จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดนครราชสีมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554
ไทย
← พ.ศ. 2550 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2562 →

15 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ76.18%
  First party Second party Third party
  9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg Wannarat channukul.jpg ภาพถ่ายเบื้องหลัง การบันทึกเทป โครงการ ไทยเข้มแข็ง (The Official Site of The Prim - Flickr - Abhisit Vejjajiva (44).jpg
พรรค เพื่อไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภูมิใจไทย
เขตล่าสุด 4 10 2
ที่นั่งที่ชนะ 8 4 3
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น4 ลดลง6 เพิ่มขึ้น1
คะแนนเสียง 698,961 170,441 105,685
ร้อยละ 52.16 12.72 7.89

  Fourth party
  Abhisit Vejjajiva 2009 official.jpg
พรรค ประชาธิปัตย์
เขตล่าสุด 0
ที่นั่งที่ชนะ 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Steady0
คะแนนเสียง 250,311
ร้อยละ 18.68

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประชาธิปัตย์

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
เพื่อไทย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2554 เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 15 เขตเลือกตั้ง[1] ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อน 1 ที่นั่ง แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา)[แก้]

พรรค คะแนนเสียง
จน. % +/–
เพื่อไทย 698,961 52.16% เพิ่มขึ้น12.04%
ประชาธิปัตย์ 250,311 18.68% ลดลง4.42%
อื่น ๆ 390,729 29.16% ลดลง7.62%
ผลรวม 1,340,001 100.00%
  • คะแนนเลือกตั้งบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เปรียบเทียบจากคะแนนเลือกตั้งแบบสัดส่วนของ พรรคพลังประชาชน
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
52.16%
ประชาธิปัตย์
  
18.68%
อื่น ๆ
  
29.16%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 28,726 34.03% 23,126 27.40% 32,565 38.58% 84,417 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 2 32,158 35.05% 20,661 22.52% 38,930 42.43% 91,749 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 3 42,413 43.97% 15,369 15.93% 38,677 40.10% 96,459 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 4 48,710 53.57% 15,279 16.80% 26,939 29.63% 90,928 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 54,569 66.30% 11,929 14.49% 15,809 19.21% 82,307 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 56,426 62.56% 12,164 13.49% 21,610 23.96% 90,200 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 53,784 66.57% 9,724 12.03% 17,280 21.39% 80,788 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 8 44,658 49.91% 23,041 25.75% 21,787 24.35% 89,486 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 9 41,974 45.56% 15,641 16.98% 34,524 37.47% 92,139 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 10 45,804 47.53% 21,806 22.63% 28,758 29.84% 96,368 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 11 52,135 61.06% 14,912 17.46% 18,342 21.48% 85,389 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 12 37,885 39.54% 17,508 18.27% 40,434 42.20% 95,827 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 13 45,457 52.27% 20,368 23.42% 21,146 24.31% 86,971 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 14 54,850 66.42% 16,621 20.13% 11,111 13.46% 82,582 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 15 59,412 62.94% 12,162 12.89% 22,817 24.17% 94,391 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 698,961 52.16% 250,311 18.68% 390,729 29.16% 1,340,001 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา)[แก้]

พรรค จำนวน
ผู้สมัคร
คะแนนเสียง ที่นั่ง
จน. % จน. +/– %
เพื่อไทย 15 531,877 39.90% 8 เพิ่มขึ้น4 53.33%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 15 334,349 25.08% 4 ลดลง6 26.67%
ภูมิใจไทย 14 293,451 22.01% 3 เพิ่มขึ้น1 20.00%
อื่น ๆ 64 173,327 13.00% 0 Steady 0.00%
ผลรวม 108 1,333,004 100.00% 15 ลดลง1 100.00%
คะแนนเสียง
เพื่อไทย
  
39.90%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
25.08%
ภูมิใจไทย
  
22.01%
อื่น ๆ
  
13.00%
ที่นั่ง
เพื่อไทย
  
53.33%
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน
  
26.67%
ภูมิใจไทย
  
20.00%

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายเขตเลือกตั้ง)[แก้]

เขตการเลือกตั้ง เพื่อไทย ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ภูมิใจไทย อื่น ๆ ผลรวม ผลการเลือกตั้ง
คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง % คะแนนเสียง %
เขต 1 22,999 29.23% 35,627 45.28% 4,149 5.27% 15,899 20.22% 78,674 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 2 25,792 29.46% 48,033 54.86% 1,770 2.02% 11,964 13.66% 87,559 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 3 37,854 39.57% 50,132 52.41% 632 0.66% 7,037 7.36% 95,655 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 4 45,018 48.37% 11,057 11.88% 31,956 34.34% 5,035 5.41% 93,066 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 5 35,458 42.70% 13,787 16.60% 16,880 20.33% 16,916 20.37% 83,041 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 6 41,663 45.70% 22,613 24.80% 22,003 24.13% 4,888 5.37% 91,167 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 7 44,296 53.89% 23,102 28.10% 3,458 4.21% 11,343 13.80% 82,199 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 8 35,310 40.46% 29,830 34.18% 22,134 25.36% 87,274 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 9 18,433 19.96% 32,574 35.27% 29,691 32.14% 11,671 12.63% 92,369 100.00% ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง
เขต 10 40,324 42.10% 1,832 1.91% 45,331 47.32% 8,305 8.67% 95,792 100.00% ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง
เขต 11 44,184 51.37% 766 0.89% 36,635 42.59% 4,426 5.15% 86,011 100.00% เพื่อไทย ได้ที่นั่ง
เขต 12 8,522 8.80% 42,207 43.60% 43,394 44.83% 2,671 2.77% 96,794 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
เขต 13 37,663 43.87% 937 1.09% 12,304 14.33% 34,955 40.71% 85,859 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 14 58,939 71.99% 4,405 5.38% 5,777 7.06% 12,747 15.57% 81,868 100.00% เพื่อไทย รักษาที่นั่ง
เขต 15 35,422 37.02% 17,447 18.24% 39,471 41.25% 3,336 3.49% 95,676 100.00% ภูมิใจไทย ได้ที่นั่ง
ผลรวม 531,877 39.90% 334,349 25.08% 293,451 22.01% 173,327 13.00% 1,333,004 100.00%

ผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[แก้]

e • d ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดนครราชสีมา
พรรค คะแนนเสียง ร้อยละ
เพื่อไทย (1) 698,961 52.16
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (2) 170,441 12.72
ประชาธิปไตยใหม่ (3) 4,775 0.36
ประชากรไทย (4) 1,476 0.11
รักประเทศไทย (5) 38,530 2.88
พลังชล (6) 2,503 0.19
ประชาธรรม (7) 498 0.04
ดำรงไทย (8) 323 0.02
พลังมวลชน (9) 1,397 0.10
ประชาธิปัตย์ (10) 250,311 18.68
ไทยพอเพียง (11) 1,072 0.08
รักษ์สันติ (12) 6,819 0.51
ไทยเป็นสุข (13) 345 0.03
กิจสังคม (14) 1,528 0.11
ไทยเป็นไท (15) 1,957 0.15
ภูมิใจไทย (16) 105,685 7.89
แทนคุณแผ่นดิน (17) 607 0.05
เพื่อฟ้าดิน (18) 688 0.05
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (19) 803 0.06
การเมืองใหม่ (20) 1,115 0.08
ชาติไทยพัฒนา (21) 16,096 1.20
เสรีนิยม (22) 4,553 0.34
ชาติสามัคคี (23) 462 0.03
บำรุงเมือง (24) 230 0.02
กสิกรไทย (25) 644 0.05
มาตุภูมิ (26) 18,372 1.37
ชีวิตที่ดีกว่า (27) 309 0.02
พลังสังคมไทย (28) 177 0.01
เพื่อประชาชนไทย (29) 634 0.05
มหาชน (30) 2,682 0.20
ประชาชนชาวไทย (31) 244 0.20
รักแผ่นดิน (32) 275 0.02
ประชาสันติ (33) 289 0.02
ความหวังใหม่ (34) 431 0.03
อาสามาตุภูมิ (35) 442 0.03
พลังคนกีฬา (36) 2,515 0.19
พลังชาวนาไทย (37) 317 0.02
ไทยสร้างสรรค์ (38) 96 0.01
เพื่อนเกษตรไทย (39) 545 0.04
มหารัฐพัฒนา (40) 854 0.06
บัตรดี 1,340,001 91.77
บัตรเสีย 81,359 5.57
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 38,862 2.66
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 1,460,222 76.18
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,916,728 100.00

ผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต[แก้]

เขต 1เขต 2เขต 3เขต 4เขต 5เขต 6เขต 7เขต 8เขต 9เขต 10เขต 11เขต 12เขต 13เขต 14เขต 15

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งที่ 1[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม และตำบลหนองจะบก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (2)* 35,627 45.28
เพื่อไทย สมโภชน์ ประสาทไทย (1) 22,999 29.23
ประชาธิปัตย์ การุณ ชุมรักษ์ (10) 14,698 18.68
ภูมิใจไทย บรรพต เชิดชัย (16) 4,149 5.27
รักษ์สันติ เมธัส รอตภัย (12) 725 0.92
ประชาธิปไตยใหม่ กิติภัทร์ อนันต์เมธากุล (3) 224 0.28
ความหวังใหม่ สุวัฒน์ชัย สวัสดี (34) 109 0.14
เพื่อฟ้าดิน ส่องฟ้า ศิริโชติ (18) 73 0.09
พลังคนกีฬา ว่าที่ร้อยโท ดุสิต ทนหมื่นไวย (36) 70 0.09
ผลรวม 78,674 100.00
บัตรดี 78,674 82.54
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 10,995 11.53
บัตรเสีย 5,650 5.93
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,319 74.28
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 128,326 100.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 2[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลบ้านเกาะ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหัวทะเล ตำบลจอหอ ตำบลตลาด ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกสูง ตำบลหมื่นไวย และตำบลหนองไข่น้ำ)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วัชรพล โตมรศักดิ์ (2)* 48,033 54.86
เพื่อไทย สุธรรม พรสันเทียะ (1) 25,792 29.46
ประชาธิปัตย์ จุรีพร ประภาพิทยาพงษ์ (10) 11,618 13.27
ภูมิใจไทย ประพิศ นวมโคกสูง (16) 1,770 2.02
ประชาธรรม จามร เหวสูงเนิน (7) 204 0.23
พลังคนกีฬา ประสิทธิ์ สุริโย (36) 70 0.08
เพื่อฟ้าดิน วรัทยา ธรรมรักษ์ (18) 41 0.05
ความหวังใหม่ พงษ์ภัทร์ สุวรรณธนามณี (34) 31 0.04
ผลรวม 87,559 100.00
บัตรดี 87,559 86.58
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,669 7.58
บัตรเสีย 5,903 5.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,131 80.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 126,248 100.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 3[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลปรุใหญ่ ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลพุดซา ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลสีมุม) อำเภอขามทะเลสอ และอำเภอสูงเนิน (ยกเว้นตำบลเสมา ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประเสริฐ บุญชัยสุข (2)* 50,132 52.41
เพื่อไทย ลินดา เชิดชัย (1)* 37,854 39.57
ประชาธิปัตย์ จำนงค์ กันสำโรง (10) 6,979 7.30
ภูมิใจไทย ชัยธนา สันติชัยรัตน์ (16) 632 0.66
พลังคนกีฬา ชูศักดิ์ คงมีสุข (36) 33 0.03
ความหวังใหม่ สมุทร สงวนสิน (34) 25 0.03
ผลรวม 95,655 100.00
บัตรดี 95,655 90.93
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,929 3.73
บัตรเสีย 5,621 5.34
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 105,205 82.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,916 100.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 4[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอโนนสูง และอำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลโนนไทย ตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง ตำบลสายออ ตำบลถนนโพธิ์ และตำบลมะค่า)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ทัศนียา รัตนเศรษฐ (1)* 45,018 48.37
ภูมิใจไทย สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล (16) 31,956 34.34
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สุธาสินี ศิริโภคานนท์ (2) 11,057 11.88
ประชาธิปัตย์ จรัญ เสาวกุล (10) 4,565 4.91
กิจสังคม ยงยศ เล็กกลาง (14) 434 0.47
ความหวังใหม่ ปาลิดา อุไรธรากุล (34) 19 0.02
พลังคนกีฬา แสวง ใยแก้ว (36) 17 0.02
ผลรวม 93,066 100.00
บัตรดี 93,066 93.30
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,743 1.75
บัตรเสีย 4,933 4.95
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99,742 77.13
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 129,313 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 5[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วยอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย โกศล ปัทมะ (1) 35,458 42.70
ภูมิใจไทย ภิรมย์ พลวิเศษ (16)* 16,880 20.33
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน วัชรา ณ วังขนาย (2)✔ 13,787 16.60
มาตุภูมิ นาวี ศรีนุชศาสตร์ (26) 13,092 15.77
ประชาธิปัตย์ สิทธิชัย เจริญใจ (10) 3,228 3.89
กิจสังคม ภูมิศาสตร์ บุญมา (14) 338 0.41
ชาติไทยพัฒนา บุญส่ง ภูศรีฤทธิ์ (21) 110 0.13
ประชากรไทย อภิสานตร์ บรรดาศักดิ์ (4) 95 0.11
เพื่อฟ้าดิน ประภาส บุตรประเสริฐ (18) 37 0.04
ความหวังใหม่ ณัฐชะรัตภ์ ณัฐชลิตพงศ์ (34) 16 0.02
ผลรวม 83,041 100.00
บัตรดี 83,041 93.30
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,787 2.01
บัตรเสีย 4,173 4.69
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 89,001 71.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,177 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วยอำเภอคง อำเภอขามสะแกแสง อำเภอพระทองคำ และอำเภอบ้านเหลื่อม

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สุชาติ ภิญโญ (1) 41,663 45.70
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ (2)* 22,613 24.80
ภูมิใจไทย อรทัย พลวิเศษ (16) 22,003 24.13
ประชาธิปัตย์ บุญเอื้อ ประถมพงษ์ (10) 4,828 5.30
ความหวังใหม่ วีร์สุดา สุวรรณธนามณี (34) 60 0.07
ผลรวม 91,167 100.00
บัตรดี 91,167 92.79
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,843 1.88
บัตรเสีย 5,239 5.33
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,249 70.89
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,598 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 7[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอประทาย อำเภอลำทะเมนชัย อำเภอเมืองยาง และอำเภอโนนแดง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (1) 44,296 53.89
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พีรพร สุวรรณฉวี (2) 23,102 28.10
มาตุภูมิ พงษ์พิช รุ่งเป้า (26)✔ 8,686 10.57
ภูมิใจไทย นริศ เรืองธนานุรักษ์ (16) 3,458 4.21
ประชาธิปัตย์ ธนชาติ พรรคเจริญ (10) 2,470 3.00
รักษ์สันติ เรือเอก ศิริเกษ กุลประเสริฐ (12) 96 0.12
ชาติไทยพัฒนา คมกฤษณ์ กฤษณ์ตระกูล (21) 50 0.06
พลังคนกีฬา ประพัฒน์ ตีสะเมาะ (36) 33 0.04
ความหวังใหม่ ประเสริฐ ดำพรมพะเนาว์ (34) 8 0.01
ผลรวม 82,199 100.00
บัตรดี 82,199 94.19
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,261 1.44
บัตรเสีย 3,816 4.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 87,276 71.87
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 121,438 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 8[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอำเภอพิมาย และอำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลท่าลาด ตำบลประสุข ตำบลชุมพวง ตำบลโนนยอ และตำบลหนองหลัก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร (1) 35,310 40.46
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ (2)* 29,830 34.18
ประชาธิปัตย์ ธีราภรณ์ กลางพิมาย (10) 12,957 14.85
มาตุภูมิ ธีรศักดิ์ สิริรุ่งไพลิน (26) 8,608 9.86
เพื่อฟ้าดิน สมพงษ์ บ่าพิมาย (18) 296 0.34
ชาติไทยพัฒนา จิรยุทธ บุญแต่ง (21) 258 0.30
ความหวังใหม่ ชลิดา มังคละภิญโญ (34) 15 0.02
ผลรวม 87,274 100.00
บัตรดี 87,274 89.80
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,082 3.17
บัตรเสีย 6,836 7.03
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 97,192 73.25
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 132,678 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 9[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 9 ประกอบด้วยอำเภอห้วยแถลง อำเภอจักราช และอำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลสาหร่าย ตำบลตลาดไทร ตำบลโนนตูม และตำบลโนนรัง)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พลพีร์ สุวรรณฉวี (2)* 32,574 35.27
ภูมิใจไทย ทัศนาพร เกษเมธีการุณ (16) 29,691 32.14
เพื่อไทย อภิชา เลิศพชรกมล (1) 18,433 19.96
มาตุภูมิ กฤษฎาง แถวโสภา (26)✔ 6,643 7.19
ประชาธิปัตย์ ประดิษฐ์ เวียงสีมา (10) 4,124 4.46
กิจสังคม วัชรินทร์ วิชิตยุทธภูมิ (14) 294 0.32
เสรีนิยม เดชา โตธรรมเจริญ (22) 253 0.27
ชาติสามัคคี ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา (23) 164 0.18
พลังคนกีฬา ณัฐพล แก้วขุนทด (36) 164 0.18
ความหวังใหม่ พันตำรวจโท คมกฤษณ์ อกนิษฐ์เสนีย์ (34) 29 0.03
ผลรวม 92,369 100.00
บัตรดี 92,369 93.89
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,240 1.26
บัตรเสีย 4,770 4.85
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 98,379 74.64
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,796 100.00
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 10[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย และอำเภอหนองบุญมาก

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 10 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (16)* 45,331 47.32
เพื่อไทย ซ้าย ผลกระโทก (1) 40,324 42.10
ประชาธิปัตย์ สมใจ มันกระโทก (10) 8,134 8.49
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน กิตติยง ศรีพูนทอง (2) 1,832 1.91
ความหวังใหม่ จ่าสิบตำรวจ ประเสริฐ มอญกระโทก (34) 100 0.10
พลังคนกีฬา เพทาย ปรุงโพธิ์ (36) 71 0.07
ผลรวม 95,792 100.00
บัตรดี 95,792 91.24
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,343 4.14
บัตรเสีย 4,850 4.62
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,985 80.76
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 130,002 100.00
ภูมิใจไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 11[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 11 ประกอบด้วยอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 11 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย สัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ (1) 44,184 51.37
ภูมิใจไทย จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล (16)* 36,635 42.59
ประชาธิปัตย์ กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ (10) 4,288 4.99
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ทรงเดช นครชัย (2) 766 0.89
เพื่อฟ้าดิน สิบเอก กมล พรหมมาก (18) 138 0.16
ผลรวม 86,011 100.00
บัตรดี 86,011 91.86
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,071 3.28
บัตรเสีย 4,547 4.86
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 93,629 78.06
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 119,940 100.00
เพื่อไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 12[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 12 ประกอบด้วยอำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลไชยมงคล) อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย ประนอม โพธิ์คำ (16)* 43,394 44.83
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สมศักดิ์ พันธ์เกษม (2)✔ 42,207 43.60
เพื่อไทย ประทิน อภิชาติเสนีย์ (1) 8,522 8.80
ประชาธิปัตย์ สายัณห์ สำนักโนน (10) 2,498 2.58
กิจสังคม ชาญชัย เจตนาดี (14) 74 0.08
เพื่อฟ้าดิน วาสนา หมายยอดกลาง (18) 59 0.06
ความหวังใหม่ พันตำรวจโทชุมพล เพ็งศิริ (34) 40 0.04
ผลรวม 96,794 100.00
บัตรดี 96,794 93.87
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,331 1.29
บัตรเสีย 4,990 4.84
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,115 83.00
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 124,236 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เขตเลือกตั้งที่ 13[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 13 ประกอบด้วยอำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลจันทึก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 13 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (1) 37,663 43.87
มาตุภูมิ พันตำรวจโท สมชาย เพศประเสริฐ (26)* 24,801 28.89
ภูมิใจไทย มานิธ จันทรวราภร (16) 12,304 14.33
ประชาธิปัตย์ ฉัตรธบรรจง เพ็ชรจีนพะเนา (10) 9,282 10.81
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน อุทัย มิ่งขวัญ (2)✔ 937 1.09
ไทยเป็นไท สนธยา ชะวาลา (15) 365 0.43
เพื่อฟ้าดิน พัชรี ตุลาบดี (18) 306 0.36
ความหวังใหม่ กฤษดา เพ็งศิริ (34) 201 0.23
ผลรวม 85,859 100.00
บัตรดี 85,859 90.28
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,964 4.17
บัตรเสีย 5,275 5.55
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 95,098 75.59
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 125,809 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 14[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 14 ประกอบด้วยอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน (เฉพาะตำบลเสมา ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า) และอำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลจันทึก)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 14 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย ประเสริฐ จันทรรวงทอง (1)* 58,939 71.99
ประชาธิปัตย์ รังษี จีระมะกร (10) 12,615 15.41
ภูมิใจไทย ประเสริฐ ตรงจันทึก (16) 5,777 7.06
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน สาธิต ด่านกุล (2) 4,405 5.38
เพื่อฟ้าดิน รุ่งกล้า ขวัญเพียรพุทธ (18) 71 0.09
ความหวังใหม่ อาจาริยา อารยะรังษี (34) 61 0.07
ผลรวม 81,868 100.00
บัตรดี 81,868 90.65
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 3,417 3.78
บัตรเสีย 5,033 5.57
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 90,318 73.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 123,562 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

เขตเลือกตั้งที่ 15[แก้]

เขตการเลือกตั้งที่ 15 ประกอบด้วยอำเภอด่านขุนทด อำเภอเทพารักษ์ และอำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลค้างพลู ตำบลบ้านวัง และตำบลบัลลังก์)

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 15 จังหวัดนครราชสีมา
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ภูมิใจไทย วิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ (16)✔ 39,471 41.25
เพื่อไทย รชตะ ด่านกุล (1) 35,422 37.02
ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน บุญเลิศ ครุฑขุนทด (2)* 17,447 18.24
ประชาธิปัตย์ ดารา เกตกะโกมล (10) 3,292 3.44
ความหวังใหม่ ธนวัฒน์ ญาติสระน้อย (34) 44 0.05
ผลรวม 95,676 100.00
บัตรดี 95,676 94.18
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,438 1.42
บัตรเสีย 4,472 4.40
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,586 77.14
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,689 100.00
ภูมิใจไทย ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย

อ้างอิง[แก้]

  1. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554" (PDF). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2562. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]