โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
Nonsang Wittayakarn School
ตราโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ที่ตั้ง
88 หมู่ที่ 14 บ้านโนนสัง

พิกัด16.870268,102.554287
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ส / NS
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนประจำอำเภอ
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
สถาปนา18 เมษายน พ.ศ. 2518 (47 ปี 284 วัน)
เขตการศึกษาเลย-หนองบัวลำภู
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 สหวิทยาเขตบัวบาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1039760334
ผู้อำนวยการนายสำเนา เทียมดวงแข
จำนวนนักเรียน1,152 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีน
สี████ เขียว-ชมพู
เพลงมาร์ชโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นมะสัง
เว็บไซต์http://www.nonsangwit.ac.th

โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร (อังกฤษ: Nonsang Wittayakarn School) อักษรย่อ: น.ส. — NS) หรือเรียกอย่างย่อว่า "สังวิทย์" เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา ประจำอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร[แก้]

”โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เดิมชื่อ[โรงเรียนโนนสัง] เปิดสอนเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2499 โดยมีนายณรงค์ ดอนจันทร์ใต้ เป็นครูผู้สอนและรักษาราชการตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนเข้าเรียนวันแรกเป็นชาย 22 คน หญิง 13 คน รวม 35 คน เปิดเรียนครั้งแรก โรงเรียนโนนสังยังไม่มีอาคารเรียน ได้ยืมหอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ เป็นที่อาศัยเรียนชั่วคราว ต่อมาปี พ.ศ. 2500 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศขึ้นจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ซึ่งประชาชนชาวอำเภอโนนสัง โดยมีนายอโนทัย มีอาษา, นายจวน พาหา, นายมุย สีดาหลง และนายลา ภิรมณ์ราช ได้อุทิศที่ดินในจำนวน 12 ไร่ (บริเวณที่ทำการประปา อำเภอโนนสังในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ชื่อว่า โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล (สาขาโนนสัง) ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2518 ได้มีคำสั่งจากกรมให้ยุบโรงเรียนโนนสัง สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา ให้ตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา และให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร”

ปี พ.ศ. 2520 ได้เกิดน้ำท่วมสุขาภิบาล อำเภอโนนสัง ชาวบ้านจึงร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนในที่ทำการเรียนการสอน ในปัจจุบัน 88 หมู่ 14 ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง ตำบลโนนสังอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณพื้นที่จำนวน 79 ไร่ 18 ตารางวา ในปีนี้มีครูและอาจารย์ จำนวน 33 คน นักการภารโรง 4 คน นักเรียน 18 ห้องเรียน โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา

ปัจจุบัน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ตั้งอยู่ เลขที่ 88 หมู่ที่ 14 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีนักเรียน 1,152 คน[3] จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโนนสัง มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือคือ"นายสำเนา เทียมดวงแข" [4]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนโนนสังวิทยาคารมีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความชอบ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ได้แก่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3[มัธยมต้น]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ แผนวิทย์ 3 ห้องเรียน 120 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน 120 คน
ศิลปศึกษา แผนศิลป์ 2 ห้องเรียน 80 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 2 ห้องเรียน 80 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน 40 คน
รวม 5 ห้องเรียน 200+ คน

”จำนวนที่รับนักเรียนอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษาข้อมูลบางประการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้“

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6[มัธยมปลาย]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อย่อ จำนวนห้องเรียน จำนวนที่รับ
วิทยาศาสตร์ แผนวิทย์ 4 ห้องเรียน 120 คน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทย์-คณิต 3 ห้องเรียน 120 คน
ศิลปศึกษา แผนศิลป์ 2 ห้องเรียน 80 คน
ภาษาศาสตร์ ศิลป์-ภาษา 2 ห้องเรียน 80 คน
เทคโนโลยี ศิลป์-เทคโน 1 ห้องเรียน 40 คน
รวม 5 ห้องเรียน 200+ คน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เก็บถาวร 2018-03-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน