยาคม วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าลี่วิทยา หลักเมืองเลย ท่าลี่ ท่าลี่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนธาตุพิทยาคม หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาด้วงวิทยา หลักเมืองเลย นาด้วง นาด้วง มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาอ้อวิทยา หลักเมืองเลย ศรีสองรัก เมืองเลย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ศรีสองรัก นาแห้ว นาแห้ว มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย น้ำสวย เมืองเลย มัธยมศึกษา
โรงเรียนปากชมวิทยา หลักเมืองเลย ปากชม ปากชม มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม วังภูผา ผาน้อย วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม วังภูผา ผาสามยอด เอราวัณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา วังภูผา ผาอินทร์แปลง เอราวัณ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ศรีสองรัก ปากหมัน ด่านซ้าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม วังภูผา ผานกเค้า ภูกระดึง มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูเรือวิทยา ศรีสองรัก หนองบัว ภูเรือ มัธยมศึกษา
โรงเรียนภูหลวงวิทยา วังภูผา ภูหอ ภูหลวง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม วังภูผา โคกขมิ้น วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หลักเมืองเลย นาอาน เมืองเลย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา วังภูผา ทรายขาว วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ศรีสองรัก โคกงาม ด่านซ้าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ศรีสองรัก ด่านซ้าย ด่านซ้าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วังภูผา ท่าช้างคล้อง ผาขาว มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม วังภูผา หนองหิน หนองหิน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม วังภูผา เอราวัณ เอราวัณ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1[แก้]

สพป.เลย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลเลย กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านน้ำภู เมือง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านนาโคก ศรีสองรัก เมืองเลย
โรงเรียนบ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมืองเลย
โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน ศรีสองรัก เมืองเลย
โรงเรียนบ้านก้างปลา ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์ เมืองเลย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว นาอ้อ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านแหล่งควาย นาอาน เมืองเลย
โรงเรียนบ้านไร่ทาม นาอาน เมืองเลย
โรงเรียนบ้านนาดินดำ นาดินดำ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ นาดินดำ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง นาดินดำ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านหนองผำ นาดินดำ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านโป่ง นาแขม เมืองเลย
โรงเรียนบ้านติ้ว นาแขม เมืองเลย
โรงเรียนบ้านนาแขม นาแขม เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยทราย นาแขม เมืองเลย
โรงเรียนบ้านกกทอง กกทอง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง กกทอง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย กกทอง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านไผ่โทน กกดู่ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก กกดู่ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านกำพี้ กกดู่ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านกกดู่ กกดู่ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย กกดู่ เมืองเลย
โรงเรียนบ้านเสี้ยว เสี้ยว เมืองเลย
โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ เสี้ยว เมืองเลย
โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยว เมืองเลย
โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง เสี้ยว เมืองเลย
โรงเรียนบ้านน้ำคิว เสี้ยว เมืองเลย
โรงเรียนบ้านนาโป่ง นาโป่ง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน นาโป่ง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านกกชุมแสง นาโป่ง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม นาโป่ง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านติ้วน้อย นาโป่ง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยโตก นาโป่ง เมืองเลย
โรงเรียนบ้านเพีย น้ำสวย เมืองเลย
โรงเรียนบ้านสูบ น้ำสวย เมืองเลย
โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว น้ำสวย เมืองเลย
โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ น้ำสวย เมืองเลย
โรงเรียนบ้านส้าน น้ำหมาน เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ น้ำหมาน เมืองเลย
โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย
โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ น้ำหมาน เมืองเลย
โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วง นาด้วง
โรงเรียนบ้านแก้วเมธี นาด้วง นาด้วง
โรงเรียนบ้านนาดอกคำ นาดอกคำ นาด้วง
โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาดอกคำ นาด้วง
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น นาดอกคำ นาด้วง
โรงเรียนบ้านห้วยตาด นาดอกคำ นาด้วง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด ท่าสะอาด นาด้วง
โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี ท่าสะอาด นาด้วง
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ นาด้วง
โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม ปากชม ปากชม
โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชม ปากชม
โรงเรียนบ้านนาค้อ ปากชม ปากชม
โรงเรียนบ้านคกไผ่ ปากชม ปากชม
โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย ปากชม ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม
โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ชมเจริญ ปากชม
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก ชมเจริญ ปากชม
โรงเรียนบ้านชมน้อย ชมเจริญ ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ห้วยพิชัย ปากชม
โรงเรียนบ้านปากปัด ห้วยพิชัย ปากชม
โรงเรียนบ้านปากเนียม ห้วยพิชัย ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว ห้วยพิชัย ปากชม
โรงเรียนบ้านสงาว ห้วยพิชัย ปากชม
โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ หาดคัมภีร์ ปากชม
โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง หาดคัมภีร์ ปากชม
โรงเรียนบ้านคกเว้า หาดคัมภีร์ ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม หาดคัมภีร์ ปากชม
โรงเรียนบ้านนาโม้ หาดคัมภีร์ ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ปากชม
โรงเรียนบ้านวังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม
โรงเรียนบ้านเลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนบ้านคอนสา เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนบ้านโพนทอง เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนบ้านปางคอม เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนบ้านห้วยนา เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกใหญ่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านห้วยไค้ โคกใหญ่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านยาง ท่าลี่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านวังขาม ท่าลี่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านน้ำแคม น้ำแคม ท่าลี่
โรงเรียนบ้านห้วยด้าย น้ำแคม ท่าลี่
โรงเรียนบ้านปากยาง น้ำแคม ท่าลี่
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ น้ำทูน ท่าลี่
โรงเรียนบ้านน้ำมี น้ำทูน ท่าลี่
โรงเรียนบ้านหนองบง น้ำทูน ท่าลี่
โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ ท่าลี่
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หนองผือ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านขอนแก่น หนองผือ ท่าลี่
โรงเรียนบ้านเมี่ยง หนองผือ ท่าลี่
โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี อาฮี ท่าลี่
โรงเรียนบ้านหนองปกติ อาฮี ท่าลี่
โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง อาฮี ท่าลี่
โรงเรียนบ้านเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนบ้านคกมาด เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนบ้านสงเปือย ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนบ้านผาพอด ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนบ้านห้วยพอด ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาว เชียงคาน
โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านนาสีสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 จอมศรี เชียงคาน
โรงเรียนบ้านแสนสำราญ จอมศรี เชียงคาน
โรงเรียนบ้านหินตั้ง จอมศรี เชียงคาน
โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 18 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปากตม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านคกงิ้ว ปากตม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านน้ำพร ปากตม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านกลาง ปากตม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านท่าดีหมี ปากตม เชียงคาน
โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านนาเบน เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านนาซ่าว นาซ่าว เชียงคาน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน นาซ่าว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านใหม่ นาซ่าว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านโพน นาซ่าว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านแก่งมี้ นาซ่าว เชียงคาน
โรงเรียนบ้านบุฮม บุฮม เชียงคาน
โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ บุฮม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านคกเลา บุฮม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านผาแบ่น บุฮม เชียงคาน
โรงเรียนบ้านอุมุง บุฮม เชียงคาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2[แก้]

สพป.เลย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3[แก้]

สพป.เลยเขต3มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดเลยมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเลยมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเลย (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองวังสะพุง (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง[4]

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) นาอาน เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) นาอาน เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม กุดป่อง เมืองเลย มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ศรีสงคราม วังสะพุง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ศรีสงคราม วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ศรีสงคราม วังสะพุง อนุบาล
เทศบาลตำบลนาดินดำ โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ นาดินดำ เมืองเลย อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย นาดินดำ เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาโป่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง นาโป่ง เมืองเลย อนุบาล
เทศบาลตำบลนาอ้อ โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลนาอาน โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ นาอาน เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลเชียงคาน โรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน เชียงคาน ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) เชียงคาน เชียงคาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลธาตุ โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ ธาตุ เชียงคาน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าลี่ โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ อนุบาล
เทศบาลตำบลนาด้วง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาด้วง นาด้วง นาด้วง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) นาดอกคำ นาด้วง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลภูเรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลภูเรือ หนองบัว ภูเรือ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี อาฮี ท่าลี่ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม โรงเรียนอนุบาลตำบลสานตม สานตม ภูเรือ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ โรงเรียนปวนพุวัฒนา ปวนพุ หนองหิน อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเลยซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีจำนวน 25 โรงเรียน

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนอนุบาลชื่นจิต กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนอนุบาลพระศรีสงคราม กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนอนุบาลอรพัฒน์ กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนอนุบาลภูกระดึง ห้วยส้ม ภูกระดึง
โรงเรียนอนุบาลประจันตะ วังสะพุง วังสะพุง
โรงเรียนประจันตวิทยา วังสะพุง วังสะพุง
โรงเรียนวรราชวิทยา ศรีสงคราม วังสะพุง
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน หนองหิน หนองหิน
โรงเรียนหทัยคริสเตียน เมือง เมืองเลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนอนุบาลธีรญาฟ้าใส เมือง เมืองเลย
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ 3 หนองหิน หนองหิน
โรงเรียนโพธิวิชญา หนองหิน หนองหิน
โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนเซนต์จอห์นท่าบม เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลณัฐพันธุ์ภูหลวง ภูหอ ภูหลวง
โรงเรียนอนุบาลนารดา เขาหลวง วังสะพุง
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าพัฒนา กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนเพลินจิตพัฒนา หนองบัว ภูเรือ
โรงเรียนอนุบาลพีระยาจันไทรรอด วังสะพุง วังสะพุง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดเลยมีโรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนได้แก่

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โพนสูง ด่านซ้าย มัธยมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมือง เมืองเลย เตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษา

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-18. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  4. "ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (xlsx). ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ. สืบค้นเมื่อ 24 กันยายน 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)