โรงเรียนเมืองเลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเมืองเลย
Muang Loei School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นม.ล/ ML
ประเภทโรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่
คำขวัญรับผิดชอบดี มีวินัย
ใส่ใจความพอเพียง
สถาปนา24 มีนาคม พ.ศ. 2498; 67 ปีก่อน (2498-03-24)
ผู้ก่อตั้งเจ้าเมืองเลย
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1042520043
ผู้อำนวยการนายเดช ปาจริยานนท์
ระดับปีที่จัดการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนนักเรียน2,096 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
สี████ ขาว - แดง
เพลงมาร์ชโรงเรียนเมืองเลย
เว็บไซต์www.muangloei.ac.th

โรงเรียนเมืองเลย (อักษรย่อ: ม.ล; อังกฤษ: Muang Loei School) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นประถมถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ประวัติโรงเรียนเมืองเลย[แก้]

โรงเรียนเมืองเลย เดิมคือโรงเรียนเทศบาล 2 "วัฒนาดรุณี" 1 ใน 4 ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเลย ในช่วงปีพุทธศักราช 2487 อาคารของโรงเรียนถูกพายุพัด สร้างความเสียหายและพังทลายจนไม่สามารถใช้เป็นอาคารเรียนได้จึงต้องไปเรียนร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2498 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง บริเวณถนนพิพัฒน์มงคล อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยและได้ทำการก่อสร้างใหม่จนแล้วเสร็จ ครูและนักเรียนจึงย้ายมาเรียนที่โรงเรียนใหม่โดยการนำของนายเลี้ยงอิ่ม เอิบครูใหญ่ และนางอุบลวรรณ ชัยยปะ พร้อมด้วยนักเรียนจำนวน 175 คนและได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่แห่งนี้ว่า โรงเรียนถนนพิพัฒน์มงคล

ปีพุทธศักราช 2500 กรมสามัญศึกษาให้ขยายโรงเรียนมัธยมสามัญขึ้นทุกอำเภอ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งในส่วนของอำเภอเมืองเลยนั้นได้มอบหมายให้โรงเรียนถนนพิพัฒน์มงคล เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปิดรับนักเรียนทั่วไปในอำเภอเมืองเลยพร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนเมืองเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปีพุทธศักราช 2503 มีการปรับเปลี่ยนระดับชั้นเรียนจากการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช 2503

ปีพุทธศักราช 2515 มีการปรับเปลี่ยนที่ตั้งของโรงเรียนอีกครั้งเมื่อโรงเรียนสโมสรวิทยาลัยได้ยุบไปรวมกับโรงเรียนสตรีเลยและตั้งชื่อใหม่เป็นโรงเรียนเลยพิทยาคมโรงเรียนเมืองเลยจึงย้ายที่ตั้งมาอยู่แทนที่โรงเรียนสโมสรวิทยาลัย บนถนนมะลิวรรณ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน และมอบที่ตั้งเดิมบนถนนพิพัฒน์มงคลให้กับโรงเรียนอนุบาลเลย

ปีพุทธศักราช 2520 มีการปรับเปลี่ยนระดับชั้นเรียนอีกครั้งเมื่อกรมสามัญศึกษาให้งดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 แล้วให้เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทนจำนวน 2 ห้องเรียน

ปีพุทธศักราช 2523 ย้ายสังกัดจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 แล้วโอนนักเรียนมัธยมศึกษาทั้งหมดให้ไปเรียนที่โรงเรียนเลยพิทยาคม

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองเลยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดเลย เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ถนนมะลิวรรณ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการนายประวิทย์ น้อยบัวทอง

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]