รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลย is located in Thailand Loei
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลยที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวังภูผา)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีสองรัก)
Turquoise pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย
Blue pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองเลย
Purple pog.svg สังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
Pink pog.svg สังกัดเทศบาลตำบลนาอ้อ

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดเลยแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดเลยแบ่งดังนี้[2]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19[แก้]

จังหวัดเลยอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภู[1] และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 30 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 3 สหวิทยาเขต[3]ได้แก่

ชื่อโรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย เขาแก้ว เชียงคาน
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา วังภูผา เขาหลวง วังสะพุง
โรงเรียนคอนสาวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนเชียงกลมวิทยา หลักเมืองเลย เชียงกลม ปากชม
โรงเรียนเชียงคาน หลักเมืองเลย เชียงคาน เชียงคาน
โรงเรียนเซไลวิทยาคม วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง
โรงเรียนท่าลี่วิทยา หลักเมืองเลย ท่าลี่ ท่าลี่
โรงเรียนธาตุพิทยาคม หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนนาด้วงวิทยา หลักเมืองเลย นาด้วง นาด้วง
โรงเรียนนาอ้อวิทยา หลักเมืองเลย ศรีสองรัก เมืองเลย
โรงเรียนนาแห้ววิทยา ศรีสองรัก นาแห้ว นาแห้ว
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ หลักเมืองเลย น้ำสวย เมืองเลย
โรงเรียนปากชมวิทยา หลักเมืองเลย ปากชม ปากชม
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม วังภูผา ผาน้อย วังสะพุง
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม วังภูผา ผาสามยอด เอราวัณ
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา วังภูผา ผาอินทร์แปลง เอราวัณ
โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา ศรีสองรัก ปากหมัน ด่านซ้าย
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม วังภูผา ผานกเค้า ภูกระดึง
โรงเรียนภูเรือวิทยา ศรีสองรัก หนองบัว ภูเรือ
โรงเรียนภูหลวงวิทยา วังภูผา ภูหอ ภูหลวง
โรงเรียนเลยพิทยาคม หลักเมืองเลย กุดป่อง เมืองเลย
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม วังภูผา โคกขมิ้น วังสะพุง
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หลักเมืองเลย นาอาน เมืองเลย
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา วังภูผา ทรายขาว วังสะพุง
โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ศรีสองรัก โคกงาม ด่านซ้าย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย หลักเมืองเลย ธาตุ เชียงคาน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วังภูผา ศรีสงคราม วังสะพุง
โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ศรีสองรัก ด่านซ้าย ด่านซ้าย
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ วังภูผา ท่าช้างคล้อง ผาขาว
โรงเรียนหนองหินวิทยาคม วังภูผา หนองหิน หนองหิน
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม วังภูผา เอราวัณ เอราวัณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1[แก้]

สพป.เลย เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองเลย อำเภอนาด้วง อำเภอปากชม อำเภอเชียงคาน และอำเภอท่าลี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2[แก้]

สพป.เลย เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนกลางและตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3[แก้]


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน[แก้]

โรงเรียนสาธิต[แก้]


อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  2. 2.0 2.1 "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.
  3. "ข้อมูลสหวิทยาเขต". SESA ระบบบริหารสารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2563.