ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Thai Highway-202.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202
ถนนนิเวศรัตน์
ถนนเจนจบทิศ
ถนนอรุณประเสริฐ (ในอำเภอเขมราฐ)
ข้อมูลของเส้นทาง
ส่วนหนึ่งของ (ช่วงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย–อำเภอเมืองยโสธร)
ความยาว:392.32 กิโลเมตร (243.78 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ใน เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 Thai Highway-201.svg 201 ใน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

Thai Highway-2.svg ทล.2 ใน อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Thai Highway-207.svg ทล.207 ใน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
Thai Highway-219.svg ทล.219 ใน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
Thai Highway-214.svg ทล.214 ใน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
Thai Highway-215.svg ทล.215 ใน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
Thai Highway-23.svg ทล.23 ใน อ.เมือง จ.ยโสธร
Thai Highway-292.svg ทล.292 ใน อ.เมือง จ.ยโสธร

Thai Highway-212.svg ทล.212 ใน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปลายทางทิศตะวันออก:Thai Highway-2050.svg ทล.2050 ใน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ระบบทางหลวง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ–เขมราฐ เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก-ตะวันออก มีระยะทางตลอดทั้งสาย 392.320 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของเส้นทาง[แก้]

เริ่มต้นนับหลักกิโลเมตรที่ 0+000 จากวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เข้าเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา อำเภอประทาย เข้าสู่เขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ่านอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอพุทไธสง เข้าสู่เขตจังหวัดมหาสารคาม โดยผ่านอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เข้าสู่เขตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผ่านอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอพนมไพร เข้าสู่เขตจังหวัดยโสธร โดยผ่านอำเภอเมืองยโสธร อำเภอป่าติ้ว เข้าสู่เขตจังหวัดอำนาจเจริญ โดยผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอปทุมราชวงศา และเข้าสู่เขตจังหวัดอุบลราชธานี สิ้นสุดในเขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 392.320 กิโลเมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่ และ 4–6 ช่องจราจร ในช่วงเขตเทศบาล, อำเภอบัวใหญ่ถึงอำเภอสีดา และ รอยต่ออำเภอประทาย–บ้านใหม่ไชยพจน์ถึงอำเภอสุวรรณภูมิ

ในช่วงอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ถึงอำเภอเมืองยโสธร ได้ถูกกำหนดเป็นทางหลวงเอเชียสาย 121 มีระยะทางประมาณ 178 กิโลเมตร

การเรียกชื่อถนน[แก้]

รายชื่อทางแยก[แก้]

รายชื่อทางแยกบน Thai Highway-202.svg ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทิศทาง: ชัยภูมิ − เขมราฐ
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
Thai Highway-202.svg ชัยภูมิ−ประทาย (ถนนนิเวศรัตน์)
ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ 0+000 วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-225.svg ถนนนครสวรรค์–ชัยภูมิ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล
0+600 Thai Highway-2051.svg ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ไป น้ำตกตาดโตน, หนองบัวแดง Thai Highway-202.svg ทางหลวงหมายเลข 202 ไป ขอนแก่น, เลย
3+900 แยกโรงต้ม Thai Highway-201.svg ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน ไป ขอนแก่น Thai Highway-201.svg ถนนสีคิ้ว–เชียงคาน ไป นครราชสีมา
13+917 ถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านห้วยบง ชย.3016 เข้าหมู่บ้านกุดตุ้ม
20+535 สามแยกลาดใหญ่ Thai Highway-2054.svg ไป ขอนแก่น ไม่มี
นครราชสีมา แก้งสนามนาง 27+800 แยกแก้งสนามนาง ไม่มี Thai Highway-2160.svg ไป อ.บ้านเหลื่อม, อ.คง
บัวใหญ่ 38+400 Thai Highway-2246.svg ไป อ.พล Thai Highway-2246.svg ไป อ.คง
52+525 ไม่มี ทางหลวงท้องถิ่นเข้า อ.บัวใหญ่
เยื้องซ้ายก่อนเข้าถนนเทศบาล 12 นม.1001 ไป อ.บัวลาย ไม่มี
สะพาน ข้ามขึ้นสะพาน Thai Highway-202.svg ทางหลวงหมายเลข 202 ถนนนิเวศรัตน์
สีดา 68+300 แยกสีดา Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป ขอนแก่น Thai Highway-2.svg ถนนมิตรภาพ ไป นครราชสีมา
ประทาย 85+227 ไม่มี นม.1017 ไป อ.หนองสองห้อง
87+226 แยกประทาย Thai Highway-202.svg ทางหลวงหมายเลข 202 ไป บุรีรัมย์ Thai Highway-207.svg ไป นครราชสีมา
ตรงไป: Thai Highway-2285.svg ไป อ.ชุมพวง
Thai Highway-202.svg ประทาย–เขมราฐ (ถนนอรุณประเสริฐ, ถนนเจนจบทิศ)
บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ 101+101 แยกกิโลเมตรที่ 0 Thai Highway-2440.svg ทล.2440 (ถนนเจนจบทิศ) ไป อ.หนองสองห้อง ไม่มี
พุทไธสง 116+858 แยกตาลเดี่ยว Thai Highway-2436.svg ทางเลี่ยงเมืองพุทไธสง ไป อ.หนองสองห้อง Thai Highway-2436.svg ทางเลี่ยงเมืองพุทไธสง ไป บุรีรัมย์
117+792 แยกขิงไค Thai Highway-2061.svg ไป อ.นาโพธิ์ Thai Highway-2061.svg ไป อ.พุทไธสง
124+568 แยกโชว์รูม ไม่มี Thai Highway-2436.svg ทางเลี่ยงเมืองพุทไธสง ไป อ.คูเมือง, บุรีรัมย์
128+721 แยกเม็กดำ มค.3066 ทางเข้า บ้านเม็กดำ ไม่มี
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย 142+167 แยกพยัคฆภูมิพิสัย Thai Highway-219.svg ถนนบรบือ-บุรีรัมย์ ไป อ.วาปีปทุม Thai Highway-219.svg ถนนบรบือ-บุรีรัมย์ ไป อ.สตึก
ร้อยเอ็ด ปทุมรัตน์ 171+156 Thai Highway-2269.svg ไป อ.ปทุมรัตน์ ไม่มี
เกษตรวิสัย 191+125 แยกเกษตรวิสัย Thai Highway-214.svg ไป ร้อยเอ็ด Thai Highway-214.svg ไป อ.ท่าตูม, สุรินทร์
196+552 ไม่มี รอ.3014 ไป กู่กาสิงห์, กู่พระโกนา
สุวรรณภูมิ 215+219 Thai Highway-215.svg ไป ร้อยเอ็ด ไม่มี
217+339 แยกสุวรรณภูมิ ไม่มี Thai Highway-215.svgไป สุรินทร์
พนมไพร 246+932 แยกโนนชัยศรี Thai Highway-2043.svg ไป ร้อยเอ็ด Thai Highway-2043.svg ไป พนมไพร
ยโสธร เมืองยโสธร 261+115 แยกเทคนิค Thai Highway-23.svg ไป ร้อยเอ็ด Thai Highway-23.svg ทางเข้าเมืองยโสธร
ตรงไป: Thai Highway-292.svg ไป มุกดาหาร อุบลราชธานี
268+354 แยกดอนมะยาง เชื่อมต่อจาก: Thai Highway-2477.svg ทางหลวงหมายเลข 2477 แยกโรงพยาบาล
Thai Highway-292.svg ไป ร้อยเอ็ด Thai Highway-292.svg ไป อุบลราชธานี
ป่าติ้ว 292+256 ยส.3017 ทางไป วัดอาฮาม ไม่มี
อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ 300+889 แยกน้ำปลีก อจ.3001 ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไร่สีสุก Thai Highway-2210.svg ไป อ.หัวตะพาน
319+959 แยกมิ่งมงคล (อำนาจเจริญ) Thai Highway-212.svg ไป มุกดาหาร Thai Highway-212.svg ไป อุบลราชธานี
321+052 แยกดอนแดง อจ.3022 เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ ไป มุกดาหาร อจ.3022 เลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ ไป อุบลราชธานี
ปทุมราชวงศา 347+526 อจ.3006 ไป อ.ชานุมาน อจ.3012 ไป อ.พนา
352+026 ไม่มี Thai Highway-2252.svg ไป อ.กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี เขมราฐ 368+859 แยกหนองผือ-ชานุมาน Thai Highway-2034.svg ไป อ.ชานุมาน ไม่มี
369+352 แยกหนองผือ-ชานุมาน ไม่มี Thai Highway-2232.svg ไป อ.กุดข้าวปุ้น
380+100 ไม่มี อบ.3021 ไป บ้านนายูง, วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ
387+953 แยกโชคชัย Thai Highway-2242.svg ไป อ.ชานุมาน ไม่มี
391+201 แยกเขมราษฎร์ธานี Thai Highway-202.svg ทางหลวงหมายเลข 202 ทางเข้าอ.เขมราฐ ไม่มี
ตรงไป: Thai Highway-2050.svg ไป อ.ตระการพืชผล, อุบลราชธานี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

เขตควบคุม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 14 ตอน ได้แก่

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ–เขมราฐ
ช่วงที่ ตอน ชื่อตอน หลัก กม. รวมระยะทาง (กม.) หมวดทางหลวง แขวงทางหลวง จังหวัด
1 0101 สี่แยกโรงต้ม - โพนทอง 2+250 - 3+000 0.750 หมวดทางหลวงละหาน ชัยภูมิ ชัยภูมิ
2 0102 โพนทอง - แก้งสนามนาง 3+000 - 25+660 22.660 หมวดทางหลวงชัยภูมิ
3 0201 แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน 25+660 - 74+394 48.734 หมวดทางหลวงสีดา นครราชสีมาที่ 1 นครราชสีมา
4 0202 ดอนตะหนิน - ตลาดไทร 74+394 - 94+878 20.484 หมวดทางหลวงโนนแดง
5 0300 ตลาดไทร - ลำพังชู 94+878 - 127+975 33.097 หมวดทางหลวงพุทไธสง บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
6 0400 ลำพังชู - ห้วยลำเตา 127+975 - 162+395 34.420 หมวดทางหลวงวาปีปทุม มหาสารคาม มหาสารคาม
7 0501 ห้วยลำเตา - เกษตรวิสัย 162+395 - 189+225 26.830 หมวดทางหลวงเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
8 0502 เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ 189+225 - 209+602 20.377 หมวดทางหลวงเมืองสรวง
9 0601 สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี 209+602 - 245+027 35.425 หมวดทางหลวงสุวรรณภูมิ ยโสธร
10 0602 โนนชัยศรี - บ้านบ่อ 245+027 - 259+677 14.650 หมวดทางหลวงอาจสามารถ
11 0603 ยโสธร - สะพานคลองลำเซ 266+412 - 298+560 32.148 หมวดทางหลวงยโสธร ยโสธร
12 0701 สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา 298+560 - 345+000 46.440 หมวดทางหลวงอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
13 0702 ปทุมราชวงศา - หนองผือ 345+000 - 367+000 22.000 หมวดทางหลวงกุดข้าวปุ้น
14 0703 หนองผือ - เขมราฐ 367+000 - 389+638 22.638 หมวดทางหลวงเขมราฐ อุบลราชธานี
รวม 14 ตอนควบคุม รวมระยะทาง 380.653 กม.

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งชื่อทางหลวงแผ่นดินและสะพานขนาดใหญ่. เล่ม ๖๗, ตอน ๖๗ ง, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๖๓๗๗.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]