รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย ตั้งอยู่ใน จังหวัดเลย
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังภูผา)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสองรัก)
Turquoise pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
Blue pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองเลย
Purple pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
Pink pog.svg สังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเลยแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19[แก้]

จังหวัดเลยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วังภูผา เขาหลวง วังสะพุง
โรงเรียนคอนสาวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนเชียงคาน หลักเมืองเลย เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนเซไลวิทยาคม วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง
โรงเรียนท่าลี่วิทยา หลักเมืองเลย ท่าลี่ ท่าลี่
โรงเรียนธาตุพิทยาคม หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนนาด้วงวิทยา หลักเมืองเลย นาด้วง นาด้วง
โรงเรียนนาอ้อวิทยา หลักเมืองเลย ศรีสองรัก เมืองเลย
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ศรีสองรัก นาแห้ว นาแห้ว
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย น้ำสวย เมืองเลย
โรงเรียนปากชมวิทยา หลักเมืองเลย ปากชม ปากชม
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม วังภูผา ผาน้อย วังสะพุง
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม วังภูผา ผาสามยอด เอราวัณ
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา วังภูผา ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ศรีสองรัก ปากหมัน ด่านซ้าย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม วังภูผา ผานกเค้า ภูกระดึง
โรงเรียนภูเรือวิทยา ศรีสองรัก หนองบัว ภูเรือ
โรงเรียนภูหลวงวิทยา วังภูผา ภูหอ ภูหลวง
โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม วังภูผา โคกขมิ้น วังสะพุง
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หลักเมืองเลย นาอาน เมืองเลย
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา วังภูผา ทรายขาว วังสะพุง
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ศรีสองรัก โคกงาม ด่านซ้าย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ศรีสองรัก ด่านซ้าย ด่านซ้าย
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วังภูผา ท่าช้างคล้อง ผาขาว
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม วังภูผา หนองหิน หนองหิน
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม วังภูผา เอราวัณ เอราวัณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1[แก้]

สพป.เลย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2[แก้]

สพป.เลย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3[แก้]

สพป.เลยเขต3มีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดเลยมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (3 โรงเรียน) เทศบาลเมืองเลย (5 โรงเรียน) เทศบาลเมืองวังสะพุง (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล 3 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 1 (เหมืองแบ่งวิทยาคม) หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) นาอาน เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 3 (บ้านฟากนา) นาอาน เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนเทศบาล 1 ชุมชนศรีสะอาด กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 2 ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านภูบ่อบิด กุดป่อง เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม กุดป่อง เมืองเลย มัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองวังสะพุง โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ศรีสงคราม วังสะพุง ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ ศรีสงคราม วังสะพุง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 3 อนุบาล ศรีสงคราม วังสะพุง อนุบาล
เทศบาลตำบลนาดินดำ โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ นาดินดำ เมืองเลย อนุบาล
โรงเรียนเทศบาลนาดินดำ 2 หนองนาทราย นาดินดำ เมืองเลย อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาโป่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาโป่ง นาโป่ง เมืองเลย อนุบาล
เทศบาลตำบลนาอ้อ โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษา
เทศบาลตำบลนาอาน โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ นาอาน เมืองเลย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลเชียงคาน โรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน เชียงคาน ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (เทศบาล 1) เชียงคาน เชียงคาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลธาตุ โรงเรียนเทศบาลตำบลธาตุ ธาตุ เชียงคาน อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลท่าลี่ โรงเรียนเทศบาลท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ อนุบาล
เทศบาลตำบลนาด้วง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาด้วง นาด้วง นาด้วง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลนาดอกคำ โรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) นาดอกคำ นาด้วง อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลภูเรือ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลภูเรือ หนองบัว ภูเรือ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี โรงเรียนอนุบาลตำบลอาฮี อาฮี ท่าลี่ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลสานตม โรงเรียนอนุบาลตำบลสานตม สานตม ภูเรือ อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ โรงเรียนปวนพุวัฒนา ปวนพุ หนองหิน อนุบาล-ประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563. Check date values in: |accessdate= (help)