พรรคประชาธรรม พ.ศ. 2553

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517))
Jump to navigation Jump to search
ระวังสับสนกับ [[:พรรคประชาธรรมไทย ที่อยู่ในระหว่างจดแจ้ง กับ กกต. สถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 10 กค 2561คณะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนยื่นลาออกจากพรรคประชาธรรมไทย ณ สำนักงาน กกต]]
พรรคประชาธรรม พ.ศ. 2553
หัวหน้าพรรค นาย ชานนท์ เจ๊ะหะมะ [[ สถานะปัจจุบัน พรรคนี้ได้จัดตั้งใหม่ในชื่อเดิม
ประชาธรรม จากพรรคเก่าที่เคยถูกยุบเลิกไปแล้ว ปัจจุบัน แจ้งย้ายสำนักงานพรรคไปอยู่ เลขที่ 76/121หลักสี่สแควร์ซอย3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดย หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้ ดร.อัศวิน วัฒนปราโมทย์ ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารแทน ชั่วคราวจนกว่า กกต.จะอนุมัติให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ]]
เลขาธิการพรรค [[ ดร.อัศวิน วัฒนปราโมทย์ รักษาการเพื่อรอการประชุมใหญ่ ทันทีที่ได้รับอนุมัติจาก กกต.และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง และกฏหมายประกอบต่าง ในระหว่างที่รอการประกาศใช้ กม. จำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการทำบัญชีรายชื่อยืนยันต่อ กกต.เป็นระยะๆ]]
ก่อตั้ง พ.ศ. 2553
6 / 269
รองหัวหน้าพรรค รักษาการเพื่อรอการประชุมใหญ่พรรค โดยมี พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสันติ พตอ.ดร.สนธยา แสงเภา
นายอิศรา นราวุฒิกุล รักษาการผู้อำนวยการพรรค และนายทะเบียน
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคประชาธรรม พรรคการเมืองที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ 11/2517 โดยยื่นจดทะเบียนก่อตั้งพรรคต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2517 [1]มีนาย ไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ เป็นหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ถูกยุบไปแล้ว สถานะปัจจุบัน พรรคประชาธรรมจัดตั้งขึ้นใหม่และคงอยู่ตามฐานข้อมูลของ กกต. พรรคการเมืองนี้ยื่นเอกสารสมาชิกครบถ้วนตามข้อกำหนดของ กฎหมายพรรคการเมือง และคำสั่ง คสช เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอการยกเลิก มาตรา 53

การเลือกตั้ง[แก้]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 พรรคประชาธรรมได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้น 6 คน และได้เข้าร่วมรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยนายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ หัวหน้าพรรค ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2519

การยุบพรรค[แก้]

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[2] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[3]

อ้างอิง[แก้]