มณฑลนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
มณฑลนครราชสีมา
พ.ศ. 24362476
เมืองหลวง นครราชสีมา
ภาษา ไทย
ศาสนา ศาสนาพุทธ (เถรวาท)
รัฐบาล ข้าหลวงใหญ่แห่งมณฑล
หัวเมืองในเขตปกครอง 1. เมืองนครราชสีมา
2. เมืองชัยภูมิ
3. เมืองบุรีรัมย์
4. เมืองเพชรบูร
5. เมืองหล่มศักดิ์
ข้าหลวงแห่งมณฑล ไม่ทราบ
ประวัติศาสตร์
 -  จัดตั้งมณฑลนครราชสีมา พ.ศ. 2436
 -  รวมมณฑลเพชรบูรณ์ เข้าไว้ในการปกครอง พ.ศ. 2436
 -  จัดตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ ขึ้นใหม่อีกครั้ง พ.ศ. 2447
 -  ยุบมณฑลเทศาภิบาล พ.ศ. 2476 2476
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ ภาคอีสานของประเทศไทย

มณฑลนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2436 เป็นมณฑลแรกของประเทศสยาม ในช่วงแรกมีเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักรวมอยู่ด้วย แต่ได้แยกออกไปเป็นอีกมณฑลหนึ่งในปี พ.ศ. 2442

มณฑลนครราชสีมา[แก้]

ประกอบด้วย 3 เมือง (จังหวัด) 16 อำเภอ ได้แก่

 1. อำเภอเมืองพิมาย
 2. อำเภอนอก
 3. อำเภอกลาง
 4. อำเภอจันทึก
 5. อำเภอสันเทียะ
 6. อำเภอสองโนน
 7. อำเภอกระโทก
 8. อำเภอปักธงไชย
 9. อำเภอพันชนะ
 1. อำเภอบำเหน็จณรงค์
 2. อำเภอสี่มุม
 3. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 1. อำเภอนางรอง
 2. อำเภอพุทไธสง
 3. อำเภอรัตนบุรี (ปัจจุบันขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์)
 4. อำเภอตะลุง (อำเภอประโคนชัย)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]