ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ชื่ออังกฤษMaharat Nakhonratchasima Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครคราชสีมา
วารสารเวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ที่อยู่49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันผลิตแพทย์กับสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2538 ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์กำลังรุนแรงและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแพทย ์ในชนบท คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ระดับชาติจึงได้มอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ทบวงมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยมีการตั้งเป้าหมายให้ได้แพทย์ที่พึงประสงค์จำนวน 6,807 คน ภายใน 16 ปี และให้เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ที่สุดของกระทรวงสาธารณสุข เป็นหนึ่งใน 22 โรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1, 2 และภาคการศึกษาต้นปีที่ 3 ส่วนในปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลายและปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 จะศึกษาที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเมื่อสอบผ่านการศึกษาชั้นปีที่ 6 แล้ว จะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางระบบรับตรงประจำปีตามประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตามเขตพื้นที่จังหวัดที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแต่ละปี

การติดตามบัณฑิตที่จบจากสถาบัน[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]