พรรคฟื้นฟูชาติไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคฟื้นฟูชาติไทย
National Revial Party
หัวหน้าพันเอก (พิเศษ) สวัสดิ์ ศิริโพธิ์
เลขาธิการองอาจ หงษ์ภักดี
ก่อตั้งพ.ศ. 2517
ที่ทำการ8 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
อุดมการณ์ชาตินิยมไทย
อนุรักษ์นิยม[1]
สภาผู้แทนราษฎร
ม.ค. พ.ศ. 2518
3 / 269
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคฟื้นฟูชาติไทย[2]เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 โดยมีพันเอก (พิเศษ) สวัสดิ์ ศิริโพธิ์ เป็นหัวหน้าพรรค นายองอาจ หงษ์ภักดี เป็นเลขาธิการพรรค

การเลือกตั้ง[แก้]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 พรรคฟื้นฟูชาติไทยส่งผู้สมัครลงแข่งขันรับเลือกตั้งในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 97 คน[3] โดยมีผู้สมัครของพรรคได้รับเลือกตั้งทั้งสิ้น 3 คน[4] คือ ถวิล พวงสำลี (นครปฐม) ร้อยเอก เต็มศักดิ์ ช่างหล่อ และ พันจ่าเอก ชูศักดิ์ ทาระคำ (นครราชสีมา)

การยุบพรรค[แก้]

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[5] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ฐานข้อมูลพรรค" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-08. สืบค้นเมื่อ 2018-08-31.
  2. พรรคฟื้นฟูชาติไทย - ฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า[ลิงก์เสีย]
  3. เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช, การสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์หลักสูตรชั้นปริญญาโท ภาค 2 ทางรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  5. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  6. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • สุจิต บุญบงการ, การพัฒนาการเมืองของไทย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหาร สถาบันทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531
  • วสันต์ หงสกุล,37 พรรคการเมือง ปัจจัยพิจารณาเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ตะวันนา, 2518
  • ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ, พรรคการเมืองและปัญหาพรรคการเมืองไทย, กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524