โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ตราโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร.png
สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
ที่ตั้ง
เลขที่ 88 หมู่ที่ 14 บ้านโนนสัง
ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39140 ประเทศไทย ไทย
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nonsang Wittayakarn School
อักษรย่อ น.ส / NS
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 18 เมษายน พ.ศ. 2518

(45 ปี 108 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760334
ผู้อำนวยการ นายธารา พิลาแสง
จำนวนนักเรียน 1,102 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ████ เขียว-ชมพู
เพลง มาร์ชโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะสัง
เว็บไซต์

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร (อังกฤษ: Nonsang Wittayakarn School; อักษรย่อ: น.ส. — NS) หรือเรียกอย่างย่อ ว่า สังวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา ประจำอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร[แก้]

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เดิมชื่อโรงเรียนโนนสัง เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2499 โดยมีนายณรงค์ ดอนจันทร์ใต้ เป็นครูผู้สอนและรักษาราชการตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนเข้าเรียนวันแรกเป็นชาย 22 คน หญิง 13 คน รวม 35 คน เปิดเรียนครั้งแรก โรงเรียนโนนสังยังไม่มีอาคารเรียน ได้ยืมหอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ เป็นที่อาศัยเรียนชั่วคราว ต่อมาปี พ.ศ. 2500 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศขึ้นจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งประชาชนชาวอำเภอโนนสัง โดยมีนายอโนทัย มีอาษา, นายจวน พาหา, นายมุย สีดาหลง และนายลา ภิรมณ์ราช ได้อุทิศที่ดินในจำนวน 12 ไร่ (บริเวณที่ทำการประปา อำเภอโนนสังในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ชื่อว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (สาขาโนนสัง) ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2518 ได้มีคำสั่งจากกรมให้ยุบโรงเรียนโนนสัง สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร”

ปี พ.ศ. 2520 ได้เกิดน้ำท่วมสุขาภิบาล อำเภอโนนสัง ชาวบ้านจึงร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนในที่ทำการเรียนการสอน ในปัจจุบัน 88 หมู่ 14 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบลโนนสังอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณพื้นที่จำนวน 79 ไร่ 18 ตารางวา ในปีนี้มีครูและอาจารย์ จำนวน 33 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 18 ห้องเรียน โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ตั้งอยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียน 1,102 คน[3] คน จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโนนสัง มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือคือนายธารา พิลาแสง [4]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนโนนสังวิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ได้แก่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ แผนวิทย์ 3 ห้องเรียน 120 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน 120 คน
ศิลปศึกษา แผนศิลป์ 2 ห้องเรียน 80 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 1 ห้องเรียน 40 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน 40 คน
รวม 5 ห้องเรียน 200 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ แผนวิทย์ 3 ห้องเรียน 120 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน 120 คน
ศิลปศึกษา แผนศิลป์ 2 ห้องเรียน 80 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 1 ห้องเรียน 40 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน 40 คน
รวม 5 ห้องเรียน 200 คน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]